Arktista tutkimuslaatikkoa rikkomassa

Poissa loistivat arktinen öljynporausagenda ja luonnonvarojen kestämätön hyödyntäminen, kun pohjoinen akatemiaväki kokoontui Skotlannin Aberdeeniin elokuun lopussa. Viikon aikana pohjoisten, arktisten yliopistojen UArctic-yhteistyöverkostoon kuuluvien yliopistojen rehtorit kokoontuivat omaan foorumiinsa ja tutkijat omaan konferenssiinsa yhteistyön hengessä.

Lisäksi ohjelmassa oli Student Forum -workshop, jossa arktisten yliopistojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijat muotoilivat yhdessä oman kannanottonsa arktisen yliopiston toimintaan ja arktisen alueen nykytilaan. Sain ilokseni osallistua Student Forumiin Oulun yliopiston edustajana.

Missä mennään tutkimusyhteistyössä?

Arktinen yliopisto, UArctic on poikkeuksellisen laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa 188 pohjoista yliopistoa ja tutkimuslaitosta. ”Kampuksena” ja toimintaympäristönä on yksi maailman haavoittuvimmista alueista. Aberdeenissäkin powerpoint-esitysten hälyttävän kiihtyvinä kohoavat hiilidioksidipäästö- ja lämpötilakäyrät kertoivat herkästä ympäristöstä, jossa muutokset – ilmastonmuutos etunenässä – ovat erityisen suuria ja kohtalokkaita. Toisaalta arktisen alueen kehityskuluilla on kerrannaisvaikutuksia myös muualle maailmaan.

Arktisessa yhteistyössä väännetään ja väitellään (tai toisaalta kieltäydytään keskustelemasta) välillä kiivastikin, kun mukana ovat politiikka ja elinkeinoelämä. Kun paikalla Aberdeenissa oli pelkästään tiedemaailma, tuntui yhteinen sävel arktisen alueen kestävästä kehittämisestä löytyvän sopuisassa yhteisymmärryksessä: tiede on yksi tärkeä rakennuspalikka nykyisen ja tulevan muutoksen hallinnassa.

Kiinnostavimmat keskustelut löytyivätkin toimintatapojen ja tutkimukseen ja koulutukseen liittyvän yhteistyön organisoinnin ympäriltä. Nuoren aikuisen 20-vuotiaaseen ikään ehtinyt UArctic-verkosto on jo tietyllä tavalla institutionalisoitunut ja vakiintunut toimija pohjoisella alueella, mutta toimintatapojen kehittämisessä ja keskustelunaiheiden päivittämisessä riittää jatkuvaa työtä. Näihin ideoimme keinoja myös opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden näkökulmasta Student Forum -työpajassa ja sen lopputuotteena työstetyssä ”julistuksessa”.

Muutoksia alhaalta ylöspäin – kolme teemaa työpajasta

Kymmenpäinen opiskelijajoukko humanisteista luonnontieteilijöihin, Hokkaidosta Nebraskaan ja Norjaan istui Student Forumin tiimoilta muotoilemaan yhteistä näkemystä arktisen alueen tilasta ja tulevaisuudesta. Kolmen iltapäivän aikana keskustelut polveilivat niin alkuperäiskansojen asemassa kuin pohjoisen heikossa infrastruktuurissa ja huonoissa kulkuyhteyksissä. Itse julistuksessa päätimme kuitenkin keskittyä pohtimaan UArcticin mahdollisuuksia toimia arktisella alueella ja kehittää sitä.

Yhdeksi teemaksi nousi monitieteisyys. UArcticin alla toimii noin 40 teemaverkostoa. Niiden teemat seuraavat kuitenkin kapeasti pääosin olemassa olevia tieteenaloja; joukosta löytyy niin arktista lakia, terveyttä, taidetta ja energiaa. Julistuksessa peräänkuulutimme aitoa monitieteisyyttä ja rakenteiden ravistelua. Voisivatko teemat olla aidosti monitieteisiä, tutkimuskysymysten ja -ongelmien ympärille tieteenalojen sijaan rakentuvia?

Tutkimusmaailmassa rahoituksen puute on ikuinen puheenaihe ja ongelma. Nuorilla tutkijoilla jos kenellä on kokemusta poukkoilevista työsopimuksista ja pätkäapurahoista. Halusimme kuitenkin kääntää tämän julistuksessamme mahdollisuudeksi. Kun tutkimusrahoituksesta kilpailu muuttuu yhä armottomammaksi, voisi tämän nähdä myös tilaisuutena kääntää katseet ketterämpiin rahoitusmuotoihin ja uudenlaisten yhteistyömuotojen etsimiseen myös akateemisen maailman ulkopuolelta.

Julistuksessa toivoimme rehtoreilta ja yliopiston johdolta tukea rahoituksen hakemiseen ja myös epäsovinnaisempiin, ruohonjuuritasolta ja tutkijoista itsestään kumpuaviin yhteistyömuotoihin. Yhteistyön ei tarvitse olla ainoastaan tieteenalojen välistä, vaan se voi tarkoittaa myös yhteistyötä esimerkiksi paikallisten ihmisten ja päätöksenteon välillä. Akateemisesta laatikosta ulos katsominen voisi vahvistaa myös pohjoisia perinteitä, kulttuuria ja aluetta itsessään.

UArctic on koko parikymmenvuotisen olemassaolonsa aikana panostanut liikkuvuuden mahdollistamiseen, konkreettisesti muun muassa yliopistojen välisiin kursseihin ja opintopisteiden helppoon siirtämiseen. Tämä tuntui kuitenkin globaalille, liikkuvuutta koko akateemisen elämänsä ajan toteuttaneelle nuorelle opiskelija- ja tutkijaryhmälle lähes itsestäänselvyydeltä. Student Forum -julistuksessa halusimme kansainvälisyyteen liittyen nostaa sen sijaan esille arktisen alueen ja arktisen yliopiston roolin maailmassa. Kun pohjoisen yhteistyön perusta on nyt luotu, yliopistoverkostolla olisi mahdollisuus tähytä myös etelään. Pohjoinen ja etelä jakavat monia yhteisiä teemoja ja ongelmia, joista voisi kummuta uudenlaista keskustelua ja toisaalta myös uutta rahoitusta. Kun maailma kuohuu, on laajempien ja ennakkoluulottomampien avausten vuoro.

 

Last updated: 1.8.2019