University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Am i am grateful to the great Dr Maway for his love and his powerful spiritual spell, His spells i know for sure are potent and fast to manifest my desires so am sure, he can solve almost if not any thing one can imagine. contact him on his web-page https:www.drmawaylovespell.com or see testimonies about him https:www.drmawaylovespell.com/guestbook well i will like to express what he had done for me! Am not that smart when it comes to expressing my self in words, i guess that is why martins do treat me as though i was not his type, i never mind as long as he always come home. last month he left home and left a note. i cried all day never knew he he could break up with me for such silly reasons. i tried to reach but found on Facebook he is with another woman, i cried even harder their update always upset me, i read a couple of books about spells and tried to use them but it never worked so i decided to contact the great Dr Maway for i once saw his video about aura cleansing. talked to him on whatsapp and sent him a message almost every time, Dr Maway told me to do some D.I.Y chant and then he later cast a spell for me! to my amazement Martins had deleted all he posted on facebook, he sent me an offline message and apologize for being blind to how much i loved him. i ignored the message and swiftly told Dr Maway what had happened Dr Maway told me not to reply if i actually want him to come on his kneels begging, well, last week Sunday he came to me with his mask on when i opened the door i saw him wiping some tears off his face but he was on his knees he said to me, Babe i have seen the outside world, went on a journey that almost cost me my world, hon please accept me back and i will treat you more than a queen. i could not believe my eyes everything Dr Maway said manifested right before my very eyes!

2020 GOOD AND RELIABLE LOVE SPELL TO BRING BACK EX LOVER URGENTLY CALL/WHATSAPP +2348118829899 OR EMAIL infinitylovespell@gmail.com My name is Luisa Ryan from Germany, I and my husband have been married for 10 years and we have 3 lovely kids, my husband was always busy with work but when ever it is weekend he always take me and our kids out for dinner and sometime we go shopping together because the kids like to buy things, our family was happy until my husband went on a business trip, when he came back he started acting strange he didn't have time for me and the kids anymore, last month he told me that he is tired of our marriage that he want a divorce at first I thought he was joking until he packed out of the house leaving me and the kids alone, I was heartbroken I couldn't eat for days I cried and cried and the kid were always asking for their dad and I do lied to them, I couldn't take it anymore I decided to search on how to get him back I came across Dr Great email I didn't want to email him at first but knowing am losing my husband I emailed him and explained my problem to him, he replied my mail and told me that he will help me it's will take 24 hrs to cast the spell, after he finished casting the spell he told me my husband will soon be back, few hours later my husband came back home begging and I forgive him now we are living happily together, all thanks to Dr Great for saving my marriage. If your husband or wife left you and you want him or her back the right man to bring them back is Dr Great he is a good man he is a messager send by God to help us in time of problems he can put a stop to your problem email him at infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.comWhatsApp him +2348118829899 check out his blog http://infinitylovespell1.blogspot.commy blogs http://luisaryan35.blogspot.com/

2020 GOOD AND RELIABLE LOVE SPELL TO BRING BACK EX LOVER URGENTLY CALL/WHATSAPP +2348118829899 OR EMAIL infinitylovespell@gmail.com My name is Luisa Ryan from Germany, I and my husband have been married for 10 years and we have 3 lovely kids, my husband was always busy with work but when ever it is weekend he always take me and our kids out for dinner and sometime we go shopping together because the kids like to buy things, our family was happy until my husband went on a business trip, when he came back he started acting strange he didn't have time for me and the kids anymore, last month he told me that he is tired of our marriage that he want a divorce at first I thought he was joking until he packed out of the house leaving me and the kids alone, I was heartbroken I couldn't eat for days I cried and cried and the kid were always asking for their dad and I do lied to them, I couldn't take it anymore I decided to search on how to get him back I came across Dr Great email I didn't want to email him at first but knowing am losing my husband I emailed him and explained my problem to him, he replied my mail and told me that he will help me it's will take 24 hrs to cast the spell, after he finished casting the spell he told me my husband will soon be back, few hours later my husband came back home begging and I forgive him now we are living happily together, all thanks to Dr Great for saving my marriage. If your husband or wife left you and you want him or her back the right man to bring them back is Dr Great he is a good man he is a messager send by God to help us in time of problems he can put a stop to your problem email him at infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.comWhatsApp him +2348118829899 check out his blog http://infinitylovespell1.blogspot.commy blogs http://luisaryan35.blogspot.com/

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE https://urgentspellcast.wordpress.com/ Hello everyone my is Elisa Keily am so over whelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: http://urgentspellcast.website2.me/ Blog: https://drraypower.blogspot.com/  WhatsApp: +14243308109

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

THE MOST HIGH AND GREAT SPELL CASTER ONLINE AND CONTACT HIM FOR ANY KIND OF SPELL YOU MAY NEED: DOCTOR0LOVESPELL@GMAIL.COM   This is the most wonderful thing i have ever experienced. I visited a forum here on the internet on the 17 June 2018, and i saw a marvelous testimonies on the forum about the good works Dr love0. Am from the United States. I never believed it, because have never heard anything about such miracle before. No body would have been able to convince me about it not until Dr love0 did a marvelous work for me that restored my marriage of 4 years by getting back my divorced wife within 48 hours just as i read on the internet. I was truly shocked when my wife came home pleading for forgiveness to accept her back. Am really short of words to show my appreciation to Dr love0. For he's a God sent to me and my entire family for divine restoration of marriage. Are you in need of any help whatsoever? Don't hesitate to get in touch with him now.  You can contact him Via email (doctor0lovespell@gmail.com) check his blogs: https://doctorlovespell0.blogspot.com/  or check website:  https://doctor0lovespell.wixsite.com/lovespell or visit his FB page: https://www.facebook.com/Love-Spell-Doctor0-107453264273672/     He also specializes on the follow; Divorce reconciliation Marriage reconciliation Business growth Promotion in your place of work/office Making banks to grants loans Cures of diseases such as; Cancer, hiv, aids, herpes E.T.C. Getting your EX/lover back Getting your wife/husband back Getting your boyfriend/girlfriend back  

24 HOURS  LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK LOVER  CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR Gbojie for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR Gbojie. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, anxiety and depression problems, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at gbojiespiritualtemple@gmail.com  , gbojiespiritualtemple@yahoo.com or contact mobile contact +2349066410185 I highly recommend his services.  website :  http://gbojiespiritualtemple.website2.me/ kind regards

This is a testimony that I will tell everyone to listen to. I have been married for four years and in the fifth year of my marriage another woman had a spell that took away my lover and my husband left me and the children And we suffered for 2 years until I found a position in which this DR. OSAHON, this man helped someone and I decided to give him the chance to help me Bring my lover home and believe me, I just send my picture and then. That he told me what I was going to do and what I was doing and after 48 hours when he told me I saw a car drive into the house and look, it was my husband and he came to me and the kids and that is why i'm happy you can contact him if you have a similar problem. You can contact him via his email address (osahonododo@gmail.com) or via his WhatsApp (+2348103622670). 1) If you want your ex back. (2) If you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to bind your husband / wife to yourself forever. You can contact him by email (osahonododo@gmail.com) or WhatsApp (+2348103622670).

This is a testimony that I will tell everyone to listen to. I have been married for four years and in the fifth year of my marriage another woman had a spell that took away my lover and my husband left me and the children And we suffered for 2 years until I found a position in which this DR. OSAHON, this man helped someone and I decided to give him the chance to help me Bring my lover home and believe me, I just send my picture and then. That he told me what I was going to do and what I was doing and after 48 hours when he told me I saw a car drive into the house and look, it was my husband and he came to me and the kids and that is why i'm happy you can contact him if you have a similar problem. You can contact him via his email address (osahonododo@gmail.com) or via his WhatsApp (+2348103622670). 1) If you want your ex back. (2) If you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to bind your husband / wife to yourself forever. You can contact him by email (osahonododo@gmail.com) or WhatsApp (+2348103622670).

I never believed in Spells or Magics until I met this great spell caster called DR ONIHA.. The man i wanted to marry left me 3 months to our wedding ceremony and my life was upside down. He was with me for 4 years and i really love him so much..he left me for another woman with no reasons..when i called him, he never picked up my calls and he don't want to see me around him I was helpless and don't know what do do to get the man i love back my life. I went online in search of help and i find DR ONIHA website i have to contact him. So when i told DR ONIHA what happened. he helped me to do some readings,and after the readings he made me to realize that the other woman has done some spells over my boyfriend and that is the reason why he left me..he told me he will help me to cast a spell to bring him back. At first i was skeptical but i just gave it a try. In 4 days later after which the spell was done by DR ONIHA, My boyfriend called me himself and came to me apologizing..I cant believe he can ever come back to me again but now i am happy he's back and we are married now and we live as a happy family..Am posting this to the forum if anyone needs the help of this great man, you can also contact him through this.  Email address:onihaspelltemple@gmail.com   Website: http://onihaspelltemple.com. Call/Whatsapp number: + 16692213962 

I want to share my powerful experience with Dr oriafoh my wife left me six months ago and since then my life has never been the same. My life was in shambles and I didn't no what to do. I never believed in magic spells, but I was told by a very close friend that Dr oriafoh  is gifted with spiritual powers, I contacted him and he  did a love spell that made my wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr oriafoh made her to realize how much we love and need each other. if you are going through any difficulty in your relationship you can contact him through his email droriafoh@gmail.com or WhatsApp number +2349074422833                             

I want to share my powerful experience with Dr oriafoh my wife left me six months ago and since then my life has never been the same. My life was in shambles and I didn't no what to do. I never believed in magic spells, but I was told by a very close friend that Dr oriafoh  is gifted with spiritual powers, I contacted him and he  did a love spell that made my wife come back to me. we are now very much happy with our self. Dr oriafoh made her to realize how much we love and need each other. if you are going through any difficulty in your relationship you can contact him through his email droriafoh@gmail.com or WhatsApp number +2349074422833                             

Wow is good to be back with my ex again, thank you Dr Ekpen for the help, I just want to let you know that is reading this post in case you are having issues with your lover and is leading to divorce and you don’t want the divorce, Dr Ekpen is the answer to your problem. Or you are already divorce and you still want him/her contact Dr Ekpen the spell caster now on (ekpentemple@gmail.com) and you will be glad you did

THE MOST HIGH AND GREAT SPELL CASTER ONLINE AND CONTACT HIM FOR ANY KIND OF SPELL YOU MAY NEED: DOCTOR0LOVESPELL@GMAIL.COM This is the most wonderful thing i have ever experienced. I visited a forum here on the internet on the 17 June 2018, and i saw a marvelous testimonies on the forum about the good works Dr love0. Am from the United States. I never believed it, because have never heard anything about such miracle before. No body would have been able to convince me about it not until Dr love0 did a marvelous work for me that restored my marriage of 4 years by getting back my divorced wife within 48 hours just as i read on the internet. I was truly shocked when my wife came home pleading for forgiveness to accept her back. Am really short of words to show my appreciation to Dr love0. For he's a God sent to me and my entire family for divine restoration of marriage. Are you in need of any help whatsoever? Don't hesitate to get in touch with him now. You can contact him Via email (doctor0lovespell@gmail.com) check his blogs: https://doctorlovespell0.blogspot.com/ or check website: https://doctor0lovespell.wixsite.com/lovespell or visit his FB page: https://www.facebook.com/Love-Spell-Doctor0-107453264273672/ He also specializes on the follow; Divorce reconciliation Marriage reconciliation Business growth Promotion in your place of work/office Making banks to grants loans Cures of diseases such as; Cancer, hiv, aids, herpes E.T.C. Getting your EX/lover back Getting your wife/husband back Getting your boyfriend/girlfriend back

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME RESTORE MY RELATIONSHIP   I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with Him, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster has done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without his help, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best service to use i can count on when it comes to restoring relationship, I was floored that his worked was perfect, if you need help, ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ gbojiespiritualtemple@gmail.com or whatsapp :  +2349066410185 check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me    

Everyone wanted a relationship that lasts forever, you have to respect your husband, because your relationship will last forever, just as you want me to respect my husband so much that I follow his rules. But after many years of marriage, my husband came home from work and was very sad. I tried to talk to him to leave the house and he told me that you want a divorce. I was very frustrated and confused because I love my husband so much. when we have two children together, I don't know what to do by luck. I met a friend of mine who referred me to a kind and powerful man named Dr. Okpodo, who cast a love spell that took my husband home successfully. very grateful for the help of dr.okpodosolutionhome@gmail.com or whatsapp just +234815105617 in my family, all thanks to you for saving my marriage, my husband, now he loves me more than ever

LOVE SPELLS THAT WORKS, I completely trusted Dr Nana totally from the time I spoke with him during the period my husband Left me after Five years of our marriage, He started the spell work on my husband, and gave me so much assurance and guaranteed me that he was going to bring my husband back to my feet in just 11 hours of the spell casting. I was so confident in his work and just as he said in the beginning, my husband is finally back to me again, yes he is back with all his hearts, Love, care, emotions and flowers and things are better now. I would have no hesitation to recommend this powerful spell caster to anybody who is in need of help.. Email: nanakwakuspiritualist@gmail.com Or Call/WhatsApp him on +2349029905501. You Can also visit Website https://lovespellsite.blogspot.com/

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

I am very grateful to this great spell caster who brought my ex husband back to me. This testimony is an amazing one and my name is Renato Sanchez. When i came in contact with this man it was also through a testimony written about him and i have also encountered many testimonies about how he has been helping others with their life. To get back with an ex is one of the most inner most feeling many people would love to experience especially as those memories with our ex always cloud our mind when someone else does some of those things our ex used to do. I was a single parent for almost 6 years and though my ex husband was far away from my kids i still wish someday he will return back to me. This spell doctor i encountered known as Doctor UZOYA helped me with my wishes and i am happy to say that i am back with my ex husband and i am very happy sharing the testimony with everyone so that they too can meet this great doctor and solve their problems. his contact address; driraborspellcaster@gmail.com OR call his Whatsapp number on +1(301)909 8775. thank you so much Dr,UZOYA    

LOVE SPELLS THAT WORKS, I completely trusted Dr Nana totally from the time I spoke with him during the period my husband Left me after Five years of our marriage, He started the spell work on my husband, and gave me so much assurance and guaranteed me that he was going to bring my husband back to my feet in just 11 hours of the spell casting. I was so confident in his work and just as he said in the beginning, my husband is finally back to me again, yes he is back with all his hearts, Love, care, emotions and flowers and things are better now. I would have no hesitation to recommend this powerful spell caster to anybody who is in need of help.. Email: nanakwakuspiritualist@gmail.com Or Call/WhatsApp him on +2349029905501. You Can also visit Website https://lovespellsite.blogspot.com/

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

LOVE SPELLS THAT WORKS, I completely trusted Dr Nana totally from the time I spoke with him during the period my husband Left me after Five years of our marriage, He started the spell work on my husband, and gave me so much assurance and guaranteed me that he was going to bring my husband back to my feet in just 11 hours of the spell casting. I was so confident in his work and just as he said in the beginning, my husband is finally back to me again, yes he is back with all his hearts, Love, care, emotions and flowers and things are better now. I would have no hesitation to recommend this powerful spell caster to anybody who is in need of help.. Email: nanakwakuspiritualist@gmail.com Or Call/WhatsApp him on +2349029905501. You Can also visit Website https://lovespellsite.blogspot.com/

After being in relationship with my wife for years, she broke up with me. I did everything within my reach to bring her back but all was in vain, I wanted her back so badly because of the love I had for her, I begged her with everything, I made promises but she refused. I explained my problem to my friend and he suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring her back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my wife called me. I was so surprised, I answered the call and all she said was that she was so sorry for everything that had happened she wanted me to return to her. She also said she loved me so much. I was so happy and went to her that was how we started living together happily again. The spell casters email is :dr.okisinsolutiontemple@gmail.com , or whatsapp/call_ +2348109374702 You can email him if you need his assistance in your relationship or any Other Case.1) Love Spells......2 Divorce Spells.....3 Marriage Spells......4 Binding Spell....5 Breakup Spell......6 Death spell.......7 win a court case spellContact this great man if you are having any problem for a lasting solutionthrough his whatsapp number +2348109374702 

After being in relationship with my wife for years, she broke up with me. I did everything within my reach to bring her back but all was in vain, I wanted her back so badly because of the love I had for her, I begged her with everything, I made promises but she refused. I explained my problem to my friend and he suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring her back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my wife called me. I was so surprised, I answered the call and all she said was that she was so sorry for everything that had happened she wanted me to return to her. She also said she loved me so much. I was so happy and went to her that was how we started living together happily again. The spell casters email is :dr.okisinsolutiontemple@gmail.com , or whatsapp/call_ +2348109374702 You can email him if you need his assistance in your relationship or any Other Case.1) Love Spells......2 Divorce Spells.....3 Marriage Spells......4 Binding Spell....5 Breakup Spell......6 Death spell.......7 win a court case spellContact this great man if you are having any problem for a lasting solutionthrough his whatsapp number +2348109374702 

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

After being in relationship with my wife for years, she broke up with me. I did everything within my reach to bring her back but all was in vain, I wanted her back so badly because of the love I had for her, I begged her with everything, I made promises but she refused. I explained my problem to my friend and he suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring her back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my wife called me. I was so surprised, I answered the call and all she said was that she was so sorry for everything that had happened she wanted me to return to her. She also said she loved me so much. I was so happy and went to her that was how we started living together happily again. The spell casters email is :dr.okisinsolutiontemple@gmail.com , or whatsapp/call_ +2348109374702 You can email him if you need his assistance in your relationship or any Other Case.1) Love Spells......2 Divorce Spells.....3 Marriage Spells......4 Binding Spell....5 Breakup Spell......6 Death spell.......7 win a court case spellContact this great man if you are having any problem for a lasting solution through his whatsapp number +2348109374702 .............

It's awesome and amazing. My name is Tony Orela am from the United States Getting my husband back is what i least expected and could never imagine. I and my husband have been married for five years and we have been living happily but all of a sudden he changed completely and turned away from me but i never knew what was going on, and i tried to ask him but he refused to tell me what the problem is, and as time went on he sought for a divorce. I was so worried and confused. During my search for a way out, a friend of mine who had similar problem told me about a great spell caster called Dr Uzoya who helped her with her situation. I never use to believe in spell casting in my entire life because i never thought it will work but i tried to give this man a chance and to my greatest surprise Dr Uzoya got me a positive result and he was able to get my husband back to me. After the spell caster did his work, i discovered that my husband fell so much in love with me unlike before. This spell casting isn't brain washing but he opened up his eyes to see how much i love and needed him. Now i am a happy woman again and I don't know how am going to thank Dr Uzoya so i am using this opportunity to tell anyone having similar problem to visit him on driraborspellcaster@gmail.com his telephone whatsapp number is +1(301)909-8775

How I get Back with My Husband! I had the luxury of being gifted 30 minutes for a reading with The Great Dr Adoda. Meeting with Dr Adoda I was able to gain some clarity on many things, my marriage precisely after a video on youtube ( https://youtu.be/B279mkEo_C4 ) This was my first time meeting with a Psychic medium and I have to say, it's really worth it. It had been 5 years since my husband left me and my kids, thanks to Dr Adoda I was able to connect with my husband and he loves me more than he used to. Eternally grateful with The Great Dr Adoda! I highly recommend, take a chance.. if your not a believer, he will make you one! His contact details Whatsapp Number: +2348112825421 or email: [ adodalovespelltemple440@gmail.com ] also Please visit (http://dradodalovetemple.com) You are in safe hands he is ready to help you.

My Name is Young i live in Germany, I have not seen anything that is so perfect like Dr,Tony spell, Am writing this article to thank Dr,Tony the powerful spell caster that help me recently to bring back my ex lover that left me for another woman for no reason for the past 8 years. After seeing a post on the internet by Kate Adams from USA saying how she was helped by Dr Tony, i also decided to contact him for help because i had no choice all i wanted was for me to get my lover back and happiness.To my greatest surprise my lover came home on his knees that i should find a place in my heart to forgive him,i was truly astonished and shocked when my lover knelt down begging for forgiveness and for me to accept him back.. I am really short of expressions, and i don't know how much to convey my appreciation to you Dr, Tony you are a God sent to restore broken relationship, And now i am a joyful woman, Dr,Tony is the answer to all problem. his contact details are; Tonylovespell@aol.com Whatsapp number +1(903) 847 0267

Add new comment