Rehtorin blogi

Blogissaan yliopiston rehtori ottaa kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostaa esiin yliopiston johtamiseen ja toimintaan liittyviä aiheita.

09.01.2018 blog

Vahvalla koulutuksella, tutkimuksella ja yhteistyöllä pärjäämme myös seuraavat 100 vuotta

Runsaassa sadassa vuodessa olemme yhdessä rakentaneet Suomesta yhden maailman kilpailukykyisimmistä maista. Meidät tunnetaan maailmalla edistyksellisenä demokraattisena valtiona, jossa instituutioihin ja viranomaisiin voi luottaa. Suomi on maailman vakain valtio, maailman turvallisin maa, meillä on maailman paras hallinto ja riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on maailman viidenneksi onnellisin ja toiseksi tasa-arvoisin maa. Tästä kaikesta saamme pohjimmiltaan kiittää sivistystä, joka on luotu maantieteellisesti kattavan jatkuvasti parannetun tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän kautta.

28.12.2017 blog

Eläinmuseo on osa Oulun historiaa ja museotarjontaa

Oulun eläinmuseoiden historia juontaa juurensa aina vuoteen 1783, jolloin tunnettu apteekkari ja luonnontutkija Johan Julin muutti Uudestakaarlepyystä Ouluun perustakseen tänne apteekin. Hän kokosi kotiinsa luonnontieteellisen kokoelman ja perusti myös luonnontieteellisen puutarhan nykyisen ravintola Rauhalan kulmille.

18.12.2017 blog

Oulun huippututkimuksesta on huolehdittava

Julkaisemme Rehtorin blogissa poikkeuksellisesti yliopiston hallituksen puheenjohtaja Risto Murron kirjoituksen.   Oulun yliopiston perustaminen ja sen kehittyminen monialaiseksi koulutus- ja tutkimusyliopistoksi on ollut ratkaisevan tärkeää Oululle ja koko Pohjois-Suomelle. Oulun seutu olisi aivan erilainen ilman yliopistosta valmistuneita lääkäreitä, diplomi-insinöörejä, opettajia, luonnontieteilijöitä, humanisteja ja kauppatieteilijöitä. Talouselämän rakenne olisi myös toisenlainen ilman tätä osaavaa työvoimaa ja yliopistossa tehtävää tutkimusta.

28.11.2017 blog

Korkeakoulutus ja tutkimus vuonna 2030

Työ ja tekeminen muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Automaatio, robotisaatio ja tekoäly kehittyvät nopeasti. Jatkossa moni nykyinen työ häviää tai muuttaa muotoaan olennaisesti. Samalla perinteiset ammatit muuttuvat teknisemmiksi ja syntyy uusia ammattikokonaisuuksia, joita ei vielä ole olemassa. Esimerkiksi käy metsänkorjuu, jossa harvesterit valtasivat työn metsureilta 90-luvulla.

31.10.2017 blog

Oulun ihme 2.0 ei ole enää haihattelua

”Olen vakuuttunut että kun on kerran osattu tehdä ihme ja opittu sen resepti, niin siihen kyetään uudestaankin”, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoi tuodessaan valtiovallan tervehdyksen TEK120-juhlaseminaariin Oulussa aika tarkalleen vuosi sitten.

03.10.2017 blog

Tulevaisuutta rakennetaan jo koulun perusasteella

Suomen tulevaisuus rakentuu korkean osaamisen varaan, ja yhä suurempi osa ikäluokasta on koulutettava pitkälle. Tänään koulutustaan hankkivat nuoret tulevat työurillaan kohtaamaan osaamisvaatimuksia, joita emme edes osaa vielä tarkalleen ennustaa. Ainakin teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen tulevat muuttamaan työtehtävien luonnetta.

05.09.2017 blog

Arktinen kansalaistiede osaksi pohjoisten alueiden toimintatapoja

Kansalaistieteellä tarkoitetaan tiedettä, jonka tekemiseen osallistuvat aivan tavalliset ihmiset. Kansalaistieteen avulla tiedeyhteisö saa avukseen resursseja ja tiedeyhteisö avautuu uudella tavalla ympäristöönsä. Konseptina toimintatapa muistuttaa joukkoistamista, ”crowdsourcing’ia”, jossa yksilöt tai organisaatiot ottavat tekemiseen mukaan totuttua laajemman, yleensä internetin kautta saavutettavan ihmisjoukon vaikkapa joukkorahoituksen tai satelliittikuvien työlään tarkastelun toteuttamiseksi.

10.08.2017 blog

Koulutustason nostaminen on tulevaisuusteko

Kansainvälisen talouden näkymät ovat aikaisempaa paremmat. Myös Suomen talous on kasvanut vuonna 2017 paljon nopeammin kuin viime vuoden puolella ennustettiin. Erityisen ilahduttavaa on se, että viennin kasvu on kiihtymässä. Maan hallituksen ratkaisut ovat varmasti edesauttaneet positiivista käännettä.

13.06.2017 blog

Koulutuspolitiikka on tärkeintä aluepolitiikkaa

Oulun alueen nousu Nokian matkapuhelintoiminnan jälkeen on hieno esimerkki siitä, kuinka suuri on osaajien merkitys. Kun suuri määrä ammattilaisia vapautui työmarkkinoille, monet yritykset näkivät tilanteen mahdollisuutena ja sijoittuivat tai avasivat toimipisteitä Ouluun. Samaan aikaan syntyi merkittävä määrä uusia yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja tähdätä kansainväliseen menestykseen. Ilman noita alueeseen sitoutuneita ammattilaisia Oulun olisi saattanut käydä köpelösti.

16.05.2017 blog

Muuttuva ympäristö vaatii ketteriä organisaatioita

Maailma on muuttunut. Stabiilit ajanjaksot ovat lyhempiä ja muutoksia on vaikeampi ennustaa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia haasteita organisaatioiden toiminnalle. Kyky tehdä päätöksiä on organisaatioiden toiminnan elinehto.  Yksin hyvät päätökset eivät riitä, vaan ne on pystyttävä laittamaan myös toimeksi. Toimeenpanossa avainsana on johtaminen, jonka voisi määritellä toiminnaksi, jossa haluttuja asioita saadaan aikaan ihmisten kanssa. Käytännön tasolla johtaminen sisältää paljon päätösten tekemistä.