Tiede tarvitsee portinvartijansa niiden puutteista huolimatta, blogi, Jouni-Matti kuukkanen

Tiede tarvitsee portinvartijansa niiden puutteista huolimatta

Albert Einstein järkyttyi pahemman kerran, kun amerikkalainen tieteellinen lehti lähetti hänen artikkelinsa ulkopuoliselle asiantuntijalle kolmekymmentäluvun alussa. Ketä tahansa nykyajan tieteilijää tällainen reaktio todennäköisesti hämmästyttäisi. Ulkopuolisesta arvioinnista on tullut lähes yleismaailmallinen osa sekä tieteellisten julkaisujen että rahoitushakemusten käsittelykäytäntöä.     

Riippumattomien asiantuntijoiden tekemät arviot ovat kuitenkin yleistyneet vasta toista maailmansotaa seuraavina vuosikymmeninä. Esimerkiksi eräs maailman tunnetuin tieteellinen julkaisu, Nature, alkoi käyttää ulkopuolisia arvioita niinkin myöhään kuin vuonna 1973.

Käytäntö itsessään on paljon vanhempi. Tieteellinen seura The Royal Society of London päätti ensimmäisenä kokeilla ulkopuolisia arvioitsijoita uuden julkaisunsa Proceedings of the Royal Society toimituksessa 1830-luvulla. Aiemmat arviot olivat olleet tieteellisten seurojen tai muiden komiteoiden sisäisiä päätöksiä. Ranskan tieteellisessä akatemiassa asiantuntijat olivat tosin jo laatineet kuninkaalle raportteja keksinnöistä ja löydöksistä.  

Ei ole sattumaa, että arvioitsijaa nimitetään myös refereeksi, jota ei ole suomeksi sentään ”tuomariksi” käännetty. Tieteen tuomari-roolin sosiaalisesta merkityksestä on esiintynyt historian saatossa useita näkemyksiä. Alkuvuosina referee oli ennen kaikkea tieteellisten seurojen maineen puolustaja, ja vasta myöhemmin hänestä tuli tieteellisen integriteetin portinvartija, jonka tulisi olla kaikenlaisten henkilökohtaisten kaunojen ja intressien yläpuolella. Ulkopuolisia arvioitsijoita käytetään nykyään juuri tieteellisen tason varmistamiseksi ja objektiivisuuden takaamiseksi. Mikään inhimillinen käytäntö ei ole kuitenkaan ongelmaton.

Ulkopuolisenkaan asiantuntijan käyttäminen ei ole tae arvioinnin puolueettomuudesta. Tieteessäkin kiistellään. Siellä on koulukuntia. Sukupuolierot vaikuttavat. Näiden ongelmien ehkäisemiseksi lähes kaikki lehdet käyttävät niin sanottuja kaksoissokkoarviointeja eli kirjoittaja ei tiedä arvioitsijoiden eikä referee kirjoittajien henkilöllisyyksiä. Silti henkilöllisyydet voivat tulla, ja ainakin tutkimussuuntaukset tulevat, ilmi internet-aikakaudella, mikä uhkaa arvioinnin puolueettomuutta. Ja ilkeä päätoimittaja voi periaatteessa lähettää kirjoituksen arvioitavaksi täysin vastakkaista näkemystä edustavalle tutkijalle näin ehdollistaen kriittisen raportin syntymisen.

Muodit ja yhteiskunnallisesti esillä olevat asiat vaikuttavat rahoituspäätöksiin, ja myös arvioihin. Erikoisemmat aiheet ja perustutkimus ovat vaarassa jäädä jalkoihin. Kaikki asiantuntija-arviot eivät ole välttämättä riittävästi asiaa tuntevia.

Lukemattomien lehtien ja rahoituspäätösten taustalla vaikuttaa vielä paljon suurempi joukko asiantuntijoita, jotka antavat suosituksia julkaisun tai hakemuksen tasosta ja kelpoisuudesta. Tämä joukko muodostaa suurelle yleisölle näkymättömän ilmais- tai halpatyöarmeijan, sillä suurin osa tästä työstä on palkatonta tai nimellistä korvausta vastaan tehtyä.

Vuosi vuodelta lisääntyvä ylimääräisen arviointityön määrä vaikeuttaa koko arviointijärjestelmän toimivuutta. Lehtien on löydettävä riittävä määrä arvioitsijoita, yleensä kaksi tai kolme, jokaiselle artikkelille kohtuullisessa ajassa. Yhä lukuisimpien kyselyjen sataessa myös kieltäytymiset kasvavat. Kääntöpuolena on lukemattomien palkallisten tuntien haaskaaminen rahoitushakemuksiin, joista vain noin kymmenosa rahoitetaan. Jotkut ovatkin arvioineet nykymallisen kaikkialle ulottuvan kilpailutuksen tulleen nykyisessä laajuudessaan jopa tiensä päähän.

Moni tutkija maksaa myös henkilökohtaisella tasolla pettymysten muodossa hintaa nykyisen järjestelmän armottomuudesta. Hylkäyspäätöksen ovat tosin saaneet käytännössä kaikki tiedeyhteisön jäsenet jossain vaiheessa. Silti tiede tarvitsee portinvartijansa ja tieteellisen tason vaalijansa. Asiantuntijuus ja siihen perustuva arvioiminen ovat tiedeyhteisön toiminnan kannalta elintärkeitä asioita. Voisi sanoa, että tieteellinen yhteisö on osa liberaalia maailmanjärjestystä, joka pyrkii olemaan avoin, puolueeton ja parasta asiantuntemusta etsivä kiinnittämättä huomiota tekijän lähtökohtiin tai henkilökohtaiseen taustaan.

Järjestelmän puutteet ja sen aiheuttama kokonaisrasitus yliopistoyhteisölle ajavat varmasti tulevaisuudessa etsimään uusia laadunvarmistamisjärjestelmiä. On vaikeampi sanoa, mitä ne tulevat olemaan. Ehkä entistäkin avoimempia, julkisempia ja kevyempiä arviointikäytäntöjä.

Lohdutuksen sanana kaikille kielteisen julkaisu- tai rahoituspäätöksen saaneille voidaan todeta, että Einsteinin varhaiset julkaisut eivät käyneet läpi nykyisenkaltaista arviointiprosessia. Noilla papereilla saatiin aikaan kuitenkin tieteellinen vallankumous.

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevan Vieras-kolumnina 11.6.2019

Last updated: 11.6.2019

Comments

RECENTLY CURED FROM HIV ..hello, i am very happy to inform you that i am finally cured from HIV virus with the use of herbal medicine, the herbal medicine cured me completely and i was tested negative after usege, i am using this means to inform other''s who have the virus that there is a cure for HIV. it is absolutley true, this is not a scam. i confirm it my self and i am a living withness to it. i was cured by Priest Salami, only him i can recognise who cure hiv perfectly well the rest other doctor are scams . i will advice you to contact this great doctor who GOD sent to put an end to the sorrow life of HIV, his email is purenaturalhealer@gmail.com WHATSAPP +2348105150446, he can also cure other disease as well.

I have been suffering from HIV and Genital Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr TAKUTA on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr TAKUTA today on this Email address: takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +27788634102.... Dr.TAKUTA also cures: 1. HEPATITIS A,B,C 2. HERPES 1/2 3.DIABETES 4.STROKE. 5.STDS and STI 6. MARRIAGE COUNSELLING 7.LOVE SPELL CASTING 8.JOB PROMOTION SPELLS 9.MARITAL PROBLEM 10.MAGIC MONEY SPELLS

Add new comment