University of Oulu, 2019

Verkkopalvelun pilotointivaiheessa testataan ideoiden toimivuutta

Oulun yliopiston julkinen verkkosivusto uudistuu vuosien 2020–2021 aikana. Tervetuloa seuraamaan uudistuksen matkaa tämän blogin kautta. 

Vuoden kääntyessä kohti syksyä verkkopalvelu-uudistus on saapumassa vaiheeseen, jossa projektitiimin uurastus alkaa näkyä myös ulospäin. Pian verkkopalvelun ensimmäisiä versioita pääsee kokeilemaan ja kommentoimaan, mutta millaisen matkan kautta ne ovat syntyneet? Miksi juuri tietyt asiat on valittu mukaan? Kurkataan hetkeksi projektin pilotointivaiheen kulisseihin.

Ketterä kehitysprojekti on jännittävä kokemus. Liikkeelle lähtiessä päämäärä on selvillä, mutta millainen tuotos maaliviivan ylittää – se selviää vasta matkan varrella. Verkkopalvelun matkaa ovat ohjanneet kunnianhimoiset tavoitteet ja yhdessä määritellyt toivottavat skenaariot. Pilotointivaiheen tehtävänä on luoda lähtökohtien pohjalta konkreettisia ratkaisuja uuden verkkopalvelun tärkeiksi tunnistetuista ominaisuuksista. Näitä kehitämme yhdessä mukaan valittujen pilottiyksiköiden kanssa, pohtien parhaita ratkaisuja yksikön arjen tarpeiden kautta. 

Verkkopalvelun runko muodostuu kolmen pilotin avulla:

  1. Teemapilotissa ollaan yliopiston perustehtävien äärellä, ja suunnitellaan ratkaisua tutkimuksen ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehokkaampaan ja kiinnostavampaan viestimiseen. Uusien teemasivujen ajatuksena on avata tutkimustyön vaikutuksia jokaisen kansalaisen arkeen ja maailmaan, samalla tarjoten myös reittejä syvällisemmän tutkimustiedon äärelle sitä kaipaaville.
  2. NÄY, Näkyvyyttä yksiköille -pilotin työryhmä kehittää ratkaisua tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden omille sivustoille. Tavoitteena on helpottaa ylläpitotyötä ja tarjota samalla ratkaisuja tutkimustyön edustavampaan esittelyyn.
  3. Palvelupolkupilotin keskiössä on käyttäjän kokemus ja yliopiston palvelujen äärelle löytäminen. Pilotissa luodaan työkaluja ja ajatusmalleja, joilla mikä tahansa yliopiston palvelu pystytään esittämään käyttäjälähtöisesti ja toimintaan ohjaten.


Suunnittelu on tasapainoilua toiveiden kanssa

Kussakin pilotissa on tuotettu esimerkkiratkaisuja, joiden avulla ajatusten toimivuutta voidaan testata ja tutkia, sopisiko sama toimintamalli käytettäväksi myös muissa vastaavissa tilanteissa. Työn edetessä työryhmät ovat huomanneet, että verkkopalvelun ominaisuuksia ja ilmettä suunniteltaessa tasapainoillaan monenlaisten toiveiden ja odotusten kanssa. 

On otettava huomioon sivustolla vierailevan kävijän hyvä kokemus ja käytön helppous, ja samalla sivustoa ylläpitävän yliopistolaisen työn tulee olla vaivatonta ja uuden sisällön syntyä loogisesti ja intuitiivisesti. 

Kun tarpeita ja toiveita ryhdytään tutkimaan tarkemmin, paljastuu myös keskenään ristiriitaisia toiveita: Halutaan helpottaa työtä automatisoimalla sivuston päivittymistä, mutta samalla halutaan säilyttää kontrolli siihen, mitä ja milloin näytetään. Halutaan tuottaa monimuotoisia ja monipuolisia, vaikuttavia sisältökokonaisuuksia, mutta resurssi sisällön tuottamiseen ja ylläpitoon on rajallinen. Halutaan pitää sivustokokonaisuus yhteismitallisena ja yhtenäisenä, mutta halutaan myös antaa vapaus tuottaa omanlaista ja räätälöityä sisältöä. 

Pilottien kautta toimivaan lopputulokseen

Monimutkaisten kysymysten äärellä valinnat tehdään suunnittelun ohjaavien periaatteiden mukaisesti: Lopputuloksen täytyy olla saavutettava, eri käyttäjäryhmiä palveleva ja ylläpidettävyyden kannalta yksinkertainen. Jokaisen toiveen on loksahdettava paikoilleen isompaan kokonaisuuteen.

Onnistuimmeko pilottien avulla luomaan toimivia ratkaisuja, jotka herättävät kiinnostusta ja joita on miellyttävää käyttää? Se selviää pian, sillä syksyn aikana keräämme käyttäjäpalautetta sekä piloteissa syntyneistä prototyypeistä että verkkopalvelun vaiheittain julkaistavista ensimmäisistä versioista. 

Palautteen perusteella kehitämme ratkaisuja eteenpäin – aina löytyy jotakin, minkä ulkopuolisen silmä hoksaa paremmin. Yhdessä tekemällä syntyy verkkopalvelu, joka kestää aikaa, elää ja rakentuu käyttäjiensä näköiseksi.

Last updated: 3.9.2020