University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

My name is Naomi and i really want to let people know that Dr.Agbas is great and powerful because it is not easy for him to just rebuild a broken relationship within 48 hours. The fact remains that i read about Dr.Agbas and i contacted him and through his help my broken relationship was restored. So what else am i to say than to thank Dr.Agbas and make the world know his capability, Dr.Agbas details are +13029904184 or Dragbasspiritualtemple@gmail.com

MY EX IS BACK Thanks To Dr. Okuns My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing another woman. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr. Okuns can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr. Okuns. If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. Contact him now via E-mail: herbal.home247@yahoo.com Visit website https://herbalhome247.wixsite.com/mysite WhatsApp Or Call Pone Number: +2348078467513

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Raypower through email Urgentspellcast@gmail.com or call him directly or WhatsApp on +1 (424) 330-8109 Good day everybody, My names are Alicia Leonard i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Raypower, The main reason why she instructed me to contact Dr Raypower was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Raypower and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Raypower the powerful urgent spell caster via details below  Email: Urgentspellcast@yahoo.com or Urgentspellcast@gmail.com   Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  and   http://urgentspellcast.website2.me/ Blog: https://drraypower.blogspot.com/   Call/WhatsApp: +1 (424) 330-8109

My husband is back with the help of Dr. Okuns love spell, My Husband left me heartbroken, this made me sick and my problem became very difficult and it made me almost gave up but after the love spell from Dr. Okuns my relationship was restored instantly, I am happy that the outcome was fantastic and effective, only 2 days after Dr. Okuns started it all, i got result instantly today, my Husband is back with full of love and sincerity. Never in my life have I thought this would work so fast. My Husband reconcile with me and he has started acting completely different, we make love today, I feel happy once again, and like never before. It felt so good to have my husband back again, my daughter will be happy now Thanks to Dr. Okuns for your wonderful love spell done. Please email him if you need any help in your relationship: herbal.home247@yahoo.com Or WhatApp/Call him on +2348078467513 You can also visit his website at: www.herbalhome247.wixsite.com/mysite

Spell to fix your broken marriage or relationship problem or after a divorce or Breakup,I was recently scam by two of them, until one faithful day i meet a man called Dr Oselumen who help me to get back to the father of my kid after we have been separated for two years,I only pay for the items required for the spell and he cast the spell for me within 24hours my ex husband called me and beg me to forgive him for everything until the end of the world he will never leave me again we are back together.if you need a real and quick love spell or you are passing through pregnancy problem Dr Oselumen is the answer, Pleas e if any body needs. LOVE SPELL,LOTTERY,PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL,STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,DEATH SPELL,BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED. Email him now for your own help. via email droselumen@gmail.com add him on whatsapp line or call +2348054265852. 

When I found Dr. OKISIN I was desperate in need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr. OKISIN through his Whats app number +2348109374702  and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me than before. Ever since Dr. OKISIN helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OKISIN to anyone in need of help. Email: dr.okisinsolutiontemple@gmail.com Call him or add him on whatsapp via: +2348109374702  ..

I' m Asenjo Derry from Florida, this is incredible! I still imagine how Dr. UZOYA brought my husband back to me in just 24 hours.. No one could have ever made me believe that this testimony that I’m about to write now would actually one day be written by me. because I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like that, but I was told by a trustworthy source (a very close co-worker) that Dr. UZOYA is a very devoted, talented, and gifted spell caster, and after much cajole she got me to visit this email;  driraborspellcaster@gmail.com  It was one of the most excellent thing I have ever done in my whole life. My love life was in total mess after my husband dumped me for another woman,and I wanted to try harder to make our relationship work, but my husband didn't seem to care. So, with nothing but my pride to lose, I checked it out. I was flabbergasted. This man is for REAL. He did whatever magic he does, and lo and behold – more than 48 hours later, I had my husband back! It was like a miracle! He suddenly wanted to go to marriage psychotherapy, and we’re doing very, very well right now. and now he has loved me more than ever..Thank you so much Dr. UZOYA for your Love and for reuniting my family back sir, his Email:  driraborspellcaster@gmail.com  OR Tel: +1(301) 909-8775....

Hey are you crying that your wife has left you and the kids for another man, you don't have to cry anymore because i was in the same position till i heard about Dr Uzoya how he has help so many people in their relationship today i can boldly recommend Dr,Uzoya to anyone who need help. He did not fail me i also believe he can not fail you too. he is indeed a miracle worker.I have tried so many spell casters and psychic after my lover left me. Dr Uzoya was the only spell caster who could help me..For sure this is really a prosperity temple where you can get back your ex lover. Dr Uzoya cast a love spell and my wife changed for good, he made her a better woman and distanced all her secret lovers. I am happy to have a united family, it couldn't be possible without the effort of Dr Uzoya . My wife is back with full of love and sincerity. Make contact with Dr Uzoya for relationship help Email him at; driraborspellcaster@gmail.com  or call him on +1(301)909-8775. and share a wonderful testimony just like me.

I am very happy today with my family. My name is rose sarah living in USA, My husband left me for a good 3 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to Dr.Jude a spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 weeks. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email virgolovespell@gmail.com Now i will advice any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now a fast solution without steress.. He always hello, now i call him my father. contact him now he is always online email (virgolovespell@gmail.com) or contact him on his whatsapp mobile line +2348034062173

I have been married for 4years and i have a break up with my husband 1months ago and i was worried and so confuse because i love him so much. i was really going too depressed and a friend directed me to this spell caster Dr. Tunde and i made all my problems known to him and he told me not to worry that he was going to make my husband to come back to me and in just 48hours i receive a call from my husband and he was appealing that i should come back to the house. i have never in my life believe in spell and but now it have just helped me and i am now so happy. All Thanks to him and if you also want to have your Husband back or your lover to yourself here !! his email Address. babatundesolutioncentre1@gmail.com or you can reach him on via WhatsApp mobile number or call him on +2348143581382 i am so happy to testify of your work and kindness Also specialize in treating all kinds of illness, HERPES VIRUS, HEPATITIS B, CANCER, BRAIN DISEASE, INFERTILITY, DIABETES AND MORE

I am very happy today with my family. My name is rose sarah living in USA, My husband left me for a good 3 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to Dr.Jude a spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 weeks. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email virgolovespell@gmail.com Now i will advice any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now a fast solution without steress.. He always hello, now i call him my father. contact him now he is always online email (virgolovespell@gmail.com) or contact him on his whatsapp mobile line +2348034062173

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465 .

My mouth is short of words, i am so happy because Dr Obela bring back EX lover back, have tried all means in life to always become happy with my lover forever, but there was no answer until i found Dr Obela the parish of African who provide me some spiritual love spell that i uses, now i am glad telling everyone that my lover is back and he love me forever, i am very happy, thank you Dr Obela for helping my EX lover comes back newly without any form of crisis, may the good lord that i serve blessed you Dr Obela and equip you to the higher grade for bringing back my lover. i am so amazed. so i will announced to everyone in this whole world that Dr Obela can bring back every relationship back immediately, please follow my advice and get lover back on time, contact Dr Obela for bringing my lover back today at: drobelaspellhome@gmail.com He will be always happy to assist you online and ensure your love back on time, contact Dr Obela today for your spell caster immediately, you can also add him on whatsApp +2347084171950 ............ THANKS TO DR OBELA

Am writing this article to appreciate the good work of lord san that helped me recently to bring back my wife that left me for another man for no reason for the past 3 years. After seeing a post of a woman on the internet testifying of how she was helped by lord san. I also decided to contact him for help because all i wanted was for me to get my wife, happiness and to make sure that my child grows up with his mother. Am happy today that he helped me and i can proudly say that my wife is now with me again and she is now in love with me like never before. Are you in need of any help in your relationship like getting back your man, wife, boyfriend, girlfriend, winning of lotteries, herbal cure for sickness or job promotion E.T.C. Viewers reading my post that needs the help of lord san should contact him now on his Email: moneytemple@outlook.com You can also Call/Whats App:+447482854279 You can also visit his website:https://thetempleofmoney.com/

I am very grateful and wish to share my testimony. I am very excited to have come across this great spell caster Dr ojoka he helped me cast a very potent love spell that help bring back my ex to me. My ex had previous left me with two great kids and ran away with a younger lover and that action of her has left me so devastated. But all thanks to Dr ojoka that helped me cast the love spell that brings my ex back home to me. We are one big family now and so happy together. You also can contact him email: drojokaspelltemple@gmail.com or whats app him +2348144172934 for all your spiritual problems, he will solve them for you.

DISTINGUER LE VRAI DU FAUX : Témoignage retour affectif Pour mon histoire, j'étais avec mon mari depuis avril 2003 et tout allait bien. Subitement le 13 septembre 2014 il décide de rompre avec moi sans aucune raison et je dis quoi ; comment il peut changer du jour au lendemain, je croyais que c'était de l'amusement et le lendemain il quitte la maison. Toutes mes démarches à le faire revenir ont été vaines et j'ai dépensé pour 3 marabouts qui m'ont ruiné. Un jour un collègue de service m'a demandé ce qui se passait et je lui ai tout expliqué et il m'a dit qu'il a un bon voyant à me proposer et je lui ai dit non, le 3ème jour il a insisté et par expert il a laissé l'adresse électronique sur ma table. C'est de là j'ai saisi ma chance avec le voyant. Je voudrais partager cela avec vous que celui ou celle qui est dans cette situation qui y a de l'espoir et le chemin de l'espoir c'est en écrivant à cette adresse électronique : CONTACT MAITRE BOSSOU E-mail: babavaudounon@yahoo.fr Tel/whatsapp: +229 64044423 Site web: http://www.medium-marabout-specialiste-de-retour-affection.com : https://specialiste-retour-affectif-rapide-82.webself.net/

[b]Avec plaisir je vais vous raconter les biens faits de puissant Maître Marabout Vaudou DAH KESSE; Apres 5 ans de mariage mon homme a changé complètement on vient d'avoir un enfant . au début c'était comme dans les films je n'y comprends rien c'est ainsi ça va de mal en pire il me frappait et jetait mes effets un jour je suis tombé sur l'un de ses annonces ma curiosité m'a pousser à le contacter ... c'est ainsi il m'a expliqué à travers la voyance qu'il était envoûté par une femme j'ai suivi aveuglement ces instructions et après 3 Jours mon homme Charles est revenu vers moi en me demandant pardon c’était Le Charles que je connaissais Merci pour votre aide. Une chose est sure, je n'aurais rien pu faire sans vous ! Tout ce que vous avez fait signifie beaucoup pour moi ! Vous êtes le meilleurs ! maître marabout DAH KESSE par : - Tel ou whatsapp: +22962216187 - E-mail: dahkesse@hotmail.com[/b]

Advice to save your marriage and get your Ex Boyfriend/girlfriend back ,contact assurancesolutionhome@gmail.com for Urgent effective love Spell to get ex lover back or save you marriage fast and his result is 100% guarantee. My name is Jeffery Lerman.. i want to give thanks to Dr.Larry for bringing back my ex Wife. No one could have ever made me believe that the letter I’m about to write would actually one day be written. I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like this, but I was told by a reliable source (a very close co-worker) that Trust is a very dedicated, gifted, and talented person,It was one of the best things I have ever done. My love life was in shambles; I had been through two divorces and was on the brink of a third. I just couldn't face another divorce, and I wanted to try harder to make our relationship work, but my WIfe didn’t seem to care. and She broke up with me again. I was confuse and do not no what to do again, rather than to get in contact with Dr.Larry . He did a love spell that make my Wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr.Larry make her to realize how much we love and need each other.This man is for REAL and for good. he can also help you to fix your broken relationship. I had my Wife back! It was like a miracle! She suddenly wanted to go to marriage counseling, and we’re doing very, very well, in our love life.   View on youtube https://youtu.be/ginVXzh2Q78     Website: http://assurancesolutionhome.wordpress.com  Website     http://assurancesolutionhome.website2.me/   EMAIL: assurancesolutionhome@gmail.com    CALL/WHATSAPP: +2348102316854     

Advice to save your marriage and get your Ex Boyfriend/girlfriend back ,contact assurancesolutionhome@gmail.com for Urgent effective love Spell to get ex lover back or save you marriage fast and his result is 100% guarantee. My name is Jeffery Lerman.. i want to give thanks to Dr.Larry for bringing back my ex Wife. No one could have ever made me believe that the letter I’m about to write would actually one day be written. I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like this, but I was told by a reliable source (a very close co-worker) that Trust is a very dedicated, gifted, and talented person,It was one of the best things I have ever done. My love life was in shambles; I had been through two divorces and was on the brink of a third. I just couldn't face another divorce, and I wanted to try harder to make our relationship work, but my WIfe didn’t seem to care. and She broke up with me again. I was confuse and do not no what to do again, rather than to get in contact with Dr.Larry . He did a love spell that make my Wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr.Larry make her to realize how much we love and need each other.This man is for REAL and for good. he can also help you to fix your broken relationship. I had my Wife back! It was like a miracle! She suddenly wanted to go to marriage counseling, and we’re doing very, very well, in our love life.   View on youtube https://youtu.be/ginVXzh2Q78     Website: http://assurancesolutionhome.wordpress.com  Website     http://assurancesolutionhome.website2.me/   EMAIL: assurancesolutionhome@gmail.com    CALL/WHATSAPP: +2348102316854     

Do your Husband Left you For Another Woman? Do not cry anymore dr.unity is a true and real Psychics he brought back my husband to me" I am Helen Fisher from USA. I have been married for over 13 years, my husband left me for another woman and i wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity for the real spell and if you have any problem contact him he is honest.Here’s his contact Email him at: Unityspelltemple@gmail. com

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK MY DIVORCE HUSBAND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. GBOJIE saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. GBOJIE details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr. GBOJIE and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr .GBOJIE for saving my marriage from breaking up. Dr. GBOJIE contact information are via email: gbojiespiritualtemple@yahoo.com , gbojiespiritualtemple@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2349066410185 .or check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK MY DIVORCE HUSBAND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. GBOJIE saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. GBOJIE details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr. GBOJIE and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr .GBOJIE for saving my marriage from breaking up. Dr. GBOJIE contact information are via email: gbojiespiritualtemple@yahoo.com , gbojiespiritualtemple@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2349066410185 .or check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

I am writing this comment with tears of joy. My marriage fell apart after 6 months because my mother In-law asked my husband to divorce me and marriage the woman she betroth to him as his wife. All this drama started happening in our marriage and my husband left me and our one month baby just so he could do as his mom wants him to.I was in tears and shattered for 6 months because I could not imagine my whole life crumbling in front of me. I could not continue with work and baby responsibilities so I quit working. Things became more difficult until my best friend advised me to meet a love doctor that fixed her marriage with a RETURN LOVER SPELL that works as fast as 12 hours after casting the spell. I concord and decided to contact this spell doctor and guess what. My husband came to my mom house with his family in less than 12 hours after casting the spell. Even his mom came back asking me for forgiveness and also to reconcile with my husband who left me. They have been coming for the past 3 days and now everyone is asking me to take him back. I am so grateful for what this love spell doctor has done for me. I am thinking of accepting his apologize and move on as family just as my mom advised.Anyone who wants their lover back should write to love doctor on Love Spell doctor on lovespelldoctor0@gmail.com God bless you as you find your happiness through this testimony.

I would like to share my testimony with you from all the people in the world. Sandra from England Bara the Finder, I married my husband two years ago and we started having problems at home, stopping to sleep in the same bed about the little things that always comes home late at night, drinks too much, and always sleeps with others women on the side. I have never loved anyone but him in my life. He is the father of my child, and I do not want to lose him because we have worked so hard together to become what we have today. a few months ago, he is now aligned to live with me and baby, being a single parent can be difficult sometimes, so I have no one I turned and I was broken. my heart called my mom and explained everything to her, my mother told me about dr. the other three and a half years, and it was a miracle, they were coming back to each other. He was sent to Dr.pellar, at his email address: drpellar@gmail.com and to explain to him all that he had promised me not to worry about, that he would be fascinated and make things return to the way we love so much again, and it was another female spirit that controlled my husband. my problem will be resolved within two days if I think I said ok. So he gave me the spell, and two days later, my love returned to ask me for forgiveness. that's why I decided to share my experiences with everybody that has trouble contacting Dr.pellar freed up a lot of cars on his email: drpellar@gmail.com (1) If you want to get your ex. (2) if you always have bad dreams. (3) Do you want to be promoted to your office? (4) Do you want women/men to run after you? (5) If you want a baby. (6) Do You Want to Be Rich? (7) Do you want to bind your husband/wife yours forever? (8) If you need financial assistance. (9) Plant care (10) wins the lottery

THANKS TO LARGE Dr.Sango for solving MY PROBLEMS OF HIS E-MAIL is spellspecialistcaster937@gmail.com My name is Miss Fatima. I was married to my husband for 5 years. We lived happily together this year, not until he traveled to Australia on a business trip where he met this girl and since then he hates me and the kids and loves her alone, so when my husband got back out of the way he said he didn't want to see anymore me and my children, so he drove us out of the house and went to Australia to see this other woman. both I and my children were so frustrated and I stayed with my mother and I would not behave well because my mother married another man after my father died so the man who married did not treat her well and my children were so confused. and I was looking for a way to get my husband home because I love him and I respect him so much that one day while browsing my computer, I saw the will of the man Dr.Sango helped to get his wife back for him, testimony that was shared on the internet by a lot of girls and I was so impressed that I thought I was trying. At first, I was scared, but thinking about what my kids and I were going through, I contacted Dr.Sango and did everything he asked me to do with faith and he told me to stay calm for only 24 hours that my husband should give me back to my biggest surprise I received a call from my husband the other day asking about the kids and I called Dr.Sango and he said his problems were solved by my son. so I came back to my family after a long stress of stopping the evil lady, with all that help from Dr.Sango, I want you all to join me in this forum thank you very much Dr.Sango and I also advice for anyone in such or similar issues or any problems he needs to contact him at his email spellspecialistcaster937@gmail.com he is the solution to all your problems and difficulties in life. SPECIALIZED IN THE NEXT SERIES. (1) If you want your former returnee. (2) if you always have bad dreams. (3) If you want to be promoted to your office. (4) If you want women/men to run after you. (5) If you want a baby. (6) If you want to be rich. (7) If you want to bind your husband/wife forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you are scammed and want to recover your lost money. (10) if you want to end the divorce. (11) if you want to divorce your husband. (12) if you want your wishes granted. (13) Pregnancy for conceiving a baby (14) Ensure that you receive problematic court cases and divorce regardless of the stage (15) Stop marriage or relationship from separation. (16) if you have any illnesses such as (H AND V), (CANCER) or any disease. (17) whether you need prayers for your child or for yourself. (18) you want to cure diabetes, herpes medicine, HIV and AIDS medicine, breast cancer medicine and cancer medicine, again, be sure to contact him via email at spellspecialistcaster937@gmail.com he is the solution to all your problems and difficulties in life.

Please, my dear friend, I'm sorry for reading this post like this, I just see her way to help who will need the help I have. make sure you read this my testimony to the end that it is a life story because it is a testimony that I will tell every one to hear. I was married for 3 years, and for the fourth year of my marriage, another woman took my lover away, and my husband left me and my children, and we suffered for 2 years until I met a place where a man by the name of High Priest Dr.Sango helped I decided to try to help him bring his lover home and trust me to just send him my picture and his details to him and that husband and after 2 days as he told me I saw the car I went into the house and saw that it was my husband and he came to me and the kids and that's why I'm happy to see each of you in like meet with this man because I can not swear your life. A very strong spell cast and its spell work very fine without any side effects if you want more details about the priest Dr.Sango Do you really suffer in your relationship now? Do you want the intervention of High Priest Dr.Sango in your relationship to help repair your relationship? then contact him today via his email: spellspecialistcaster937@gmail.com if you have any problem in the following question (1) If you want your former returnee (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted to your office. (4) If you want a baby. (5) Herbal care (6) You want to be rich. (7) You want to bind your husband/wife forever. (8) If you need financial assistance. (9) Let people obey your words and express your desire (10) E.T.C Case Solution Contact them at your spellspecialistcaster937@gmail.com email temple and solve all your problems

I WANT TO ACT YOUR TESTIMONY my name is Sheri from the USA It has to be the testimony that everyone has to read, I'm here for the whole world to know about the man who saved my relationship, and this great man's name is Dr.Pellar. It did a great job for me to bring my ex-lover who left me and promised he would never come back to me again. Thanks to this, I realized that giving details of Dr. Pelar has brought many benefits to the world for those who have broken homes or relationships for him, who will help you repair this broken relationship or your marriage. You can contact him via his email address: drpellar@gmail.com Contact him and you will see how your problem will be resolved in 24 hours. He also specializes in the following issues (1) You want your ex. (2) You want to be promoted to your office. (3) You want to be accompanied by men/women. (4) You want a kid. (5) You are an entrepreneur and you want to win contracts (6) You want your husband to be yours forever (7) You need spiritual help. (8) You have been cheated and want to recover your lost money. (9) Terminate Divorce (10) Indication of the ritual of money (11) Win the election if you need help contact Dr. Pellar via email and he is the one who saved my marriage and now I am really happy that now his email is drpellar@gmail.com

Love spell doctor has brought my husband back to me after 6 months of separation. My husband left me and wanted a divorce because of a young girl who is young enough to be her daughter. Your love spell has reunited my family once again after mourning and tears that I am now a single mom, but my teas has turn to Joy with your amazing return lover spell. I am grateful for everything. Anyone experiencing heartbreak and needs their lover back should contact lovespelldoctor0@gmail.com and that will be the end of your problems in that relationship.

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Raypower through email Urgentspellcast@gmail.com or call him directly or WhatsApp on +1 (424) 330-8109 Good day everybody, My names are Alicia Leonard i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Raypower, The main reason why she instructed me to contact Dr Raypower was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Raypower and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Raypower the powerful urgent spell caster via details below  Email: Urgentspellcast@yahoo.com or Urgentspellcast@gmail.com   Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  and   http://urgentspellcast.website2.me/ Blog: https://drraypower.blogspot.com/   Call/WhatsApp: +1 (424) 330-8109

Add new comment