Digitaalisia välineitä ohjauksen työkalupakkiin

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjauksella vaikutetaan opiskelijan kiinnittymiseen yliopistoon ja omaan opiskelualaan, ryhmäytymiseen ja asteittain ammatillisen identiteetin kehittymiseen.  Tämä sujuvoittaa opiskeluja ja edesauttaa määräajassa valmistumista ja työelämään korkeakoulutusta edellyttäviin työtehtäviin siirtymistä. Opinto-ohjaus on merkityksellistä myös opiskelijan taitojen ja osaamisen kehittymisen kannalta.

Käytännössä opinto-ohjaus näyttäytyy opintojen alkuvaiheessa erilaisina infoina, tutkintorakenteiden esittelyinä, henkilökohtaisista opintosuunnitelmista keskusteluina ja ryhmäyttävinä harjoituksina. Opintojen edetessä mukaan tulee muita teemoja: työelämäkysymyksiä, opinnäytetyöhön liittyviä pohdintoja, opiskelutaitoihin ja jaksamiseen liittyviä asioita. Valmistumisen kynnyksellä ohjauksessa keskustellaan aiempia opiskeluvaiheita enemmän osaamisesta ja tulevasta työelämästä. 

Miksi digiohjausta?  Digiohjaus monipuolistaa ohjauksen tapoja ja antaa uusia välineitä tiedottamiseen, reaaliaikaiseen kahdenväliseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä antaa mahdollisuuksia myös yhteisölliseen työskentelyyn verkossa. Digiohjaus on tehokasta ja voi vapauttaa aikaa muulle tärkeälle tekemiselle, mikä hyödyttää opetus- ja tutkimushenkilökuntaa sekä muita tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä. Uusien työskentelytapojen ja -välineiden opettelu vie aikaa ja energiaa mutta myös innostaa ja palkitsee! 
Ohjauksen saatavuus paranee, kun sitä on eri tavoin tarjolla. Opiskelijanäkökulmasta katsottuna tämä on esteettömän opiskelun ja opiskelijoiden koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun kysymys.  

Mobiilipalvelut ovat tulleet osaksi arkipäivää ja myös ohjaus-, tieto- ja neuvontatyö ovat hypänneet älypuhelimen ja tabletin kautta saataviksi. Oulun yliopistolla esimerkiksi Tuudo-sovellus on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan aktiivisessa käytössä mm. aikataulujen seuraamiseen. Myös WhatsApp- ja Messenger-sovelluksia, joista opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on vaihtelevasti kokemusta, käytetään ensisijaisesti mobiililaitteilla, ja sovellusten ryhmätoimintoja voi hyödyntää vaikkapa opiskelijoiden aktivoinnissa ja tiedotuksessa. Skypekokouksissa voi kätevästi ohjata pienissä ryhmissä eri paikkakunnilla harjoittelua tekeviä opiskelijoita. Millaisia muita mobiilisovellusten käyttötapoja ja mahdollisuuksia ohjaukseen ja neuvontaan sinä keksit? 

Löydä itsellesi ja opiskelijoillesi sopivia ohjaustapoja. Joillekin sopii tapaaminen vastaanottoaikana omaopettajan huoneessa, toisille Skypen välityksellä omalta kotisohvalta käyty keskustelu. Mieti myös oman ajankäyttösi kannalta, milloin olet tavattavissa kasvotusten tai verkossa. 24/7 ei tarvitse olla tavoitettavissa! Digiohjaus voi tarjota sinulle vaihtelua työhösi, jolloin saat uutta virtaa ja ideoita! Digiohjausta kaikille! -ESR-hanke järjestää lukuvuonna 2018-2019 mahdollisuuksia löytää erilaisia digiohjauksen tapoja, jakaa omia hyviä käytäntöjä ja oppia uutta. Lue lisää työpajoista ja webinaareista hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.oamk.fi/digiohjaus.
 

Kirjoittaja Tiina Kemppainen on Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeen Oulun yliopiston hankevastaava koulutuspalveluissa
 

Last updated: 11.9.2018

Comments

There are a number of plays of food show. This show is the greater podcast that can be watched at YouTube also. You would also like to listen about the Company where I do job which provides best creative writer India which can make your show more popular.

Add new comment