University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name Chloe Elizabeth from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Dr ogunsnya my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at (drogunsnya@gmail.com) WhatsApp +2347064365391

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR Osasu My name is Chloe Elizabeth, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr. Osasu , She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via:email: drosasu25@gmail.com Or WhatsApp or call him now: +2347064365391 . Dr.Osasu also cures: 1. HIV / AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B

I wake up everyday with a smile on my face and sing praises to this good spell caster called Dr Sam who has done me a great favor by rescuing my relationship from break up. I used to think that I have a perfect relationship till when my lover started coming home late and everyday he gives me different excuses then I decided to keep a close eye on him then I discovered that he was having an affair with another girl. I was heartbroken because i trusted him so much and knowing that he has a secret relationship it hurts me a lot. But I thank all those who placed the contact details of Dr, Sam on the Internet and today my relationship has been restored with love and care than ever before. If you are in any kind of relationship or marriage stress I will do you a favor by dropping the contact details of Dr Sam which is via email: okokakspellhome@gmail.com Or Call/Whats-app +2349060421250

I am very happy today with my family. My name is rose sarah living in USA, My husband left me for a good 3 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to Dr.Jude a spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 weeks. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email virgolovespell@gmail.com Now i will advice any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now a fast solution without steress.. He always hello, now i call him my father. contact him now he is always online email (virgolovespell@gmail.com) or contact him on his whatsapp mobile line +2348034062173

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465 .

My mouth is short of words, i am so happy because Dr Obela bring back EX lover back, have tried all means in life to always become happy with my lover forever, but there was no answer until i found Dr Obela the parish of African who provide me some spiritual love spell that i uses, now i am glad telling everyone that my lover is back and he love me forever, i am very happy, thank you Dr Obela for helping my EX lover comes back newly without any form of crisis, may the good lord that i serve blessed you Dr Obela and equip you to the higher grade for bringing back my lover. i am so amazed. so i will announced to everyone in this whole world that Dr Obela can bring back every relationship back immediately, please follow my advice and get lover back on time, contact Dr Obela for bringing my lover back today at: drobelaspellhome@gmail.com He will be always happy to assist you online and ensure your love back on time, contact Dr Obela today for your spell caster immediately, you can also add him on whatsApp +2347084171950 ............ THANKS TO DR OBELA

Am writing this article to appreciate the good work of lord san that helped me recently to bring back my wife that left me for another man for no reason for the past 3 years. After seeing a post of a woman on the internet testifying of how she was helped by lord san. I also decided to contact him for help because all i wanted was for me to get my wife, happiness and to make sure that my child grows up with his mother. Am happy today that he helped me and i can proudly say that my wife is now with me again and she is now in love with me like never before. Are you in need of any help in your relationship like getting back your man, wife, boyfriend, girlfriend, winning of lotteries, herbal cure for sickness or job promotion E.T.C. Viewers reading my post that needs the help of lord san should contact him now on his Email: moneytemple@outlook.com You can also Call/Whats App:+447482854279 You can also visit his website:https://thetempleofmoney.com/

I am very grateful and wish to share my testimony. I am very excited to have come across this great spell caster Dr ojoka he helped me cast a very potent love spell that help bring back my ex to me. My ex had previous left me with two great kids and ran away with a younger lover and that action of her has left me so devastated. But all thanks to Dr ojoka that helped me cast the love spell that brings my ex back home to me. We are one big family now and so happy together. You also can contact him email: drojokaspelltemple@gmail.com or whats app him +2348144172934 for all your spiritual problems, he will solve them for you.

DISTINGUER LE VRAI DU FAUX : Témoignage retour affectif Pour mon histoire, j'étais avec mon mari depuis avril 2003 et tout allait bien. Subitement le 13 septembre 2014 il décide de rompre avec moi sans aucune raison et je dis quoi ; comment il peut changer du jour au lendemain, je croyais que c'était de l'amusement et le lendemain il quitte la maison. Toutes mes démarches à le faire revenir ont été vaines et j'ai dépensé pour 3 marabouts qui m'ont ruiné. Un jour un collègue de service m'a demandé ce qui se passait et je lui ai tout expliqué et il m'a dit qu'il a un bon voyant à me proposer et je lui ai dit non, le 3ème jour il a insisté et par expert il a laissé l'adresse électronique sur ma table. C'est de là j'ai saisi ma chance avec le voyant. Je voudrais partager cela avec vous que celui ou celle qui est dans cette situation qui y a de l'espoir et le chemin de l'espoir c'est en écrivant à cette adresse électronique : CONTACT MAITRE BOSSOU E-mail: babavaudounon@yahoo.fr Tel/whatsapp: +229 64044423 Site web: http://www.medium-marabout-specialiste-de-retour-affection.com : https://specialiste-retour-affectif-rapide-82.webself.net/

[b]Avec plaisir je vais vous raconter les biens faits de puissant Maître Marabout Vaudou DAH KESSE; Apres 5 ans de mariage mon homme a changé complètement on vient d'avoir un enfant . au début c'était comme dans les films je n'y comprends rien c'est ainsi ça va de mal en pire il me frappait et jetait mes effets un jour je suis tombé sur l'un de ses annonces ma curiosité m'a pousser à le contacter ... c'est ainsi il m'a expliqué à travers la voyance qu'il était envoûté par une femme j'ai suivi aveuglement ces instructions et après 3 Jours mon homme Charles est revenu vers moi en me demandant pardon c’était Le Charles que je connaissais Merci pour votre aide. Une chose est sure, je n'aurais rien pu faire sans vous ! Tout ce que vous avez fait signifie beaucoup pour moi ! Vous êtes le meilleurs ! maître marabout DAH KESSE par : - Tel ou whatsapp: +22962216187 - E-mail: dahkesse@hotmail.com[/b]

Advice to save your marriage and get your Ex Boyfriend/girlfriend back ,contact assurancesolutionhome@gmail.com for Urgent effective love Spell to get ex lover back or save you marriage fast and his result is 100% guarantee. My name is Jeffery Lerman.. i want to give thanks to Dr.Larry for bringing back my ex Wife. No one could have ever made me believe that the letter I’m about to write would actually one day be written. I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like this, but I was told by a reliable source (a very close co-worker) that Trust is a very dedicated, gifted, and talented person,It was one of the best things I have ever done. My love life was in shambles; I had been through two divorces and was on the brink of a third. I just couldn't face another divorce, and I wanted to try harder to make our relationship work, but my WIfe didn’t seem to care. and She broke up with me again. I was confuse and do not no what to do again, rather than to get in contact with Dr.Larry . He did a love spell that make my Wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr.Larry make her to realize how much we love and need each other.This man is for REAL and for good. he can also help you to fix your broken relationship. I had my Wife back! It was like a miracle! She suddenly wanted to go to marriage counseling, and we’re doing very, very well, in our love life.   View on youtube https://youtu.be/ginVXzh2Q78     Website: http://assurancesolutionhome.wordpress.com  Website     http://assurancesolutionhome.website2.me/   EMAIL: assurancesolutionhome@gmail.com    CALL/WHATSAPP: +2348102316854     

Advice to save your marriage and get your Ex Boyfriend/girlfriend back ,contact assurancesolutionhome@gmail.com for Urgent effective love Spell to get ex lover back or save you marriage fast and his result is 100% guarantee. My name is Jeffery Lerman.. i want to give thanks to Dr.Larry for bringing back my ex Wife. No one could have ever made me believe that the letter I’m about to write would actually one day be written. I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like this, but I was told by a reliable source (a very close co-worker) that Trust is a very dedicated, gifted, and talented person,It was one of the best things I have ever done. My love life was in shambles; I had been through two divorces and was on the brink of a third. I just couldn't face another divorce, and I wanted to try harder to make our relationship work, but my WIfe didn’t seem to care. and She broke up with me again. I was confuse and do not no what to do again, rather than to get in contact with Dr.Larry . He did a love spell that make my Wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr.Larry make her to realize how much we love and need each other.This man is for REAL and for good. he can also help you to fix your broken relationship. I had my Wife back! It was like a miracle! She suddenly wanted to go to marriage counseling, and we’re doing very, very well, in our love life.   View on youtube https://youtu.be/ginVXzh2Q78     Website: http://assurancesolutionhome.wordpress.com  Website     http://assurancesolutionhome.website2.me/   EMAIL: assurancesolutionhome@gmail.com    CALL/WHATSAPP: +2348102316854     

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Do your Husband Left you For Another Woman? Do not cry anymore dr.unity is a true and real Psychics he brought back my husband to me" I am Helen Fisher from USA. I have been married for over 13 years, my husband left me for another woman and i wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity for the real spell and if you have any problem contact him he is honest.Here’s his contact Email him at: Unityspelltemple@gmail. com

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK MY DIVORCE HUSBAND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. GBOJIE saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. GBOJIE details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr. GBOJIE and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr .GBOJIE for saving my marriage from breaking up. Dr. GBOJIE contact information are via email: gbojiespiritualtemple@yahoo.com , gbojiespiritualtemple@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2349066410185 .or check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK MY DIVORCE HUSBAND CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. GBOJIE saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. GBOJIE details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr. GBOJIE and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr .GBOJIE for saving my marriage from breaking up. Dr. GBOJIE contact information are via email: gbojiespiritualtemple@yahoo.com , gbojiespiritualtemple@gmail.com or call his phone number or WhatsApp: +2349066410185 .or check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

I am writing this comment with tears of joy. My marriage fell apart after 6 months because my mother In-law asked my husband to divorce me and marriage the woman she betroth to him as his wife. All this drama started happening in our marriage and my husband left me and our one month baby just so he could do as his mom wants him to.I was in tears and shattered for 6 months because I could not imagine my whole life crumbling in front of me. I could not continue with work and baby responsibilities so I quit working. Things became more difficult until my best friend advised me to meet a love doctor that fixed her marriage with a RETURN LOVER SPELL that works as fast as 12 hours after casting the spell. I concord and decided to contact this spell doctor and guess what. My husband came to my mom house with his family in less than 12 hours after casting the spell. Even his mom came back asking me for forgiveness and also to reconcile with my husband who left me. They have been coming for the past 3 days and now everyone is asking me to take him back. I am so grateful for what this love spell doctor has done for me. I am thinking of accepting his apologize and move on as family just as my mom advised.Anyone who wants their lover back should write to love doctor on Love Spell doctor on lovespelldoctor0@gmail.com God bless you as you find your happiness through this testimony.

I would like to share my testimony with you from all the people in the world. Sandra from England Bara the Finder, I married my husband two years ago and we started having problems at home, stopping to sleep in the same bed about the little things that always comes home late at night, drinks too much, and always sleeps with others women on the side. I have never loved anyone but him in my life. He is the father of my child, and I do not want to lose him because we have worked so hard together to become what we have today. a few months ago, he is now aligned to live with me and baby, being a single parent can be difficult sometimes, so I have no one I turned and I was broken. my heart called my mom and explained everything to her, my mother told me about dr. the other three and a half years, and it was a miracle, they were coming back to each other. He was sent to Dr.pellar, at his email address: drpellar@gmail.com and to explain to him all that he had promised me not to worry about, that he would be fascinated and make things return to the way we love so much again, and it was another female spirit that controlled my husband. my problem will be resolved within two days if I think I said ok. So he gave me the spell, and two days later, my love returned to ask me for forgiveness. that's why I decided to share my experiences with everybody that has trouble contacting Dr.pellar freed up a lot of cars on his email: drpellar@gmail.com (1) If you want to get your ex. (2) if you always have bad dreams. (3) Do you want to be promoted to your office? (4) Do you want women/men to run after you? (5) If you want a baby. (6) Do You Want to Be Rich? (7) Do you want to bind your husband/wife yours forever? (8) If you need financial assistance. (9) Plant care (10) wins the lottery

THANKS TO LARGE Dr.Sango for solving MY PROBLEMS OF HIS E-MAIL is spellspecialistcaster937@gmail.com My name is Miss Fatima. I was married to my husband for 5 years. We lived happily together this year, not until he traveled to Australia on a business trip where he met this girl and since then he hates me and the kids and loves her alone, so when my husband got back out of the way he said he didn't want to see anymore me and my children, so he drove us out of the house and went to Australia to see this other woman. both I and my children were so frustrated and I stayed with my mother and I would not behave well because my mother married another man after my father died so the man who married did not treat her well and my children were so confused. and I was looking for a way to get my husband home because I love him and I respect him so much that one day while browsing my computer, I saw the will of the man Dr.Sango helped to get his wife back for him, testimony that was shared on the internet by a lot of girls and I was so impressed that I thought I was trying. At first, I was scared, but thinking about what my kids and I were going through, I contacted Dr.Sango and did everything he asked me to do with faith and he told me to stay calm for only 24 hours that my husband should give me back to my biggest surprise I received a call from my husband the other day asking about the kids and I called Dr.Sango and he said his problems were solved by my son. so I came back to my family after a long stress of stopping the evil lady, with all that help from Dr.Sango, I want you all to join me in this forum thank you very much Dr.Sango and I also advice for anyone in such or similar issues or any problems he needs to contact him at his email spellspecialistcaster937@gmail.com he is the solution to all your problems and difficulties in life. SPECIALIZED IN THE NEXT SERIES. (1) If you want your former returnee. (2) if you always have bad dreams. (3) If you want to be promoted to your office. (4) If you want women/men to run after you. (5) If you want a baby. (6) If you want to be rich. (7) If you want to bind your husband/wife forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you are scammed and want to recover your lost money. (10) if you want to end the divorce. (11) if you want to divorce your husband. (12) if you want your wishes granted. (13) Pregnancy for conceiving a baby (14) Ensure that you receive problematic court cases and divorce regardless of the stage (15) Stop marriage or relationship from separation. (16) if you have any illnesses such as (H AND V), (CANCER) or any disease. (17) whether you need prayers for your child or for yourself. (18) you want to cure diabetes, herpes medicine, HIV and AIDS medicine, breast cancer medicine and cancer medicine, again, be sure to contact him via email at spellspecialistcaster937@gmail.com he is the solution to all your problems and difficulties in life.

Please, my dear friend, I'm sorry for reading this post like this, I just see her way to help who will need the help I have. make sure you read this my testimony to the end that it is a life story because it is a testimony that I will tell every one to hear. I was married for 3 years, and for the fourth year of my marriage, another woman took my lover away, and my husband left me and my children, and we suffered for 2 years until I met a place where a man by the name of High Priest Dr.Sango helped I decided to try to help him bring his lover home and trust me to just send him my picture and his details to him and that husband and after 2 days as he told me I saw the car I went into the house and saw that it was my husband and he came to me and the kids and that's why I'm happy to see each of you in like meet with this man because I can not swear your life. A very strong spell cast and its spell work very fine without any side effects if you want more details about the priest Dr.Sango Do you really suffer in your relationship now? Do you want the intervention of High Priest Dr.Sango in your relationship to help repair your relationship? then contact him today via his email: spellspecialistcaster937@gmail.com if you have any problem in the following question (1) If you want your former returnee (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted to your office. (4) If you want a baby. (5) Herbal care (6) You want to be rich. (7) You want to bind your husband/wife forever. (8) If you need financial assistance. (9) Let people obey your words and express your desire (10) E.T.C Case Solution Contact them at your spellspecialistcaster937@gmail.com email temple and solve all your problems

Ahojte, všetci, pozornosť! Ak niekoho milujete a záleží vám na tej osobe, urobíte všetko pre to, aby ste boli s tou osobou, moja bývalá priateľka ju tak veľmi milujem, keď sme ich rozišli, nikdy o nej neprestávam myslieť, musím urobiť niečo, aby som ju dostala späť, to bolo, keď som začal čítať články o tom, ako sa vrátiť späť milenec, to bolo, keď som videl doktora Lomi, koľko ľudí hovorí o tom, ako privádza späť svojho milenca, kontaktoval som doktora Lomi na WhatsApp, vysvetlil som mu všetko a obsadil kúzlo na moju bývalú priateľku, ktorá mi ten istý deň zavolala a začala mi prosiť, a dnes sme opäť spolu, miluje ma a chichot ma viac, ako predtým, kontaktujte doktorku Lomi dnes na WhatsApp čísle +2349034287285 alebo môžete mu poslať e-mailom; lomiultimatetemple@gmail.com je to najlepšie kúzlo, ktoré môžete kontaktovať kvôli pomoci.

I WANT TO ACT YOUR TESTIMONY my name is Sheri from the USA It has to be the testimony that everyone has to read, I'm here for the whole world to know about the man who saved my relationship, and this great man's name is Dr.Pellar. It did a great job for me to bring my ex-lover who left me and promised he would never come back to me again. Thanks to this, I realized that giving details of Dr. Pelar has brought many benefits to the world for those who have broken homes or relationships for him, who will help you repair this broken relationship or your marriage. You can contact him via his email address: drpellar@gmail.com Contact him and you will see how your problem will be resolved in 24 hours. He also specializes in the following issues (1) You want your ex. (2) You want to be promoted to your office. (3) You want to be accompanied by men/women. (4) You want a kid. (5) You are an entrepreneur and you want to win contracts (6) You want your husband to be yours forever (7) You need spiritual help. (8) You have been cheated and want to recover your lost money. (9) Terminate Divorce (10) Indication of the ritual of money (11) Win the election if you need help contact Dr. Pellar via email and he is the one who saved my marriage and now I am really happy that now his email is drpellar@gmail.com

Love spell doctor has brought my husband back to me after 6 months of separation. My husband left me and wanted a divorce because of a young girl who is young enough to be her daughter. Your love spell has reunited my family once again after mourning and tears that I am now a single mom, but my teas has turn to Joy with your amazing return lover spell. I am grateful for everything. Anyone experiencing heartbreak and needs their lover back should contact lovespelldoctor0@gmail.com and that will be the end of your problems in that relationship.

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Raypower through email Urgentspellcast@gmail.com or call him directly or WhatsApp on +1 (424) 330-8109 Good day everybody, My names are Alicia Leonard i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Raypower, The main reason why she instructed me to contact Dr Raypower was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Raypower and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Raypower the powerful urgent spell caster via details below  Email: Urgentspellcast@yahoo.com or Urgentspellcast@gmail.com   Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  and   http://urgentspellcast.website2.me/ Blog: https://drraypower.blogspot.com/   Call/WhatsApp: +1 (424) 330-8109

Thanks to Dr uzoya for giving me the opportunity to test from his Power. I was wondering why most successful people talk more about him even in my neighborhood on how he has been bringing back ex-lovers and making them achieve their lost opportunities and being successful. I doubted some enough until when I tried his power last month via his email. Dr. uzoya cast a reunion spell and brought back my ex lover after three months of our separation within 3days that he promised. Everything he did was like a movie in my eyes; it was so fast and effective. I felt a strong power in me when he was casting the spell which made me stronger in spirit to invite Scott spirit back in to me. I don’t have much to say, but to keep thanking him and telling people how I got the love of my life back. Please stop doubting and give him a try and see for yourself, open up your heart and focus on all the instructions from him and you will see results on your door post. Contact him today and see the miracle of his spell via; driraborspellcaster@gmail.com  you can also talk with him on+1(301)909-8775 am Hidago from Holland.

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or WhatsApp: +14243308109.  Read more about him on his website: http://urgentspellcast.website2.me/  and  https://urgentspellcast.wordpress.com/  Blog:  https://drraypower.blogspot.com/

Add new comment