University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

Hi it's laa! 9 months ago my doctor told me I was diagnosed with HSV2. I was heart broken, However that same month i found a Dr. who helped me to cured the virus with natural herbal treatment permanently. thanks to Dr. omohan for his natural herbal treatment that eliminated this virus out in my body forever. his contact information for any incurable virus via; dromohanherbalmedicine@gmail.com or whatsapp him or call him through his phone number +2348164816038.    

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

I NEED AN URGENT 2020/2021 LOVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX HUSBAND AND RESTORE BROKEN MARRIAGE EMAIL DOCTOR0LOVESPELL@GMAIL.COM First of all i want to thank RUTH for the post she made on how DR Love0 helped her in bringing back her lover before NEW YEAR . At first when i saw the posting i was so happy and in the other hand so scared,That this might not be real, Then i decided to give it a try in which i contacted DR Love0 and told him how my lover left me for another lady for the past 3mouths and i have been lonely and depressed without him, So i told him if he has helped anyone called RUTH and he said yes, that was the lady he helped in bringing back her lover before NEW YEAR, I said good and i told him that if he can help me in bringing back my own lover, He laughed and said once i have contacted him that my problem will be solved. He said that my lover will be back to me within 24hours and do an unexpected thing for me. i said really, Truly when the 24hours was completed i got a text from someone saying am sorry then i decided to call the number i saw it was my lover smith voice. I was so happy he was begging me on phone, That he is ready to do anything that will make me happy in life, So i told him to come over which he did, As he was coming he came with a brand new Car as gift i was so happy and made me had access to his account to prove to me that he is not going to leave me for another lady, Am so happy today and am also thanking RUTH for posting this early. DR Love0 you are truly a man of your word. He can also solve any kind of problems in this world probles like WINNING LOTTERIES, GETTING OF JOB. BEAUTY SPELL CHILD BEARING. SPIRITUAL PROTECTION. JOB PROMOTION. BEAUTY SPELL HERBAL CARE money spell HIV spell. Friends you can contact DR Love0 on his private Email (doctor0lovespell@gmail.com)

All thanks to this great man called Dr Agbazara the great spell caster that bring back the joy in me by helping me to bring back my lover who break up with me Four months ago but now with me with the help of Dr Agbazara the great love spell caster. All thanks goes to him you can also contact him for help if you need him in times of troubles via: ( a g b a z a r a @ g m a i l . com ) you can also WhatsApp: ( + 234 810 410 2662 )

Azakaspelltemple@gmail.com is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee.. My husband breakup with me and left me to be with another woman, and i wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Azaka can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a love-spell for me, 24 hours later, my husband really called me and told me that he miss me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster Dr Azaka, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr Azaka is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster Dr Azaka on his email : azakaspelltemple@gmail.com you can also call him or add him on WhatsApp +2349059389105

Azakaspelltemple@gmail.com is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee.. My husband breakup with me and left me to be with another woman, and i wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Azaka can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a love-spell for me, 24  hours later, my husband really called me and told me that he miss me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster Dr Azaka, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr Azaka is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster Dr Azaka on his email : azakaspelltemple@gmail.com you can also call him or add him on WhatsApp +2349059389105

Hello, my name is Sara am from England. I would like to say a special thanks to Dr Olokun for saving me, i got cured from HIV disease with his powerful magical healing spell. Friends, I was HIV patient for 15 years, I saw a testimony on how Dr Olokun cured people from HIV, diabetes, hypoglycemia, herpes and other deadly disease, i did not believe that he could cure me from HIV i have spent so much on medicine. I contacted this man and behold i had a completely new beginning and then i realized that nothing ventured is nothing gained. Sad enough deception from the medical doctors who overshadows English medicine to magic healing spells not knowing magic healing spell is more potent, effective and defiles all medical diagnoses. Kindly contact Dr Olokun If you have any problems that requires urgent solution, you have 100% chance to get permanent solution, my personal and family life is a living testimony and thankful that there are still such persons on the face of this earth.His contact Email: drolokun23@gmail.com and he is always able to help you get your heart desire...I will keep on writing and posting testimonies about your good work on the Internet.Thank you sir Contact Email: drolokun23@gmail.com

Thank you sir for your genuine spells. This is really incredible, and I have never experienced anything like this in my life. Before i met you Sir, i have tried every possible means that i could to get my wife back, but i actually came to realize that nothing was working out for me, and that my wife had developed lot of hatred for me.. I thought there was no hope to reunite with my ex wife and kids. But when i read good reviews about your work sir, i decided to give it a try and i did everything that you instructed me and i Trusted in you and followed your instructions just as you have guaranteed me in 48 hours, and that was exactly when my wife called me.. We are more contented now than ever. Everything looks perfect and so natural! Thank you so much for your authentic and indisputable spells. Thanks Sir for your help. So I promise to tell the world about you great sIf you need help in your marriage of broken relationship,please contact Dr Azaka right now for urgent help WhatsApp +2349059389105 or Email azakaspelltemple@gmail.com I want every one who is facing any problem should also give a testimony soon. Just like me today

am delighted by the incredible love Spell of Dr Azaka, which had lead to the reunity of me and my husband after he left me and our 2 kids for another woman. After 3 years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to Seattle to be with another woman. i felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband, Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Azaka can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do, he casted a love spell charm on him , and within 24 hours. my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back the next day with lots of love and joy, and he apologized for his mistake, and for the pain he caused me and the kids. Then from that day our Marriage was now stronger than how it used to be , All thanks to Dr Azaka. He is a real powerful spell caster who is always ready and willing to help you, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: him at: you can also call him or add him on WhatsApp +2349059389105 or email via azakaspelltemple@gmail.com

I am Cheif Oduduwa. I can cast a spell on your behalf regarding a relationship, your financial situation, future events, or whatever is important to you. I have the power and I use the power. I can change the course of your destiny. Contact me and I shall cast a spell for you. Tell me what it is you want and I shall go about my work. Is it someone or something you desire to have? Do you want wealth, or happiness, or a mate E.T.C. Lost lover specialist 1. We bring back lost lover 2. Do you want to win your loved one 3. We help single people to find partners 4. Do you want to be married? 5. Love attraction 6. Married problems & Divorce 8. Love portion All these done in 1 - 7 Days, Privacy place strictly confidential Result 100% Guaranteed and i have divine powers that enable you to connect to your forefathers or ancestors to give you guidance in life and enable you to change the course of your destiny To inquire about my services, contact me by phone, e-mail. I will be happy to assist you 24 hours a day, 7 days a week. For an immediate response please contact me by WhatsApp Number: +919 538 348 085 Email: cheifoduduwa@hotmail.com Chief Oduduwa http://oduduwaspells.simplesite.com/

I NEED 24 HOURS  LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK LOVER  CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR Gbojie for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR Gbojie. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, anxiety and depression problems, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at gbojiespiritualtemple@gmail.com  , gbojiespiritualtemple@yahoo.com or contact mobile contact +2349066410185 I highly recommend his services.  website :  http://gbojiespiritualtemple.website2.me/ kind regards

We offer personal loans up to $ 500,000, you are looking for a business loan and have been denied by a bank, we can help with loans of $ 5,000 to a maximum of $ 500,000 * that can help you get your business Rebuild and get you back Can bring you on a path to a better financial future. On time, you can apply in just a few minutes and get your money the same day. Do not delay! E-mail via {challotloan@gmail.com} or visit us at one of our sites to see how we can help. Thank you for contacting us,

We offer personal loans up to $ 500,000, you are looking for a business loan and have been denied by a bank, we can help with loans of $ 5,000 to a maximum of $ 500,000 * that can help you get your business Rebuild and get you back Can bring you on a path to a better financial future. On time, you can apply in just a few minutes and get your money the same day. Do not delay! E-mail via {challotloan@gmail.com} or visit us at one of our sites to see how we can help. Thank you for contacting us,

Dear Customers, We invite you all to participate in our new business and project funding program, We are currently funding for Business start-up Business developments, Business acquisition Business expansion, Project funding and Working capital etc. This Funding program allows a client to enjoy 3% low interest rate and payback period of 1 to 15 years. We can approve a loan/funding for up to a Million Dollars, Euros, Pounds or more depending on the nature of business we are currently funding for and we satisfy our customers’ financial needs and help them succeed Application Available Apply via E-mail: challotloan@gmail.com Regards,

Mi esposo nos dejó a mí y a mi hija desde hace 6 semanas después, intenté CASI TODO para restaurar mi hogar y me decepcionó. Ninguno estaba funcionando, una semana después vi cómo alguien testificaba que la Dra. Ebamie estaba restaurando su casa y después de contactar a la Dra. Ebamie para pedir ayuda, todo cambia automáticamente, mi tristeza se convirtió en alegría, la sonrisa estaba en mi rostro, todo sucedió muy RÁPIDO y el resultado fue efectivo. El Dr. Ebamie es el ÚNICO lanzador de hechizos con el que tuve éxito, mi esposo me llamó y dijo que quería que regresáramos. volvió a mí rogándome que lo aceptara y esto sucedió debido a la ayuda del Dr. Ebamie. Estoy tan feliz de haber recuperado a mi esposo. Póngase en contacto con el Dr. Ebamie ahora para un hechizo de amor urgente y rápido para recuperar su relación. Email: spelltemple33@gmail.com WhatsApp: +1 (854) 529-8669

Hello, my name is Sara am from England. I would like to say a special thanks to Dr Olokun for saving me, i got cured from HIV disease with his powerful magical healing spell. Friends, I was HIV patient for 15 years, I saw a testimony on how Dr Olokun cured people from HIV, diabetes, hypoglycemia, herpes and other deadly diseases, i did not believe that he could cure me from HIV i have spent so much on medicine. I contacted this man and behold i had a completely new beginning and then i realized that nothing ventured is nothing gained. Sad enough deception from the medical doctors who overshadows English medicine to magic healing spells not knowing magic healing spell is more potent, effective and defiles all medical diagnoses. Kindly contact Dr Olokun If you have any problems that requires urgent solution, you have 100% chance to get permanent solution, my personal and family life is a living testimony and thankful that there are still such persons on the face of this earth.His contact Email: drolokun23@gmail.com and he is always able to help you get your heart desire...I will keep on writing and posting testimonies about your good work on the Internet.Thank you sir Contact Email: drolokun23@gmail.com

WELCOME TO CREDIT CARD GENIUS LINKS. NEED ANY HACKING SERVICE AND MONEY TRANSFER DEALS/BANK/PAYPAL TRANSFER DEALS .CONTACT US VIA EMAIL: atmgeniuslinks@gmail.com or WhatsApp +1-781-656-7138. GET YOUR CREDIT CARDS AT LOW COST

hello everyone my name is Henry Pique  from texas i have been having nightmares concerning my husband inability to satisfy me in bed for over 6 years of our marriage ,we have tried several medicine  like drugs vaccines ,herbal drugs from doctors and we even got scammed of our money and that was depressing that we even decided to get a divorce .one blessed day i was listening to one Mary Bentley on Youtube about sexual performance when i saw a comment of one Mr Robia Hayes testifying of how this wonderful man increased his penis size and made him win lottery so i quickly visited the website link i saw https://powerfulspellcast.wixsite.com/drabudu   i email him and he replied me and we talked about it and asked to speak with my husband and my husband did ,he sent his SUPER POWERFUL MEDICINE  to us through UPS and we got it within 3/5 working days ,so my husband used it as instructed by Dr ABUDU  and to my greatest surprise my husband who was having 2.0 inches grew up to 8.o in 10 days and as i am talking with you now he got exactly 10 inches penis size and last longer than ever ,i am so happy right now because i feel like a woman a woman imagine for 6 years i did not reach orgasm but now i cum on every round i had with my husband .thank you so much Dr Abudu for saving my marriage we will always be grateful to you God bless you .note he has cures and spells to below list PENIS ENLARGEMENT LOW SPERM COUNT ERECTILE DYSFUNCTIONCANCER HERPES HPVPILE WIN A COURT CASE LOTTERY SPELL TO WIN MILLIONS LONG LIFE SPELLDEATH SPELLEX WIFE/HUSBAND BACK SPELLPROMOTION SPELL PROTECTION SPELL BARRIER SPELL CLEANSING SPELL etc for easier communication whatsapp him on +2348077166241 or email powerfulspellcast@gmail.com or website https://powerfulspellcast.wixsite.com/drabudu

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Akuza email drakuzasolutioncenter@gmail.com     or call him directly or WhatsApp on +234(8072437003) Good day everybody, My names are Jenny Kay i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Akuza, The main reason why she instructed me to contact Dr Akuza was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Akuza and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Akuza the powerful urgent spell caster via details below  Email: drakuzasolutioncenter@gmail.com   or  Call/WhatsApp: +234(8072437003).   

What could i have done if not for Priest Bacasim who restore my marriage and bring peace to my home, i will forever be grateful to you Priest Bacasim, My husband left for anther woman, he left me with our three children, i was confused and heart broken i almost lost one of my son in the processes i discus with a friend of mine and she told me about Priest Bacasim, and how he helped her in the past, so i contact him for help, and he promised me that after two day that my husband is going to call me and beg me for forgiveness i really didn’t believe, he told me what to do and i did every thing he asked me to do, after two day my phone rang and to my greatest surprise it was my husband he started begging me to forgive him for every thing he made me pass through, so i forgave him and now we are living happily again i say all thanks to Priest Bacasim, here is his contacts if you are passing through any marital stress i will advice you to contact him for solution, and i promise you all your problem will be solved. (pristbacasim2000@gmail.com/call +2348144258822 or visit his website at https://pristbacasim.art.blog/

My name is Sabrina Morris I am from U S A, i am 38 years old i got married at the age of 25 i have only one child and i was living happily .After one year of my marriage my husband behavior became so strange and i don't really understand what was going on, he packed out of the house to another woman i love him so much that i never dream's of losing him, i try my possible best to make sure that my husband get back to me but all to no avail, i cry and cry seeking for help, i discussed it with my best friend Alix and she promise to help me. She told me of a man called DR Bakaba, she told me he is a very great man and a real man that can be trusted and there is nothing concerning love issues he cannot solve and she told me how he has help countless number of people in restoring their relationship. I was really convince, I quickly contacted his email address at Bakabalovespell@gmail.com . I explain all my problem to him, he told me that i should not worry that all my problems will be solved immediately. He told me what to do to get my husband back and i did, he said after 1 days my husband will come back to me and start begging, and it really happen as he said, i was very surprise, this is so amazing. To God be the glory our relationship is now very tight and we both live happily again. If you having similar problem, Contact him now ( Bakabalovespell@gmail.com) and get your problem solve once and for all. i am a living testimony to it. (1) If you want your ex back. (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you been scammed and you want to recover you lost money. (10)if you want to stop your divorce. (11)if you want to divorce your husband. (12)if you want your wishes to be granted. once again the email address is Bakabalovespell@gmail.com all you can also contact Dr Bakaba on his WhatsApp number +17473008052 contact him immediately.

My name is Sabrina Morris I am from U S A, i am 38 years old i got married at the age of 25 i have only one child and i was living happily .After one year of my marriage my husband behavior became so strange and i don't really understand what was going on, he packed out of the house to another woman i love him so much that i never dream's of losing him, i try my possible best to make sure that my husband get back to me but all to no avail, i cry and cry seeking for help, i discussed it with my best friend Alix and she promise to help me. She told me of a man called DR Bakaba, she told me he is a very great man and a real man that can be trusted and there is nothing concerning love issues he cannot solve and she told me how he has help countless number of people in restoring their relationship. I was really convince, I quickly contacted his email address at Bakabalovespell@gmail.com . I explain all my problem to him, he told me that i should not worry that all my problems will be solved immediately. He told me what to do to get my husband back and i did, he said after 1 days my husband will come back to me and start begging, and it really happen as he said, i was very surprise, this is so amazing. To God be the glory our relationship is now very tight and we both live happily again. If you having similar problem, Contact him now ( Bakabalovespell@gmail.com) and get your problem solve once and for all. i am a living testimony to it. (1) If you want your ex back. (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you been scammed and you want to recover you lost money. (10)if you want to stop your divorce. (11)if you want to divorce your husband. (12)if you want your wishes to be granted. once again the email address is Bakabalovespell@gmail.com all you can also contact Dr Bakaba on his WhatsApp number +17473008052 contact him immediately.

I am very grateful to this great spell caster who brought my ex husband back to me. This testimony is an amazing one and my name is Renato Sanchez. When i came in contact with this man it was also through a testimony written about him and i have also encountered many testimonies about how he has been helping others with their life. To get back with an ex is one of the most inner most feeling many people would love to experience especially as those memories with our ex always cloud our mind when someone else does some of those things our ex used to do. I was a single parent for almost 6 years and though my ex husband was far away from my kids i still wish someday he will return back to me. This spell doctor i encountered known as Doctor UZOYA helped me with my wishes and i am happy to say that i am back with my ex husband and i am very happy sharing the testimony with everyone so that they too can meet this great doctor and solve their problems. his contact address; driraborspellcaster@gmail.com OR call his Whatsapp number on +1(301)909 8775. thank you so much Dr,UZOYA ..   

I am very grateful to this great spell caster who brought my ex husband back to me. This testimony is an amazing one and my name is Renato Sanchez. When i came in contact with this man it was also through a testimony written about him and i have also encountered many testimonies about how he has been helping others with their life. To get back with an ex is one of the most inner most feeling many people would love to experience especially as those memories with our ex always cloud our mind when someone else does some of those things our ex used to do. I was a single parent for almost 6 years and though my ex husband was far away from my kids i still wish someday he will return back to me. This spell doctor i encountered known as Doctor UZOYA helped me with my wishes and i am happy to say that i am back with my ex husband and i am very happy sharing the testimony with everyone so that they too can meet this great doctor and solve their problems. his contact address; driraborspellcaster@gmail.com OR call his Whatsapp number on +1(301)909 8775. thank you so much Dr,UZOYA...    

I want to give an unlimited thanks to this Great man Called Dr. Uzoya, I am happy today because my husband is now back with full of love, My husband left me for another woman,just because we had a little misunderstanding. He left me and promised he will never come back to me again. I cried all day looking for a solution to help me bring him back. Then I saw a testimony shared on the Internet by Sophia Willie. I emailed him and told him my problems with my husband, and he promised to bring him back home within 2 days. indeed he is wonderful. He helped me to get my husband back within 2 days which he promised and my husband returned to me and promised to love me forever and beg me for the pain he caused me. I will forever be grateful to you Dr and I will not stop to publish your name on the Internet for people to see how truthful you are. And I want to say to everyone on this site that I will always remain thankful to this man Dr. Uzoya for all he has done for me,My husband is back with love,caring,truthful and he promise to love me forever.I have made a promise that everybody I know will never have a relationship problem, via his email; driraborspellcaster@gmail.com Or call his Whatsapp number on +1(301) 909-8775

I want to give an unlimited thanks to this Great man Called Dr. Uzoya, I am happy today because my husband is now back with full of love, My husband left me for another woman,just because we had a little misunderstanding. He left me and promised he will never come back to me again. I cried all day looking for a solution to help me bring him back. Then I saw a testimony shared on the Internet by Sophia Willie. I emailed him and told him my problems with my husband, and he promised to bring him back home within 2 days. indeed he is wonderful. He helped me to get my husband back within 2 days which he promised and my husband returned to me and promised to love me forever and beg me for the pain he caused me. I will forever be grateful to you Dr and I will not stop to publish your name on the Internet for people to see how truthful you are. And I want to say to everyone on this site that I will always remain thankful to this man Dr. Uzoya for all he has done for me,My husband is back with love,caring,truthful and he promise to love me forever.I have made a promise that everybody I know will never have a relationship problem, via his email; driraborspellcaster@gmail.com Or call his Whatsapp number on +1(301) 909-8775

We offer personal loans up to $ 500,000, you are looking for a business loan and have been denied by a bank, we can help with loans of $ 5,000 to a maximum of $ 500,000 * that can help you get your business Rebuild and get you back Can bring you on a path to a better financial future. On time, you can apply in just a few minutes and get your money the same day. Do not delay! E-mail via {challotloan@gmail.com} or visit us at one of our sites to see how we can help. Thank you for contacting us,

My Name is Young. I live in Germany, I have not seen anything that is so perfect like Dr,Tony spell, Am writing this article to thank Dr,Tony the powerful spell caster that helped me recently to bring back my ex lover that left me for another woman for no reason for the past 8 years. After seeing a post on the internet by Kate Adams from USA saying how she was helped by Dr Tony, i also decided to contact him for help because i had no choice all i wanted was for me to get my lover back and happiness.To my greatest surprise my lover came home on his knees that i should find a place in my heart to forgive him,i was truly astonished and shocked when my lover knelt down begging for forgiveness and for me to accept him back.. I am really short of expressions, and i don't know how much to convey my appreciation to you Dr, Tony you are a God sent to restore a broken relationship, And now i am a joyful woman, Dr,Tony is the answer to all problems. his contact details are; Tonylovespell@aol.com Whatsapp number +1(903) 847 0267...

Add new comment