University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Are you desperately in need of a hacker in any area of your life??? then you can contact; ( HACKINTECHNOLOGYatGMAILdotCOM ) services like; -hack into your cheating partner's phone(whatsapp,bbm.gmail,icloud,facebook, twitter,snap chat and others) -Sales of Blank ATM cards. -hack into email accounts and trace email location -all social media accounts, -school database to clear or change grades, -Retrieval of lost file/documents -DUIs -company records and systems, -Bank accounts,Paypal accounts -Credit cards hacker -Credit score hack -Monitor any phone and email address -Websites hacking, pentesting. -IP addresses and people tracking. -Hacking courses and classes CONTACT THEM= .HACKINTECHNOLOGYatGMAILdotCOM WHATSAPP +12132951376(WHATSAPP) my services are the best on the market and 100% security and discreet work is guarante

Estoy muy feliz de compartir estos grandiosos testimonios. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es cómo gané el mega premio mayor de la lotería. Soy un hombre que cree que algún día me ganaré la lotería. Finalmente mis sueños se hicieron realidad cuando le envié un correo electrónico al Dr. Akhigbe. y dile que necesito los números de la lotería. Gasto tanto dinero en boletos solo para asegurarme de ganar. Pero nunca supe que ganar era tan fácil hasta el día en que me refería al lanzador de hechizos en línea del que tanta gente ha hablado que es muy bueno lanzando hechizos de lotería, así que decidí darle una oportunidad. Me puse en contacto con este gran Dr. Akhigbe e hizo un hechizo y me dio los números ganadores de la lotería. Pero créanme, cuando salieron los sorteos, yo estaba entre los afortunados ganadores. Gané (£ 100,000 cien mil libras) Dr. Akhigbe verdaderamente, eres el mejor, con estos geniales Dr. puedes ganar millones de dinero a través de la lotería. Estoy muy feliz de conocer a estos grandes hombres, le estaré eternamente agradecido, dr. Aba, si está buscando su ayuda, puede comunicarse con él para comunicarse fácilmente en Whatsapp +2349035428122 o enviarle un correo electrónico a través de su correo electrónico Akhigbespellhome@gmail.com

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ...

I'm so excited. I can't believe it! LORD JUMA your love spell casting really worked! My ex-husband is back after he left me and the kids, he sent me an SMS last night, wanting us to get back together again...and here we are! Yes, I’m extremely happy that we are living together again.    https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com  Here’s his contact: Email him at:  mercyfullsolutionhome@gmail.com add him up on whatsApp @ +1 (859)-203-2241 Visit  his website::  http://mercifulsolutionhome.website2.me/   or https://trianasson.blogspot.c

I'm so excited. I cant believe it! LORD JUMA your love spell casting really worked! My ex-husband is back after he left me and the kids, he sent me an SMS last night, wanting us to get back together again...and here we are! Yes, I’m extremely happy that we are living together again. My name is TRIANA ANDERSON from CANADA, My husband and I have been married for about 6yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested LORD JUMA can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 28 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again. LORD JUMA is the best online spell caster that is powerful and genuine. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact: Email him at: mercyfullsolutionhome@yahoo.com or mercyfullsolutionhome@gmail.com add him up on whatsApp @ +1 (859)-203-2241 Via is website:: http://mercyfullsolutionhome.website2.me/ his blog page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com or https://trianasson.blogspot.com

I'm so excited. I cant believe it! LORD JUMA your love spell casting really worked! My ex-husband is back after he left me and the kids, he sent me an SMS last night, wanting us to get back together again...and here we are! Yes, I’m extremely happy that we are living together again. My name is TRIANA ANDERSON from CANADA, My husband and I have been married for about 6yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested LORD JUMA can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 28 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again. LORD JUMA is the best online spell caster that is powerful and genuine. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact: Email him at: mercyfullsolutionhome@yahoo.com or mercyfullsolutionhome@gmail.com add him up on whatsApp @ +1 (859)-203-2241 Via is website:: http://mercyfullsolutionhome.website2.me/ his blog page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com or https://trianasson.blogspot.com

I'm so excited. I cant believe it! LORD JUMA your love spell casting really worked! My ex-husband is back after he left me and the kids, he sent me an SMS last night, wanting us to get back together again...and here we are! Yes, I’m extremely happy that we are living together again. My name is TRIANA ANDERSON from CANADA, My husband and I have been married for about 6yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested LORD JUMA can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 28 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again. LORD JUMA is the best online spell caster that is powerful and genuine. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact: Email him at: mercyfullsolutionhome@yahoo.com or mercyfullsolutionhome@gmail.com add him up on whatsApp @ +1 (859)-203-2241 Via is website:: http://mercyfullsolutionhome.website2.me/ his blog page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com or https://trianasson.blogspot.com

Really works" I can’t believe I swear to god it’s works I start doing this 2 days ago. I just got my husband back through the help of Dr Unity love spell Experts. My name is Emily Sarah am from Tx,USA. My husband left me for another woman, This was just 3 years of our marriage. The most painful thing is that I was pregnant with our second baby. I wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity . if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here his contact, WhatsApp him: +2348055361568 Email him at: Unityspelltemple@gmail. com

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Blog: https://drraypower.blogspot.com/   WhatsApp: +14243308109

I promise to share this testimony all over the world once my husband returns back to me. Things don't just work out until you make the right choice in your life, In my life I made the right choice when I contacted Dr.Ken the great spell caster who specializes in restoring broken relationships or marriages. My name is Nadira from Albany New York City USA, and am here on this site to thank Dr,Ken for a job well done, Because i never believe that i would have gotten my husband back after he left me for over a year with our 8 year old boy if not for the sake of Dr.Ken that help me I wouldn't have been here today that is why i won't be leaving this site without dropping the contact details of Dr.Ken which is via email; drkenlovespell@gmail.com  Do contact Dr,Ken in order to restore your broken marriages or relationships you can also call or Whatsapp him on +1(201)992 1012 thank you so much Dr Ken.

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

Do You Need A Powerful Africa Native Doctor? I Mean A Spiritual Herbalist With Great Spirit Connected To Ancestors. Call +2348118526509 Dr Autase Austin Is A High Voodoo Priest Master. He is a Spell Caster, Native Doctor, Spiritual Herbalist, Powerful Sickle cell Healer, Spiritual Astrologer, Psychic Reader, Multi Guru, Witch Doctor, Priest Of Africa Money Ritual. Have You Been To Native Doctor to Native Doctor Without Any Solution To Your Problems Or Rather Add To it? Have You Been To Place To Place In View Of A Powerful Native Doctor That Can Solve All Your Predicament, You Must Understand That There Is A Native Doctor That Supersede All Native Doctor Among All Native Doctor, If You Are In Search Of A Powerful Native Doctor With Great Spiritual Powers, Then You Must Be In Search Of A Native Doctor That Derives Power From The Marine World. That Is The Spirituality Of The Greatest Africa Native Doctor Autase. Dr Autase Is Recognized All Over The World Of Marine Kingdom, As One Of The Top Fortunate And Most Powerful Native Doctor Of Charms Casts From The Beginning Of His Ancestors ship Until Now Dr who lives Strong Among All Other Native Doctors, There Have Never Been Any Form Of Impossibility Beyond The Control Of Dr Autase. It Doesn't Matter The Distance Of The Person With The Problems Or Situation, All You Have To Do Is Believe In The Native Autase charms Casts That Works, He Always Warns Never To Get His Charms Casts If You Do Not Believe Or Unable To Follow His Instruction. It Is The Assignment Of The Native Doctor Autase To Offer Services To Those In Need Of Spiritual Assistance Not Minding The Gravity Of Your Situations Or Distance As Long As Water, Sea, Ocean, Lake, River, Sand etc. Are Near You, Then Your Problems Of Life Would Be Controlled Under Your Foot. If You Need Any Spiritual Help On Any of These: Get Your Lover Back Fruit Of The Womb Fibroid Business Boom Financial Breakthrough Get Rich Without Ritual 08118526509 Do As I Say Bad Dream Promise And Fail Epilepsy Spiritual Attack Land/Court Case Mental Disorder Political Appointment Visa Approval Cancer Examination Success Spend And Get Back Good Luck Natural Health Hypertension Diabesity (Diabetic+Obesity) Stroke Sickle Cell Impotency Win Court Case Promotion At Work Commanding Tone Protection Ring Marriage Success Love Ring Favour Ring Recover Lost Glory Spiritual Power For Men Of God Travel Success Ring Job Success Lotto/Pool Win And Many More. Make Haste To Call Dr Autase On +2348118526509. Or Mail Him @: babadoctoraustinautase@gmail.com For Spiritual Problem Today And You Will Surely Get Solution To All Your Predicament. Whatsapp: +2348118526509

Do You Need A Powerful Africa Native Doctor? I Mean A Spiritual Herbalist With Great Spirit Connected To Ancestors. Call +2348118526509 Dr Autase Austin Is A High Voodoo Priest Master. He is a Spell Caster, Native Doctor, Spiritual Herbalist, Powerful Sickle cell Healer, Spiritual Astrologer, Psychic Reader, Multi Guru, Witch Doctor, Priest Of Africa Money Ritual. Have You Been To Native Doctor to Native Doctor Without Any Solution To Your Problems Or Rather Add To it? Have You Been To Place To Place In View Of A Powerful Native Doctor That Can Solve All Your Predicament, You Must Understand That There Is A Native Doctor That Supersede All Native Doctor Among All Native Doctor, If You Are In Search Of A Powerful Native Doctor With Great Spiritual Powers, Then You Must Be In Search Of A Native Doctor That Derives Power From The Marine World. That Is The Spirituality Of The Greatest Africa Native Doctor Autase. Dr Autase Is Recognized All Over The World Of Marine Kingdom, As One Of The Top Fortunate And Most Powerful Native Doctor Of Charms Casts From The Beginning Of His Ancestors ship Until Now Dr who lives Strong Among All Other Native Doctors, There Have Never Been Any Form Of Impossibility Beyond The Control Of Dr Autase. It Doesn't Matter The Distance Of The Person With The Problems Or Situation, All You Have To Do Is Believe In The Native Autase charms Casts That Works, He Always Warns Never To Get His Charms Casts If You Do Not Believe Or Unable To Follow His Instruction. It Is The Assignment Of The Native Doctor Autase To Offer Services To Those In Need Of Spiritual Assistance Not Minding The Gravity Of Your Situations Or Distance As Long As Water, Sea, Ocean, Lake, River, Sand etc. Are Near You, Then Your Problems Of Life Would Be Controlled Under Your Foot. If You Need Any Spiritual Help On Any of These: Get Your Lover Back Fruit Of The Womb Fibroid Business Boom Financial Breakthrough Get Rich Without Ritual 08118526509 Do As I Say Bad Dream Promise And Fail Epilepsy Spiritual Attack Land/Court Case Mental Disorder Political Appointment Visa Approval Cancer Examination Success Spend And Get Back Good Luck Natural Health Hypertension Diabesity (Diabetic+Obesity) Stroke Sickle Cell Impotency Win Court Case Promotion At Work Commanding Tone Protection Ring Marriage Success Love Ring Favour Ring Recover Lost Glory Spiritual Power For Men Of God Travel Success Ring Job Success Lotto/Pool Win And Many More. Make Haste To Call Dr Autase On +2348118526509. Or Mail Him @: babadoctoraustinautase@gmail.com For Spiritual Problem Today And You Will Surely Get Solution To All Your Predicament. Whatsapp: +2348118526509

After my boyfriend of one year broke up with me, I could barely speak without crying. I felt blindsided and didn't know what to do. I didn't know if I could get him back and the anxiety was unbearable. I scoured the internet and after reading countless articles and websites about spells, I came across Lord Zakuza number + 1 (740) 573-9483. I wanted our relationship back and so I wanted to make sure I had all the guidance and resources possible to do that. Lord Zakuza guaranteed me that my boyfriend will come back to me. So, I followed the instructions & plans that Lord Zakuza laid out for me and within 48 hours, we were back together and we are so in love! I know that it doesn't always happen that quickly, but Lord Zakuza said he's spells are effective and it did! I'm so grateful and I can boldly say that if you have been broken up with and you want to get that person back, Get in touch with him for Lord Zakuza is a GOD on Earth and he also specialises on spells to get pregnant for your partner, to get cured from any sickness or diseases, to win a lottery E.T.C. I'll never forget how he helped me. Email him now via: lordzakuza7@gmail.com

I NEED SPELL HELP ON AMERICA FORUMS AND DEATH SPELL FORUMS; DR.ORMAN980@YAHOO.COM My Name is Monica Brown I would like to tell the world about a very special man, he is spell caster DR.ORMAN. I found out about DR.ORMAN through the testimonials of others that the Dr helped with on various issues. I had contacted DR.ORMAN for help in bringing back to me my girlfriend/lover, we had split over a terrible fight, I tried to reconcile but to no avail. The DR said this was a easy thing for him to do, he said he would cast a love spell on her and this would bring her back to me. I was a little disbelieving because I never heard of such a thing, but he told me to trust him, so i put faith in what he was telling me. Sure enough, 3 days after the love spell was cast, my girlfriend/lover called me and we are now back together, all because of DR.ORMAN. He also cured my HIV disease, this was done by drinking a liquid that he creates and provides for the disease. I strongly recommend that if you are having any relationship or sickness issues, contact DR.ORMAN, His email is;; dr.orman980@yahoo.com

I DESPERATELY NEED OF A SPELL CASTER TO HELP ME CAST AN INSTANT DEATH SPELL ON SOMEONE ABUSIVE,SPELL TO MAKE SOMEONE SICK AND DIE,INSTANT VOODOO LOVE SPELL TO BRING BACK EX LOVER,LOST WIFE,HUSBAND AND VOODOO LOVE SPELL TO REUNITE BROKEN MARRIAGES CALL OR WHATSAAP GREAT DR ORMAN TEMPLE FOR FAST AND URGENT SPELL ON orman.spiritualist3002@gmail.com, whatssapp +905398102247 FOR AN URGENT SPELL TO KILL AN ENEMY WITHOUT DELAYED.RESULT IS 100% SURE I need my ex back with the help of a spell caster, I need a spell caster to reunite my ex lover back, I need a spell caster to help me bring back my ex, I need a spell caster desperately, I need a spell caster to bring back my ex lover, I need a spell caster to save my marriage, I need a spell caster to bring my ex back, get your ex back spell that works, spell to get my ex back now, spells to get your ex back fast, simple spells to bring back a lover, spell to get ex boyfriend back, love spell to bring back ex boyfriend, voodoo love spells to get your ex back, Love Spells To Bring Him Back, Get Your Ex Back Spell That Works, Spell To Get Ex Boyfriend Back, Spells To Get Your Ex Back Fast, Spell To Get My Ex Back Now, Love Spell To Bring Back Ex Boyfriend, Get Ex Lover Back spellcasters, ExLover Back Spell casters, lost love spells, spells to bring ex lover back: husband, wife, girlfriend or boyfriend, Revenge Spellcasters, Money Spell casters, Death Spellcasters, Protection Spells, Marriage/Love Spells, Bring Back Lost Love Spell casters, Voodoo spell casters, Black Magic spells, Divorce spellcasters, Psychi Readings, Traditional Healer, Success spell casters, Voodoo Death Spell Casters, Trusted Love Spells, wish spells, need, spell, casters, get, bring, back, my, ex, lost, love, spells, lover, wife, girlfriend, boyfriend, husband, death, dead, marriage, help, voodoo, powers, black, magic, urgent, desperate, instant, exlover, revenge, usa, canada, india, australia, africa, spellcaster, spellcasters, real, genuine, want, i, me, best, online, psychic, spiritual, healer,contact orman.spiritualist3002@gmail.com or dr.orman980@yahoo.com whatssapp +905398102247 https://ormanspritualist.blogspot.com/

CONTACT DR ORMAN FOR INSTANT DEATH SPELL FOR REVENGE AND LOST LOVE SPELL VIA dr.orman980@yahoo.com or orman.spiritualist3002@gmail.com whatssapp +905398102247 Hello to every one my name is Doreen Bond. I want to testify of what a spell caster has done for me,i was in a relationship for two years happy with my partner few months to our wedding he left me and went after another woman he never came back home again, i cry all day looking for help i have contacted so many spell caster but no result one day i was on the internet when i came across a testimony on how ( DR ORMAN) helped some one to get back his lover so i gave a try and it work out for me am so happy to have my lover back to my self again thanks once again ( DR ORMAN) for helping me to bring back my lover if you are passing through the same problem or any kind of situation and you think all hope is lost my dear is not. contact ( DR ORMAN) on his email : dr.orman980@yahoo.com or orman.spiritualist3002@gmail.com whatssapp +905398102247 https://ormanspritualist.blogspot.com/

Testimony By Lizzy Desler. How to get your ex back fast! I was hurt and heart broken when a very big problem occurred in my marriage seven months ago, between me and my husband . so terrible that he took the case to court for a divorce. he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore. So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a priest,because it has really worked for him too. So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the Email address of the priest whom he visited. Pristbacasim2000@gmail.com. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the priest assured me that i will get my husband back the next day. What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me, and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past 7 months, gave me a call to inform me that he was coming back. So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a priest. So, i will advice you out there if you have any problem contact Priestbacasim, i give you 100% guarantee that he will help you.. Email him at: Pristbacasim2000@gmail.com or call +2348144258822 / whatssapp.

Testimony By Lizzy Desler. How to get your ex back fast! I was hurt and heart broken when a very big problem occurred in my marriage seven months ago, between me and my husband . so terrible that he took the case to court for a divorce. he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore. So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a priest,because it has really worked for him too. So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the Email address of the priest whom he visited. Pristbacasim2000@gmail.com. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the priest assured me that i will get my husband back the next day. What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me, and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past 7 months, gave me a call to inform me that he was coming back. So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a priest. So, i will advice you out there if you have any problem contact Priestbacasim, i give you 100% guarantee that he will help you.. Email him at: Pristbacasim2000@gmail.com or call +2348144258822 / whatssapp.

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Raypower through email Urgentspellcast@gmail.com or call him directly or WhatsApp on +1 (424) 330-8109 Good day everybody, My names are Alicia Leonard i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Raypower, The main reason why she instructed me to contact Dr Raypower was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Raypower and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Raypower the powerful urgent spell caster via details below  Email: Urgentspellcast@yahoo.com or Urgentspellcast@gmail.com   Website: http://urgentspellcast.website2.me/ Call/WhatsApp: +1 (424) 330-8109

what a wonderful world we are living, i still doubt this spell caster how he did it!!! i am Tamara Barrow am from USA I am so happy to let the whole word know how this powerful spell caster saved my marriage.Everything was going down the drain as my husband can not stop cheating on me with other women. It became used to always heating on me. I tried to make him stop, but I couldn't help the situation, the more I tried, the harder it becomes. At times we will fight and go apart for some months and we will come back again just because of our kids. One day a friend told me about this spell caster who helped her too, his name is Dr.voodoo, she said he uses white magic spells to solve spiritual problems. I decided to give it a try, I contacted him and he told me it will take just 2 to 3 days and I will see great changes in my husband. He actually cast a spell, believe me after 2 to 3 days of the spell, my husband was confessing different names of woman he has slept with. He begged for forgiveness and never to try it again. From that day till now, my mind is at rest. My husband dislike every other women on earth except me. And am so happy to have him for myself alone.The spell caster’s contact his email at: voodoospelltemple66@gmail.com you can also add Dr.voodoo on whatsApp +2348140120719

I was hurt and heart-broken when a very big problem occurred in my marriage seven months ago, between me and my husband . so terrible that he took the case to court for a divorce. he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore. So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a spell caster,because it has really worked for him too. So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the Email address of the spell caster whom he visited. ogagakunta@gmail.com. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the spell caster assured me that i will get my husband back the next day. What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me, and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past 7 months, gave me a call to inform me that he was coming back. So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there if you have any problem contact ogagakunta, i give you 100% guarantee that he will help you.. Email him at: ogagakunta@gmail.com

This is my testimony about the good work of a man who helped me. My life is back!!! After 8 years of marriage, my husband left me and our three kids. I felt like my life was about to end, and was falling apart. Thanks to a spell caster called dr jaj who i met online. On one faithful day, as I was browsing through the internet, I was searching for a good spell caster that can solve my problems. I came across series of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on.? There was one particular testimony I saw, it was about a woman called ulazi,she testified about how dr jaj brought back her Ex lover in less than 72 hours and at the end of her testimony she drop dr jaj-mail address. After reading all these,I decided to give him a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 3 days, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before. dr jaj is really a talented and gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man.? If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve that problem for you. Try the great dr jaj today, he might be the answer to your problem.? Here’s his contact: whatsapp (+2349031670905) or drjajspellhome@gmail.com or drjajspellhome@yahoo.com Contact him for the following:– If you want your ex back spell.– If you want a fertility spell.– HSV, HPV herbal remedy.– Make your Partner to Love you forever.– Help win court cases.– HIV/AIDS herbal treatment.– Revenge spell.– Goodluck spell.

Thanks to Dr. Ajikawo My name is harry veroni. I am from U S A i am here to spread the entire work of a real spell caster called Dr. Ajikawo who just helped me to retrieve back my union with my husband and make our relationship very stronger and brought joy and happiness into our marriage. I have been scammed by a lot of fake spell casters but i was later introduced to Dr.Ajikawo by a friend named Jenny williams to this great man who help her to restore her relationship back with his husband.He also help me and wipe away my tears. So viewers of this wonderful testimony who wants to contact him whatsapp number +2348133101728. GETTING YOUR EX LOVER BACK. 2. DIVORCE SPELL. 3. WINNING LOTTERIES. 4. BREAKING OF GENERATION COURSE. 5. GETTING OF JOB. 6. CHILD BEARING. 7. MONEY SPELL. 8. CURING OF HIV AND MANY MORE. 9. HERBAL CARE. 10. BEAUTY SPELL. 11. BUSINESS CHARMS TO ENQUIRE MORE CUSTOMERS AND LOT'S MORE.. So brothers and sisters i have tested this man DR. Ajikawo and i have found that he is real and genuine. i am now the happiest woman on earth today, Contact his and be joyful in your life.( whatsapp numberTel:+2348133101728). More gratitude and thanks to you again the great DOCTOR.

My husband left me for a younger woman and I was devastated. It was as if she had him under an evil spell, Paul turned against me overnight without any warning. It happened last year, I was desperate so I used every single spell casting website that I could find with no results. A friend sent me the link to Dr. Ilekhojie site and I contacted him. He started working with me on June. As a result from all of his wonderful work, my man and I are back together. I’m so happy and privileged to have such a great person like you on my side. Thank you! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie on +2348147400259 or Email gethelp05@gmail.com Website: https://gethelps.online

My husband left me for a younger woman and I was devastated. It was as if she had him under an evil spell, Paul turned against me overnight without any warning. It happened last year, I was desperate so I used every single spell casting website that I could find with no results. A friend sent me the link to Dr. Ilekhojie site and I contacted him. He started working with me on June. As a result from all of his wonderful work, my man and I are back together. I’m so happy and privileged to have such a great person like you on my side. Thank you! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie on +2348147400259 or Email gethelp05@gmail.com Website: https://gethelps.online

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ....

Being heart broken isn't a thing of joy you know. My wife got me divorced after she caught me cheating on her with my ex lover. Was so ashamed and felt so disappointed in myself. I couldn't bear the fact that I no longer have a life partner so I decided to try to get my wife back with everything I could possibly do but nothing worked out. Not till I was referred to Dr. Ken who made what I thought was impossible to be possible by bringing back my wife within 48 hours after I made contact with him. I can boldly and joyfully say that my marriage is working just fine and more beautiful than before and I'm so happy to have gotten in contact with Dr. Ken for he's really a genius, Thanks to May Albert too for connecting me to Dr. Ken, If you have any issues regardless of how big it is, Dr. Ken will sort it out for you. His Email address; drkenlovespell@gmail.com Or call his whatsapp number on; +1(201) 992 1012 for urgent response.

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ,,,

Add new comment