Rehtorien blogi – Rectors’ blog

Oulun yliopiston rehtorit ottavat kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostavat esiin yliopiston toimintaa ja yliopistoyhteisöä koskevia aiheita. 
Lisätietoa kirjoittajista

The Rectors of the University of Oulu write about their views concerning the university's activities, the university community and current science policy issues.
Read more about the authors

20.09.2021 blog

Digitaalisuus – hyvä renkikö? Tulevaisuuden kolme vaihtoehtoa

Seuraava suuri koulutusuudistus on käsillä. Minkä suunnan sinä ottaisit?

Hyvä renki – huono isäntä -sanonta pätee ajatuksissamme varmasti moniin teknologioihin. Digitaalisuus oppimisessa on nostettu rooliin, joka vaikuttaa radikaalisti miten ja missä jatkossa opitaan ja opetetaan. Digitaalisuuden merkitys näyttää saavan mittasuhteita, jossa mielestäni on tarpeen muistuttaa, mitä digitaalisuus palvelikaan ja miten. 

20.09.2021 blog

Digitalisation – a good servant? Three future options

The next major educational reform is at hand. What direction would you choose?

The saying “a good servant but a bad master” is certainly true of many technologies in our minds. Digitalisation in learning has been elevated to a role that will have a radical impact on how and where people will learn and teach in the future. The significance of digitalisation seems to be gaining such proportions that it is necessary to remind ourselves of what digitalisation serves and how. 

31.08.2021 blog

Tervetuloa lukuvuoteen 2021–2022

Rehtori Jouko Niinimäki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi opintojen pariin ja uuteen opiskelun normaaliin. 

31.08.2021 blog

Welcome to the academic year 2021–2022

Rector Jouko Niinimäki welcomes all to the new academic year and to the new normal of studying. 

19.05.2021 blog

The FAIR life of an academic community. What does it mean? 

Openness will become integrated to the daily life of an academic community. 

Last year saw the publication of The Declaration for Open Science and Research 2020-2025 for the Finnish research community. According to this Declaration open science and research should be integrated into researchers´ everyday life. At the University of Oulu we have subscribed to the national declaration as well as international statements on open science such as the DORA Declaration committed to responsible use of metrics in research evaluation.

12.04.2021 blog

What will remain of digitalisation when the corona pandemic subsides?

Soon we will be at a point where there is a need for reconstruction. In particular, there will be further demand for learning and education and digitalisation offers tools for this. 

12.04.2021 blog

Mitä jää digitaalisuudesta, kun korona hellittää?

Vaikka korona ja tsunami ovat molemmat kovin epämieluisia ilmiöitä, niiden vertaamisessa keskenään on itua. Tsunamin vetäydyttyä alkaa vasta valjeta, millaisia haasteita on edessä jälleenrakentamisen, korjaamisen ja arkeen palaamisen osalta. Sama koskee koronakriisiä. Kohta olemme pisteessä, jossa jälleenrakentamiselle on tarve ja tilaus. Erityisesti tilausta on oppimisessa ja koulutuksessa ja siihen digitalisaatio tarjoaa nyt työkaluja. 

24.02.2021 blog

How do we match company needs with research expertise?

In the Finnish innovation system, cooperation between research organisations and companies has played a key role in growth and renewal. Compared to other European countries, Finland has achieved high levels of interaction between research and business, but this trend has been on the decline. This is the finding of a report carried out by VTT Technical Research Centre of Finland and the University of Tampere and published by the Finnish Research Impact Foundation. 

24.02.2021 blog

Miten yritysten tarpeet ja tutkijoiden osaaminen saadaan kohtaamaan?

Suomen innovaatiojärjestelmässä tutkimustoimijoiden ja yritysten yhteistyöllä on ollut keskeinen merkitys kasvuun ja uudistumiseen. Euroopan maihin verrattuna Suomessa tutkimuksen ja elinkeinoelämän vuorovaikutus on ollut huomattavaa, mutta trendi yhteistyön määrässä on ollut laskeva, kertoo VTT:n ja Tampereen yliopiston toteuttama ja Vaikuttavuussäätiön julkaisema selvitys .

16.12.2020 blog

A change in environment may be a decisive step in the career development of young researchers

Should I continue a university career after my doctoral dissertation? Should I aim for the world of business or seek work somewhere else? Many think about these things while taking a doctoral degree.