University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I'm so excited. I can't believe it! LORD JUMA your love spell casting really worked! My ex-husband is back after he left me and the kids, he sent me an SMS last night, wanting us to get back together again...and here we are! Yes, I’m extremely happy that we are living together again.    https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com   My name is TRIANA ANDERSON from CANADA, My husband and I have been married for about 6yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly cared about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested LORD JUMA can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and I did it and he did a spell for me. 28 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promised never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. My family and I are living together happily again. LORD JUMA is the best online spell caster that is powerful and genuine. If you have any problem contact him and I guarantee you that he will help you. Here’s his contact: Email him at:  mercyfullsolutionhome@gmail.com add him up on whatsApp @ +1 (859)-203-2241 Visit  his website::  http://mercifulsolutionhome.website2.me/   or https://trianasson.blogspot.com ..

When I found PRIEST WISDOM I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contacted PRIEST WISDOM  and He told me  what I need to do before he can help me and I did what he told me to, after I provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and he started spending more time with me than before. Ever since PRIEST WISDOM helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommend PRIEST WISDOM to anyone in need of help. Email: Supernaturalspell1@gmail.com . Call him or add him on whatsapp via: +2348124644470 PRIEST WISDOM BLOG PAGE: https://supernaturalspell21.blogspot.com/       ....///.........

I'm Redha Soyan, Out of respect for you and your spells I must make this testimony known to all. I've been to other spell casters without seeing any result. I just wished I came to you earlier, I got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduced me to Dr. Ken After the Love Spell was done, I finally got a call from him. His spells worked wonders and my husband is back full of love. It's a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband kneel down begging for forgiveness and for me to accept him back.. I'm really short of words and joyful, you are a God sent to me and my entire family.. And now I am a joyful woman once again. Thank you so much Dr. Ken To everyone who is looking for a real spell caster should contact Dr. Ken On Drkenlovespell@gmail.com OR you can also reach him directly on his Whatsapp  +1(201) 992-1012..

hello everyone, i want to use this means to appreciate and thank God for using Dr, Balbosa to help me bring back my husband after filling for divorce. i meet him online from one of the testimonies i meet online and i decided to try him out because i have tried a lot of spell caster... he gave me his word and perfected everything and now my husband is back to me and the kids.. i am living very happy with my family now....i promise to always testify about him...you can also contact him on his email on: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATSAPP ON +2347048047728

TESTMONY! TESTMONY!!  DR HARRY HERBAL MIXTURE website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   WHATSAPP +2349036417079 email drharrysolution@gmail.com Hello everyone i have been worried for so many years now because i was trying to figure out how to cure my (erectile dysfunction) and enlarge my SMALL penis but could not find a way out of it ,,my wife has told me if i do not get a cure on time that she will leave me and i love her and my marriage so much .i have used VACCINES,DRUGS,INJECTION AND even did Surgeries just to be happy but none really rendered me the help i needed and i almost gave up when i Used a herbal medicine from a fake bullshit doctor from Malawi. I almost lost my life during that period so i gave up and accepted my fate because my wife already requested for a divorce papers ,,but on one faithful morning i was reading through a comment on Facebook of one MR henry joseph from Germany of how DR HARRY HERBAL CREAM and LIQUID enlarge his penis and cure his younger Brother of STROKE DISEASE within the space of 3 weeks wow i was surprised to see it so i quickly Contacted him via website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  and behold i saw lots of solution to my problems there so i emailed him and he got back to me and gave me some comfortable words ,and the next day he told me what needed to be done and i did it so he sent me his MIRACULOUS HERBAL CREAM AND LIQUID through UPS delivery service and i got it 4 days after ..i then followed his prescriptions on how to use it and OH MY GOD it is just two weeks of using his herbal cream i now have 10 inches when erected and 8 inches when flaccid my wife love it so much now after i had sex with her with my MONSTER PENIS ..and also apologize for asking for a divorce .i am so happy i now feel like a real man ,,thank you so much for taken away this shame from me DR HARRY so if you need any kind of cure contact him on drharrysolution@gmail.com website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  or   whatsapp  him  on  +2349036417079 THANKS 

I'm Redha Soyan, Out of respect for you and your spells I must make this testimony known to all. I've been to other spell casters without seeing any result. I just wished I came to you earlier, I got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduced me to Dr. Ken After the Love Spell was done, I finally got a call from him. His spells worked wonders and my husband is back full of love. It's a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband kneel down begging for forgiveness and for me to accept him back.. I'm really short of words and joyful, you are a God sent to me and my entire family.. And now I am a joyful woman once again. Thank you so much Dr. Ken To everyone who is looking for a real spell caster should contact Dr. Ken On Drkenlovespell@gmail.com OR you can also reach him directly on his Whatsapp  +1(201) 992-1012

hello everyone, i want to use this means to appreciate and thank God for using Dr, Balbosa to help me bring back my husband after filling for divorce. i meet him online from one of the testimonies i meet online and i decided to try him out because i have tried a lot of spell caster... he gave me his word and perfected everything and now my husband is back to me and the kids.. i am living very happy with my family now....i promise to always testify about him...you can also contact him on his email on: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATSAPP ON +2347048047728

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

MY LIFE TESTIMONY ON HOW BABA OKOSODO MUKASA HELPED ME WITH INSTANT MONEY WITHOUT HUMAN BLOOD great baba okosodo mukasa You have done it again, you have showed me your powers which i have been hearing from different people,all over the net but now am talking out of experience, great baba okosodo mukasa you are the greatest spell caster that i believed that is existing, am Alex after so many years of working nothing to show from it , one morning i was on net viewing testimony about spell casting when i come across a post of one Mr David from Lagos talking about baba okosodo mukasa on how he helped him with magic money within 24 hours i pick up his whats-app +2348079356303 number i contacted him which i told him all my problems in life he ask me to worry no more he ask for my information i send to him and the amount of money i needed he told me what to do i follow the steps it was like a dream in just 24 hours he contacted me saying that your money is ready send me your account number to transfer the money to you i quickly send to him my account number two hours later i received an alert of the money i requested for without human blood my brothers and sisters that was the end of my money problem,his whatsapp +2348079356303 email (babaokosodomukasa@gmail.com) he also let me know of his other works like his email (babaokosodomukasa@gmail.com) 1 Getting back your lover spell 2 Spiritual bulletproof spell 3 promotion in your work place spell 4 Money spell 5 Prosperity spell 6 Protection spell 7 Get a job spell 8 Get a huge loan without paying any fee spell 9 Getting your scam money back spell 10 Child spell 11 Pregnancy spell 12 Freedom spell 13 Love spell 14 Success in all exam spell 15 magic ring to control 16 court case spell

GREAT LOVE SPELL CASTER DR IGBE THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP. ADD HIM UP ON WHATSAPP: +2348079356303 MESSAGE HIM ON EMAIL : babaokosodomukasa@gmail.com WEBSITE : https://babaokosodomukasa.spellhome.ng My name is jennifer Anderson from UK .i want to give thanks to okosodo mukasa for bringing back my ex husband.No one could have ever made me believe that the testimony I’m about to write would actually one day be written. I was the world’s biggest skeptic. I never believed in magic spells or anything like this, but I was told by a reliable source (a very close co-worker) that okosodo mukasa is a very dedicated, gifted, and talented person,It was one of the best things I have ever done. My love life was in shambles; I had been through two divorces and was on the brink of a third. I just couldn't face another divorce, and I wanted to try harder to make our relationship work, but my husband didn’t seem to care. and he broke up with me again.I was confuse and do not no what to do again,so i had to get in contact with baba okosodo mukasa . He did a love spell that make my husband come back to me. we are now very much happy with our self. okosodo mukasa make him to realize how much we love and need each other.This man is for REAL and also a good man. He can also help you fix your broken relationship. I had my husband back! It was like a miracle! He suddenly wanted to go for marriage counseling, and we’re doing very, very well,in our love life now contact email : babaokosodomukasa@gmail.com add him up on whatsApp: +2348079356303 website : https://babaokosodomukasa.spellhome.ng

ALL THANKS TO BABA OKOSODO MUKASA FOR HIS HELP i am the happiest woman on earth today. i want to testify of what BABA okosodo mukasa did for me. i am sarah Monique by name.I live in USA,Dear brothers and sisters, i have suffered breakdown in relationship for two years now. My man abandoned me and went for another woman. This is a man i love with the whole of my heart, and i was left to suffer emotional pains. So somebody introduced me to a herbal and spiritual doctor she told me that the spiritual doctor have done so much for her. So i contacted the doctor, and i explained my problem to him. So he assured me that he will do it and that he will breathe spell and my man will come to me begging. So i did all he asked me to do , and believe me in just four days, my man called me on phone and was begging. i was so so surprised and finally my man is back to me. Please i want you all to be happy with me and also be thankful to doctor irawo for his powerful spell breaker. please in case you are suffering from heartbreak, and you need your man back, or you need your woman back, or you want to get married but the right person is not coming, and you want the right person to come, please in a hurry contact BABA okosodo mukasa now because he is capable of solving all your problems. His whatsapp number +2348079356303 email babaokosodomukasa@gmail.com

Hello my name is Sally my fiance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465

REAL SPELL CASTER (LORD JUMA) THAT CAN HELP YOU GET YOUR LOVER BACK add him up on WhatsApp @ +1 (859)-203-2241. Hi everyone, I was going crazy when my husband broke up with me and left me for another woman!! All thanks to LORD JUMA, the best love spell caster online that helped me to bring back my husband today and restore happiness in my marriage.. I'm DIANA DIVEN by name and I live in England. My husband broke up with me and left me to be with another woman, and I wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and I needed help, so I searched for help online and I came across a website that suggested that LORD JUMA can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and I did it then he did a spell for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he missed me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster LORD JUMA, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that LORD JUMA is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore. Contact this powerful spell caster LORD JUMA on his email at: mercyfullsolutionhome@gmail.com   you can visit his Website Via> http://mercifulsolutionhome.website2.me/ his page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com    add him up on WhatsApp @ +1 (859)-203-2241 

REAL SPELL CASTER (LORD JUMA) THAT CAN HELP YOU GET YOUR LOVER BACK add him up on WhatsApp @ +1 (859)-203-2241. Hi everyone, I was going crazy when my husband broke up with me and left me for another woman!! All thanks to LORD JUMA, the best love spell caster online that helped me to bring back my husband today and restore happiness in my marriage.. I'm DIANA DIVEN by name and I live in England. My husband broke up with me and left me to be with another woman, and I wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and I needed help, so I searched for help online and I came across a website that suggested that LORD JUMA can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and I did it then he did a spell for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he missed me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster LORD JUMA, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that LORD JUMA is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore. Contact this powerful spell caster LORD JUMA on his email at: mercyfullsolutionhome@gmail.com   you can visit his Website Via> http://mercifulsolutionhome.website2.me/ his page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com    add him up on WhatsApp @ +1 (859)-203-2241 

Hello my name is Sally my fiance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465

This is a testimony that i will tell to every one to hear. i have been married four 2 years and on the fifth year of my marriage, another man had a spell to take my lover away from me and my wife left me and the kids and we have suffered for 2 years until i meant a post where this man Dr, Aluya have helped someone and i decided to give him a try to help me bring my love wife home and believe me i just send my picture to her and that of me and after 15hours as he have told me, i saw a car drove into the house and behold it was my wife and she have come to me and the kids and that is why i am happy to make every one of you in similar to met with this man and have your lover back to your self His email:aluya.48hoursspelltemple@gmail.com   OR   aluya.48hoursspelltemple@yahoo.com      https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/ WhatsApp him at (+2348110493039)thank so much.

This is a testimony that i will tell to every one to hear. i have been married four 2 years and on the fifth year of my marriage, another man had a spell to take my lover away from me and my wife left me and the kids and we have suffered for 2 years until i meant a post where this man Dr, Aluya have helped someone and i decided to give him a try to help me bring my love wife home and believe me i just send my picture to her and that of me and after 15hours as he have told me, i saw a car drove into the house and behold it was my wife and she have come to me and the kids and that is why i am happy to make every one of you in similar to met with this man and have your lover back to your self His email:aluya.48hoursspelltemple@gmail.com   OR   aluya.48hoursspelltemple@yahoo.com      https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/ WhatsApp him at (+2348110493039)thank so much.

i was with this woman called Melisa, i don't know if you have heard of her, she does countless advert. she told be about my i had issues with some of my co workers and they have put a spell on me. of course i had some hard luck coming at me these days but i cant figure out who. i asked her to fix it but every effort from her were just a turn to another endless road. I decided to lookout for another spell caster all i wanted was just to restore my broken relationship and bring back my boyfriend. then i met Dr Ma-way. i told him about my situation and within 20 minuets he told me what could be done. i followed him and made sure everything he said was well practiced at home. within 24 hours i was able to met up with the activities at the nearby lake. on getting home i saw my boyfriend at home waiting for me. it was too good to be true. but this time it is, thank you Dr Maway https://www.drmawaylovespell.com/guestbook

hello everyone, i want to use this means to appreciate and thank God for using Dr, Balbosa to help me bring back my husband after filling for divorce. i meet him online from one of the testimonies i meet online and i decided to try him out because i have tried a lot of spell caster... he gave me his word and perfected everything and now my husband is back to me and the kids.. i am living very happy with my family now....i promise to always testify about him...you can also contact him on his email on: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATSAPP ON +2347048047728

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vera from the USA . I am 34 years old. My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father . contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ 

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vera from the USA . I am 34 years old. My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father . contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/  ....

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vera from the USA . I am 34 years old. My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father . contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ 

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vera from the USA . I am 34 years old. My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father . contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ 

My life is back!!! After 1 year of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called Dr. Mkuru, which i met online. On one faithful day as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Helen, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped Dr. Mkuru's e-mail address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before Dr. Mkuru, is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man... If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try High Dr. Mkuru, anytime, he might be the answer to your problems. Here's his contact: Email: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com Whatsapp him +2349075998982. Blog; https://drmkuruonlinespellcaster.blogspot.com/

After my boyfriend of one year broke up with me, I could barely speak without crying. I felt blindsided and didn't know what to do. I didn't know if I could get him back and the anxiety was unbearable. I scoured the internet and after reading countless articles and websites about spells, I came across Lord Zakuza number + 1 (740) 573-9483. I wanted our relationship back and so I wanted to make sure I had all the guidance and resources possible to do that. Lord Zakuza guaranteed me that my boyfriend will come back to me. So, I followed the instructions & plans that Lord Zakuza laid out for me and within 48 hours, we were back together and we are so in love! I know that it doesn't always happen that quickly, but Lord Zakuza said he spells are effective and it did! I'm so grateful and I can say that if you have been broken up with and want to get that person back, Lord Zakuza is the best! I'll never forget how much he helped me! Email him now via: lordzakuza7@gmail.com

I have now gotten my partner back with a love spell,all thanks to the most trusted and genuine spell caster Dr okoso of OKOSOTEMPLE... Contact him too if you need any help in your relationship... OKOSOTEMPLE@GMAIL.COM

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ....

Add new comment