Millainen on nykyaikainen oppimisympäristö?

Oppimisympäristö on yksinkertaisen määritelmän mukaan paikka, tila, yhteisö tai toimintatapa, joka tukee ja edistää oppimista.

Tämän yleisen määritelmän mukaan mikä tahansa konteksti voi olla oppimisympäristö, tärkeintä on se, että koulutusorganisaatiossa toiminta on pedagogisesti ja didaktisesti huolella suunniteltua.

Nykyaikainen luokka, pienryhmätila tai luentosali ei kuitenkaan voi kuitenkaan olla mikä tahansa tila, vaan sen tulee olla kokonaisuus jossa erilaiset oppimista tukevat paikat, tilat, yhteisöt, tekniset ratkaisut, välineet ja toimintatavat sulautuvat itseään korostamatta toisiinsa. 

Arkkitehtien, oppimistutkijoiden ja visionäärien tavoitteena on luoda oppimista ja opetusta tukevia kokonaisuuksia, mutta yhä edelleen oppimisympäristö käsitetään usein mekaanisesti joksikin yksittäiseksi tekijäksi, järjestelyksi tai teknologiaksi opiskelijoiden toimintaympäristössä.

Nykyään jopa yksittäinen mobiilisovellus voi olla edellä kuvatun kaltainen oppimisympäristö. Tällaisena välineenä voidaan pitää esimerkiksi suosittua  Explain Everything "älytaulusovellusta". Teknologian nopeasta kehitysvauhdista huolimatta digitaalisten sovellusten ja palveluiden pedagogisesti perusteltu hyödyntäminen opetuksen ja oppimisen tukena on edelleen vähäistä tai hyvin teknologiavetoista.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa oppimista ja opetusta tukeva oppimisympäristö on nykyaikaisten tilaratkaisujen, teknologisten ratkaisujen ja osaavien ammattilaisten kokonaisuus. 

Tässä blogikirjoitukessa tarkastelen sitä, kuinka akateemisessa oppimisympäristössä oppimista tukevat tilat, yhteisöt ja tekniset ratkaisut eli välineet integroituvat toisiinsa. Näkemykseni perustuvat kokemuksiini mitä olen saanut opettajankouluttajana, koulutusteknologina ja erilaisten yliopiston tilatyöryhmien jäsenenä.

Tilaratkaisujen ja kalustuksen tulee tukea oppimista

Oulun yliopistossa on saneerattu 2000-luvulla useita oppimista ja opetusta tukevia tiloja, jotka ovat herättäneet kansainvälistäkin mielenkiintoa. Tällaisia tiloja ovat mm. luentosali L2, TellUS ja normaalikoulun Ubiko. Valitettavasti melkoinen osa opetuksesta ja oppimisesta tehdään edelleen sellaisissa tiloissa joiden mitoitus, kalustus ja arkkitehtuuri eivät ole 2000-luvun modernin kouluarkkitehtuurin tasalla. 

Tilan kalustuksen tulisi olla muunneltavaa, eli sitä pitäisi pystyä mukauttamaan pedagogisten tarpeiden mukaiseksi. Nykyaikaiset oppimismenetelmät suosivat yksilö-, ryhmä- ja koko opiskelijajoukon työvaiheiden vuorottelua. Jos kalusteet on mitoitettu siten, että niitä on tilassa liikaa eikä niitä voi siirtää, opiskelijalähtöisten menetelmien hyödyntäminen hankaloituu merkittävästi.  

Tilojen seinät tulisi myös ottaa hyötykäyttöön, teräksisiä tussitauluja tulisi sijoittaa ympäri opetustilaa siten, että opiskelijaryhmät voisivat hyödyntää niitä oman työskentelynsä tukena. Ideaalitapauksissa näitä tauluja voisi hyödyntää myös videotykin heijastuspintoina. 

Kirjoittajan tavoite yliopistolle: yhteisten opetustilojen kalustuksen päivitys 2000-luvulle. 

Video1. Oulu normaalikoulun UBIKO-projektissa remontoitiin yksi solu (luokkakokonaisuus) sellaiseksi, että se tulee 2010-luvun oppimista ja opettamista. Monet ratkaisut ovat siirrettävissä myös korkea-asteen tilasuunnitteluun.

AV-tekniikka ei saa muodostaa pullonkaulaa eri työskentelymuodoille

Luentosalien ja pienryhmätilojen AV-teknologia on suurelta osin vanhentunutta eikä vastaa modernin oppimisympäristön vaatimuksia. 2000-luvun opetustilassa täytyy kyetä heijastamaan langattomasti oman älypuhelimen, tabletin, kannettavan tai muun soveltuvan laitteen sisältö isolle näytölle tai videotykille. 

Kuluttajamarkkinoilla on ollut jo vuosia myynnissä laitteita joilla yhden päätelaitteen kuvan saa langattomasti siirrettyä esim. televisioon. Yliopistollakin on näitä kotikäyttöön tarkoitettuja laitteita jo kymmeniä kappaleita käytössä (esim. AppleTV). 

Kuluttajamarkkinoille tarkoitetut laitteet ovat kuitenkin sidoksissa aina yhteen ekosysteemiin ja aiheuttavat loppukäyttäjälle helposti sekaannusta. Nykyään markkinoilla on saatavilla ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita joiden avulla käyttäjärjestelmien ja laitetyyppien väliset raja-aidat kyetään murtamaaan.  Omassa tiedekunnassani (Kasvatustiede) on jo käytössä muutamia vastaanottimia joihin voi langattomasti jakaa oman matkapuhelimensa, tablettinsa tai vaikkapa kannettavan näytön näyttämän sisällön. 

Langaton kuvan siirtäminen on yhdessä toimivien langattomien verkkojen kanssa keskeinen edellytys sille, että opetustiloissa voidaan siirtyä opettajajohtoisesta teknologian hyödyntämisestä oppijalähtöiseen työskentelyyn. Oppijalähtöisessä työskentelyssä on tärkeätä mahdollistaa kenen tahansa tilassa työskentelevän helppo ja intuitiviinen kytkeytyminen tilassa oleviin näyttölaitteisiin hyödyntäen osallistujien omia päätelaitteita. Tämä on mahdollista jo nyt ammattikäyttöön tarkoitetuilla välineillä. Tällaisia tuotteita ovat esim. Kramer Via Pro tai Wepresent Wipg 2000.

Oppimista tukevassa tilassa näyttöjen/heijastuspintojen määrä harkitaan pedagogisin perustein, eli esim. jos tilassa on paljon ryhmätyöskentelyä, perinteisen yhden näyttöpinnan asemesta tulisi tilassa olla useita näyttöjä eri puolilla opetustilaa. Hyvä esimerkki tällaisestä tilasta on luentosali L2, joskin sen langaton kytkeytyvyys perustuu vielä kuluttajamarkkinoille tarkoittuihin AppleTV, Chromecast ja Miracast -laitteisiin.

Tilahankkeissa AV-välineet ovat olleet näihin vuosiin saakka se kuluerä josta karsitaan ensimmäiseksi, joko olisi aika nostaa AV-välineistö sille jalustalle jolle se kuuluu?

Kirjoittajan tavoite yliopistolle: AV-varustelun uusiminen helppokäyttöiseksi ja langattoman kuvan jaon mahdollistavaksi.

Video 2. Tässä videossa Israelilainen Kramer Electronics esittelee kuinka eri laitteista pystyy jakamaan langattomasti näytön. Kyseessä on vain yksi laitevalmistaja ja video on esimerkki mahdollisuuksista.

Nykyaikaiset pilvipalvelut ovat osa oppimista

Perinteinen käsitys oppimisesta ja opettamisesta yliopistokontekstissa lienee jotain taulullekirjoittamisen ja muistiinpanojen pikakirjoittamisen väliltä. Luennoitsija saattaa jakaa kurssimateriaalit Optimassa pdf-tiedostona, mutta digitaalisaatio tai digiloikka jää usein sitten siihen. Kirjoittamisella ja lukemisella on toki paikkansa tulevaisuudessakin, mutta nykyaikaiset pilvipalvelut ja muut teknologiset ratkaisut voivat myös helpottaa sekä luennoitsijan että opiskelijan taakkaa. 

Googlen ja Microsoftin pilvipalvelut ovat muutamassa vuodessa yleistyneet huikeata vauhtia. Oulun kaupungin Ritaharjun koulussa jo alkuopetuksessa luodaan ensimmäinen Powerpoint -esitys Microsoftin O365 -palveluun. Meille pyrkivät opiskelijat ovat usein käyttäneet pilvipalveluita jo koulussa tai vapaa-aikanaan.

Perinteinen käsitys näistä pilvipalveluista on se, että sähköpostin ohella voi käyttää toimisto-ohjelmia www-selaimen välityksellä. Oppimisen ja opettamisen näkökulmasta nämä pilvipalvelut tarjoavat kuitenkin paljon enemmän, Microsoftin jalokivi on OneNote Classroom Notebook (jota myös Oulun yliopiston henkilökunta voi käyttää opetuksessaan) kun taas Googlen timantti on Google Classroom (jota henkilökuntamme voi ryhtyä käyttämään vuoden 2016 aikana). Molemmat välineet on tarkoitettu oppimisen ja opettamisen alustoiksi, helpottamaan opettajan ja opiskelijan työtä. Onenoten avulla opiskelija voi tehdä muistiinpanoja, koostaa oppimateriaaleja kun taas Google Classroomin avulla koko kurssin kommunikaatio tehtävänpalautuksineen voidaan hoitaa helposti ja yksinkertaisesti.  

Sekä Microsoft että Google ovat tehneet pilvipalveluiden käytöstä kätevää, sillä opiskelijat ja opettajat voivat ladata tarvittavat ohjelmistot omiin laitteisiinsa jolloin käyttäkokemus on parempi ja monipuolisempi kuin pelkillä www-pohjaisilla versioilla. Koska palveluita voi käyttää melkein millä tahansa laitteella, ne integroituvat erinomaisella tavalla erilaisin opetus- ja oppimistilanteisiin.  Näistä ja muista pilvipalveluista lisää myöhemmissä blogikirjoituksissa. 

Kirjoittajan tavoite yliopistolle: Henkilökunta ottaa Google Classroom tai Onenote Classroom Notebook -työkaluja käyttöön omassa opetuksessaan.


Video 3. Onenote Classroom Notebook add-in video kuvaa kuinka opettaja voi hallinnoida opiskelijoita, opiskelijoiden muistikirjoja ja muita kurssiin liittyviä asioita.

Video 4. Google Classroom työkalun esittelyvideo. Tämän välineen avulla voit helposti jakaa ja tarkista tehtäviä sekä olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Tietoa kirjoittajasta:

Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus. Oppimisen- ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET), Kasvatustieteiden tiedekunta. Laru toimii tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen opetuskäytön kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Hän on tehnyt väitöskirjansa aiheeta "opiskelun tukeminen yhteisöllisten skriptien ja mobiililaitteiden avulla". IT-Kouluttajat ry valitsi Larun vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettajaksi (korkea-aste). 

Lisätietoja:

Last updated: 24.3.2016

Comments

Hei Jari, tsekkaappas tämä videoesittely, jossa näytetään kiinalaisten keksintö Rubikin kuution kokoinen projektori, johon voidaan peilata miltä laitteelta tahansa. Projektori itsessään on minitietokone jossa on Chrome ja muita appeja valmiiksi asennettuna. https://www.youtube.com/watch?v=xdfybaN6LCIt. Heli Hämäläinen

canadiantousapharmacy.com online pharmacies tech school canadian medications, liraglutide http://canadiantousapharmacy.com/ canadian drug http://canadiantousapharmacy.com/#viagra-levitra canada pharmaceuticals online trusted pharmacy canada

canadianpharmacyonl.com online pharmacies mexico buy viagra now http://canadianpharmacyonl.com/ trust pharmacy canada reviews http://canadianpharmacyonl.com/#viagra-from-canada online pharmacies mexico canadianpharmacyusa24h is it legal

canadianpharmacyes.com online canadian pharmacy canada online pharmacies medication http://canadianpharmacyes.com/ online pharmacies tech school http://canadianpharmacyes.com/#viagra-5mg buy viagra now online pharmacy canada

Skacymn http://paydayloanse.loan

utibra online english http://essaytyperus.com/

Buy Ayahuasca Online . To begin with, Ayahuasca — also known as the tea, the vine, and la purga — is a brew made from the leaves of the Psychotria viridis shrub along with the stalks of the Banisteriopsis caapi vine, though other plants and ingredients can be added as well Buy Ayahuasca Online. This drink was used for spiritual and religious purposes by ancient Amazonian tribes and is still used as a sacred beverage by some religious communities in Brazil and North America, including the Santo Daime. The main ingredients of Ayahuasca — Banisteriopsis caapi and Psychotria viridis — both have hallucinogenic properties (2Trusted Source). Psychotria viridis contains N,N-dimethyltryptamine (DMT), a psychedelic substance that occurs naturally in the plant. DMT is a powerful hallucinogenic chemical. Purchase Ayahuasca Tea However, it has low bioavailability, as it gets rapidly broken down by enzymes called monoamine oxidases (MAOs) in your liver and gastrointestinal tract. https://trippysche.com https://Alphabettermedshop.xyz Runtz OG THC Vape Carts

Buy Vyvanse online, Viagra, Testosterone, Buy Percocet online, Buy Oxycodone online Buy Hydrocodone & Buy Suboxone strips Online Without Prescription Overnight vyvanse onlinebuy viagrabuy ecstasy onlinequaaludesVimaxphentermines[emot]love[/emot]

Buy Vyvanse Online – ADHD Treatment Medication in Tablet & Capsule Form Welcome to the Buy Vyvanse Online website. About Vyvanse Generic Vyvanse is a medication used for the treatment of a condition known as ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder). Unfortunately Vyvanse is not currently available to buy online but check out the fantastic alternative below… Vyvanse is a revolutionary drug that can significantly enhance the life those individuals who experience difficulties associated with ADHD. https://drugpharmashop.online https://omegamedstore.net

vyvanserxonline the best platform to sell products for weight loss, ATIVAN, OXYCODONE,ADDERAL,VYVANS, https://vyvanserxonline.com

Buying Vyvanse online is safe when it comes to us, we are original, legitimate with our fast service and 100% success rate. We ship from the United States and deliver to Canada, within 24 hours. Contact us: +1 (917) 624 96-98 https://bettermedshop.com/product/buy-ambien-online business type: pharmacy

Amongst all online shops, 420 vaping shop is the number one dealer in wholesale and retail of dried psilocybe magic shroom online. Top quality psilocybin cubensis and many more strains for the consumption of our clients faced with health issues such as stress, anxiety and depression. looking for where to buy differnt species of dried magic shrooms, such as the psilocybe weilli, the albino penis envy, the P cubensis golden teachers ,and also the magicmushrooms. Buy Cannabis flower online from 420vapingshop.com the number 1 cannabis dispensary online.With shipments world wide Our services are unique in our own way as we are a top rated vape carts shop online. We supply the best quality carts with discrete delivery to your address. With a wide range of vape products such as the rove brand carts, 710 king pen for sale, the chronopoly carts, and where to but exotic carts online. Flower is the most popular form of cannabis due to its versatility, offering numerous consumption methods, such as being smoked using a pipe or bong, or by rolling it in a joint or blunt. Especially the pre refined chronopoly-carts-online., which is 98% thc lab tested. Our ever present staff are there to ensure client satisfaction is our top priority and also provide the best of services to all clients in the USA,Canada,Europe,and Australia. 420vapingshop offers various types of flowers including best flavors of the sativa, indica and hybrid strains.

Buy dank vapes full gram cartridges online exotic carts rove carts dab carts ikrusher thc carts carts weed mario carts thc Dank vapes carts mario kart 8 deluxe mario kart mario kart 8 mario kart switch 8*8 mario kart 9 mario cart mario carts mari/o smart cart vape mario carts cartridges mario cart 8 organic smart cart mario kart deluxe 8 dab pen weed pen mariokart 8 kingpen thc pen king pen 710 king pen romulan strain king louie strain thc oil pen cannabis vape pen kingpen cartridges 3 kings strain dank carts kingpen vape vape pen cartridges 710 kingpen vape king cartridge pen king louis og king og king of carts kingpen carts vape cartridge packaging

Thanks for sharing a great information with us.

Thanks for sharing your thought with us. Keep sharing more with us.

Buy CRYSTAL METH. Free shipping and fast delivery less than 24 hours. Telsa MDMA Pills 320mg Three Wise Mоnkеуѕ Bеаnѕ Domino MDMA 134 mg Pіllѕ Trimix-10ml Pig Aroma - 25ml - 5 Pack LIQUID GOLD AROMA Hardware Leather Cleaner Poppers QUICKSILVER LEATHER CLEANER POPPERS English Aroma BEARS AROMA RUSH AROMA BULL ROOM AROMAS BERLIN XXX HARDCORE AROMA JUNGLE JUICE PLATINUM LEATHER CLEANER POPPERS Blue Ice Gina Meth (GHB) Tina Meth

Buy the best psychedelic products online from our online store. Free shipping and fast delivery less than 24 hours within USA. Golden Teacher Mushrooms Golden Mammoth Magic Mushroom Ecuadorian Magic Mushrooms Cuban Magic Mushroom Cambodian Magic Mushroom Brazilian Magic Mushrooms Blue Meanies Mushrooms Big Mex Magic Mushroom Buy Ayahuasca Amazonian Magic Mushrooms albino a+ mushrooms Alacabenzi Mushroom Wavy Caps Shroom Tea Psilocybe Mexicana Psilocybe Cubensis Liberty Caps Flying Saucer Mushrooms Salvinorin a for sale Mescaline Buy Kratom Online Buy Changa Online Buy Ayahuasca Online Mushroom Chocolate

Our MISSION is to bring Quality marijuana and medecine to everyone who needs it!  pvp-crystals Actavis Promethazine Cough Syrup 1  Activis Syrup Adderall 1 alprazolam Alprazolam powder Amphetamines 1 Anadrol 50mg Anavar 10mg ATIVAN 1 Benzedrine 1 Biphetamine 1 Blue Dream Brand Viagra 100mg Bubba Kush Bud Hydrocodone Ketamine 1 KETAMINE VIAL Levacetylmethadol Lorazepam Lysergic Acid Diethylamide (LSD) Master Kush MDMA 1 Heroin Hemp Hash Generic Cialis 1 Gamma Hydroxybutyrate Ecstasy 1 Dimethyltryptamine (DMT) Dilaudid 8mg Diazepam Dextroamphetamine 1 Dexedrine 1 Demerol 100mg Deca Durabolin 300mg/10ml DANK VAPES Danabol 10mg Codeine Cocaine Hydrochloride 1 Clonazepam 2mg Clonazepam Clenbuterol Sopharma 20mg Cialis 20mg Cenforce 200mg CBD Oil Butalbital Phenobarbita Peyote Percocet 10/325mg Percocet 1 Oxynorm Capsules 20mg Oxycotin 80mg OxyContin Oxycodone powder Oxycodone OG Kush Niravam Morphine 1 Methamphetamines 1 Methadone 1 MDMA ROCK 2 White Widow XANAX 2mg Xanax bar 2mg vyvanse 30mg Vicodine 10mg Vicodin Viagra 100mg Tylenol with Codeine 1 Tramadol 250mg Tramadol Trainwreck thiopenta Testosterone Enanthate 250mg/10ml Syrup Super Lemon Haze Subutex 8mg Subutex 1 Suboxone 1 Sour OG Sour Diesel Sinsemilla Seconal Sodium 100mg Roxicodone 30mg Rohypnol 2mg Ritalin 20mg Quaalude 300mg Psilocybin (magic mushrooms) https://greendotpharmaceutical.com/

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 Pro profitability Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer S19 Pro specs Antminer S19 Pro Ethereum antminer s19 pro antminer s19 bitmain antminer s19 pro mining computer s19 pro s19 s19 pro price bitmain antminer s19 pro price ant miner s19 s19 antminer bitmain antminer s19 bitmain s19 antminer sale Best Antminer s19 bro Antminer s19 profitability Antminer s19 pro profitability Calculator Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro profitability Antminer L7 profitability Calculator

Antminer L7 for sale online Antminer L7 for sale Buy Antminer L7 in uk Antminer L7 for sale around me Antminer L7 best price Where can I buy Antminer L7 online Antminer L7 for sale in us Antminer L7 for sale in Canada order antminer l7 online Purchase Antminer L7 online Buy Antminer L7 online next day delivery Order Antminer L7 in uk antminer l7 for sale antminer l7 for sale in us only Antminer L7 for sale in my location Antminer L7 Best Antminer L7 online Used Antminer L7 Buy Antminer L7 in Canada antminer l7 for sale uk antminer l7 for sale canada Antminer L7 Canada antminer l7 for sale australia antminer l7 australia Where can I buyAntminer l7 in uk How much will the Antminer L7 cost Antminer L7 for sale online Antminer L7 for sale Buy Antminer L7 in uk Antminer L7 for sale around me Antminer L7 best price Where can I buy Antminer L7 online Antminer L7 for sale in us Antminer L7 for sale in Canada order antminer l7 online Purchase Antminer L7 online Buy Antminer L7 online next day delivery Order Antminer L7 in uk antminer l7 for sale antminer l7 for sale in us only Antminer L7 for sale in my location Antminer L7

Motivating indeed. Please visit the links below to see more interesting content. tapentadol 100mg tapentadol 100mg price ta near me Can you take 100 mg of tapentadol Tapentadol vs tramadol tapentadol hydrochloride tablets 100mg Tapentadol 100mg dosage tapentadol vs oxycodone tramadol 50mg What is the use of tapentadol tapentadol 100mg price in usa buy tapentadol 100mg online tapentadol clonazepam where to buy where to buy clonazepam where to buy clonazepam online clonazepam 2mg clonazepam side effects clonazepam dosage clonazepam dosage for anxiety clonazepam uses clonazepam 0.5 mg how long does it last what is clonazepam used for how to not be tired on clonazepam how long does it take clonazepam to work clonazepam for anxiety Clonazepam dosage for anxiety clonazepam dosage for sleep Is clonazepam good for anxiety

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

How to Order Tramadol 50MG Online How to Order Pregabid 300mg Online How to Order Tapentadol 50mg Onlin How to Order Pregabalin 75mg Online Buy Clonazepam Online Buy Armodafinil 150MG Online Xanax for Sale Buy Xanax 2mg Tablets Online Buy Etizolam Medicine Online Buy Etizolam Medicine Online How to Buy Tepentadol 100MG Online Tramadol For Sale How to Order Pregabalin 150mg Online Buy Etizolam Medicine Online Buy Lorazepam 2.5mg Tablets Online Buy Zopiclone 10mg Tablet Online Modafinil 200mg Buy Armodafinil 150MG Online Gabapentin 300mg How to Order Ketamine Online How to Order Pregabalin 150mg Online Buy Etizolam Medicine Online Buy Lorazepam 2.5mg Tablets Online Buy Zopiclone 10mg Tablet Online Modafinil 200mg Buy Armodafinil 150MG Online Gabapentin 300mg How to Order Ketamine Online

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

Psychedelics are a class of drug whose primary action is to trigger psychedelic experiences via serotonin receptor agonism, causing thought and visual/auditory changes, and altered state of consciousness. Major psychedelic drugs include mescaline, Lysergic acid diethylamide, psilocybin and DMT Buy MDMA shroom chocolate bars psychedelic mushroom chocolate bars for sale penis envy mushrooms GOLDEN TEACHER MUSHROOM LSD TABS FOR SALE LIQUID METHADONE Morel Mushrooms For Sale Dried Morel Mushrooms Psychedelic Mushroom Chocolate Bars For Sale Magic Mushrooms PSILOCYBIN MAGIC MUSHROOMS DISCREETLY chocolate mushrooms where to buy zoa energy drink Peyote For Sale buy peyote online DMT for sale How To Get DMT How To Make DMT

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale RTX 3090 for sale RTX 3090 price in usa 3090 rtx for sale 3070 rtx Prices Buy 3080 rtx in my location Purchase 3070 rtx in Canada 3090 rtx for sale us Where to buy 3070 rtx in Australia 3070 rtx best prices Best 3090 rtx online 3090 rtx for sale in us only 3080 rtx drop off delivery 3090 rtx for sale in Canada antminer s19 for sale antminer s19 for sale around me Antminer S19 Pro for sale USA Used Antminer S19 Pro for sale Antminer S19 for sale around me Antminer S19 Pro price Antminer s19 pro for sale around me Best Antminer s19 pro Buy Antminer S19 Antminer S19 for sale Canada antminer s19 pro Buy antminer s19 antminer s19 pro for sale online Antminer l7 for sale Buy ant miner l7 online Order antminer l7 s19 pro price antminer s19 for sale in my location antminer s19 best price online s19 antminer antminer s19 for sale uk Order antminer s19 online antminer sale Best Antminer s19 Antminer s19 for sale Antminer s19 pro Antminer s19 for sale Order Antminer L7 Antminer L7 for sale us Antminer L7 prices Antminer s19 for sale around me Best Antminer s19 pro Antminer s19 pro for sale online Antminer L7 for sale

Add new comment