Rehtorien blogi – Rectors’ blog

Oulun yliopiston rehtorit ottavat kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostavat esiin yliopiston toimintaa ja yliopistoyhteisöä koskevia aiheita. 
Lisätietoa kirjoittajista

The Rectors of the University of Oulu write about their views concerning the university's activities, the university community and current science policy issues.
Read more about the authors

26.11.2015 blog

MENESTYMINEN VAATII NYT KUNNOLLISTA ALUEELLISTA YHTEISTYÖTÄ

Menestyvällä tutkijalla on taito hakea vastauksia kysymyksiin. Tutkija osaa jakaa tutkittavan kysymyksen osakokonaisuuksiksi, jotka pystytään ratkaisemaan erikseen käyttäen tieteellisiä metodeja ja tutkimusvälineitä. Hän osaa myös peilata tuloksia aiempaan tutkimukseen ja arvioida kriittisesti omien tulosten merkitystä ja oikeellisuutta. Osakokonaisuudet pystytään kokoamaan vastaukseksi suurempaan alkuperäiseen kysymykseen.

02.11.2015 blog

Tekniikan päivien avajaispuhe: Teknologian kehittyminen on muovannut yhteiskunnat ja ihmisten arjen nykyiseen muotoonsa

Arvoisat kuulijat, Lämpimästi tervetuloa Tekniikan päiville Oulun yliopistoon! Tekniikan päivät on valtakunnallinen tiedetapahtuma, jonka teemana tänä vuonna on Tiedon valossa. Vuosi 2015 on YK:n nimeämä kansainvälinen valon ja valoon perustuvan teknologian vuosi.

29.10.2015 blog

ARKTINEN ALUE MIELENKIINNON KESKIÖSSÄ

Euroopan pohjoinen alue herättää yhä kasvavaa mielenkiintoa. Vaikka Eurooppa kuluttaa 20 prosenttia maailman metalleista, edustaa eurooppalainen kaivostuotanto vain alle 5 prosenttia tuotannosta. Kun Euroopan hyödyntämättömistä malmivaroista merkittävä osa sijaitsee arktisella alueella, ei ole ihme, että pohjoisen suuntaan on lisääntyvää kiinnostusta niin huoltovarmuuden kuin vaihtotaseenkin näkökulmista. Kaivannaisten lisäksi arktinen alue on puuvaroiltaan rikas ja arktinen meri tarjoaa monenlaisia taloudellisia aktiviteetteja kalojen kasvatuksesta öljyntuotantoon.

17.10.2015 blog

Rehtorin puhe Oulun yliopiston sähkötekniikan 50-vuotisjuhlissa

Arvoisa pääministeri, arvoisat juhlavieraat, Syyskuussa vuonna 1965 Oulun yliopiston rehtoriksi juuri valittu professori Erkki Koiso-Kanttila sanoi avajaispuheessaan: ”Uuden valtionyliopiston perustaminen Suomeen on ollut merkkitapaus, jota maamme kulttuurielämässä on pidettävä suorastaan historiallisena. Meillä, jotka olemme olleet mukana Oulun yliopiston alkuvaiheita toteamassa, on monesti ollut tunne siitä, että olemme mukana jossakin merkittävässä ainutkertaisessa tapahtumassa.”

29.09.2015 blog

OULUN YLIOPISTON UUSI STRATEGIA VALMISTUU PIAN

Oulun yliopisto rakentaa parhaillaan strategiaansa, joka viitoittaa yliopiston toimintaa tulevaisuudessa uudella tavalla. Strategia on tärkeä pelkästään yliopiston omista lähtökohdista, mutta paljon odotuksia yliopistojen kansainvälisestä asemasta ja keskinäisestä työnjaosta ladataan myös hallitusohjelmassa ja opetusministeriön kannanotoissa. Oulun yliopiston on löydettävä omat vahvuusalueensa ja panostettava niihin.

02.09.2015 blog

Tutkimuksen leikkaaminen vaarantaa tulevaisuuden

Suomi on taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Matkapuhelinsektorin raju pienentyminen ja graafisten papereiden viennin asteittainen vähentyminen ovat ajaneet meidät tilanteeseen, jossa elpyminen vuoden 2008 finanssikriisistä ei ole tapahtunut muiden maiden tahtiin. Juuri tällä hetkellä uutiset Kiinan kasvun hidastumisesta nostavat huolia maailmantalouden kasvun tilasta. Kuluvana vuonna kasvu maailmanmarkkinoilla on ollut hitainta sitten vuoden 2009. Ei ole näkymää siihen, milloin globaali kasvu voisi taas päästä käyntiin, Suomen talouskasvusta puhumattakaan.