Rehtorin blogi

Blogissaan yliopiston rehtori ottaa kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostaa esiin yliopiston johtamiseen ja toimintaan liittyviä aiheita.

31.10.2017 blog

Oulun ihme 2.0 ei ole enää haihattelua

”Olen vakuuttunut että kun on kerran osattu tehdä ihme ja opittu sen resepti, niin siihen kyetään uudestaankin”, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoi tuodessaan valtiovallan tervehdyksen TEK120-juhlaseminaariin Oulussa aika tarkalleen vuosi sitten.

03.10.2017 blog

Tulevaisuutta rakennetaan jo koulun perusasteella

Suomen tulevaisuus rakentuu korkean osaamisen varaan, ja yhä suurempi osa ikäluokasta on koulutettava pitkälle. Tänään koulutustaan hankkivat nuoret tulevat työurillaan kohtaamaan osaamisvaatimuksia, joita emme edes osaa vielä tarkalleen ennustaa. Ainakin teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen tulevat muuttamaan työtehtävien luonnetta.

05.09.2017 blog

Arktinen kansalaistiede osaksi pohjoisten alueiden toimintatapoja

Kansalaistieteellä tarkoitetaan tiedettä, jonka tekemiseen osallistuvat aivan tavalliset ihmiset. Kansalaistieteen avulla tiedeyhteisö saa avukseen resursseja ja tiedeyhteisö avautuu uudella tavalla ympäristöönsä. Konseptina toimintatapa muistuttaa joukkoistamista, ”crowdsourcing’ia”, jossa yksilöt tai organisaatiot ottavat tekemiseen mukaan totuttua laajemman, yleensä internetin kautta saavutettavan ihmisjoukon vaikkapa joukkorahoituksen tai satelliittikuvien työlään tarkastelun toteuttamiseksi.

10.08.2017 blog

Koulutustason nostaminen on tulevaisuusteko

Kansainvälisen talouden näkymät ovat aikaisempaa paremmat. Myös Suomen talous on kasvanut vuonna 2017 paljon nopeammin kuin viime vuoden puolella ennustettiin. Erityisen ilahduttavaa on se, että viennin kasvu on kiihtymässä. Maan hallituksen ratkaisut ovat varmasti edesauttaneet positiivista käännettä.

13.06.2017 blog

Koulutuspolitiikka on tärkeintä aluepolitiikkaa

Oulun alueen nousu Nokian matkapuhelintoiminnan jälkeen on hieno esimerkki siitä, kuinka suuri on osaajien merkitys. Kun suuri määrä ammattilaisia vapautui työmarkkinoille, monet yritykset näkivät tilanteen mahdollisuutena ja sijoittuivat tai avasivat toimipisteitä Ouluun. Samaan aikaan syntyi merkittävä määrä uusia yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja tähdätä kansainväliseen menestykseen. Ilman noita alueeseen sitoutuneita ammattilaisia Oulun olisi saattanut käydä köpelösti.

16.05.2017 blog

Muuttuva ympäristö vaatii ketteriä organisaatioita

Maailma on muuttunut. Stabiilit ajanjaksot ovat lyhempiä ja muutoksia on vaikeampi ennustaa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia haasteita organisaatioiden toiminnalle. Kyky tehdä päätöksiä on organisaatioiden toiminnan elinehto.  Yksin hyvät päätökset eivät riitä, vaan ne on pystyttävä laittamaan myös toimeksi. Toimeenpanossa avainsana on johtaminen, jonka voisi määritellä toiminnaksi, jossa haluttuja asioita saadaan aikaan ihmisten kanssa. Käytännön tasolla johtaminen sisältää paljon päätösten tekemistä.

18.04.2017 blog

Tekoäly, automaatio ja robotisaatio ratkaisevia

Tekoälyn, automaation ja robotisaation odotetaan mullistavan yhteiskuntaa monella tavalla. Vaikutukset tulevat näkymään jokapäiväisessä elämässä ja työnteon sisällössä. Kehityksellä on suuri vaikutus tarjolla olevan työn määrään, laatuun ja tuottavuuteen. Lyhyellä aikavälillä työpaikkojen määrän vähentyminen ja tarvittavan osaamisen rakenteellinen muutos ovat visaisia ongelmia, pidemmällä aikavälillä jopa suuria mahdollisuuksia. 

21.03.2017 blog

Henkilökunnan rekrytointi on yliopistojen tärkein tehtävä

Helsingin Sanomat luonnehti uutisessaan 26.2.2017 yliopistojen rekrytointia mielivaltaiseksi ja epäjohdonmukaiseksi kähminnäksi. Jutussa haastatellun henkilön näkemykset eivät muodosta oikeaa kuvaa tilanteesta. Yliopiston rekrytointi on monimutkainen menestyksen näkökulmasta kriittinen kokonaisuus, jota pohditaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä vaativampia olosuhteita.

21.02.2017 blog

Yliopistokaupungin tulee olla opiskelijoiden silmissä vetovoimainen

Jos yliopiston menestymisen edellytyksiä täytyisi kuvata yhdellä sanalla, niin se sana on vetovoimaisuus. Opiskelijavetovoima on keskeinen menestystekijä. Mitä enemmän yliopistoon on hakijoita eli alan slangilla hakupainetta, sitä enemmän opiskelijoiksi valikoituu henkilöitä, joilla on kova tahto valmistua ja päästä työelämässään pitkälle. Tutkintonsa suorittaneet opiskelijat luovat yliopistolle arvokkaan alumniverkoston ja myös henkilöstön rekrytointipohjan.

24.01.2017 blog

Tiedepolitiikassa korostettava laatua ja laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Suomen Akatemian Tieteen tila -katsauksen julkistaminen on merkkihetki joka toinen vuosi. Tieteen tila 2016 -katsaus* tarjoaa jälleen kiinnostavan näkymän Suomen tutkimuksen tasosta suhteessa vertailumaihin ja tiedepolitiikan takana oleviin tilastoihin.