sekametsää

Biotalous 2.0 – mitä ovat tulevaisuuden biomateriaalit?

Biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja eli biomateriaaleja pidetään keskeisenä ratkaisuna korvattaessa nykyisiä fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita, kemikaaleja ja lukuisia muita sovelluksia. Taustalla on luonnollisesti ajatus nykyisten tuotteiden hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yleisessä keskustelussa on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että myös biopohjaisia raaka-aineita, kansallisesti siis metsiä, on vain rajallisesti käytettävissä kasvavan biotalouden tarpeisiin. Siksi oleellinen kysymys onkin, mihin rajalliset bioraaka-ainevarannot pitäisi käyttää?

Kysymystä voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. Kansantalouden kannalta olisi järkevää nostaa biotuotteiden jalostusarvoa, koska tuotannon volyymiä ei voi loputtomasti lisätä rajallisista raaka-aineresursseista johtuen. Nykyisin hyvin suuri osa puuvarannoistamme päätyy selluloosaksi ja edelleen jatkojalostettavaksi erityisesti Aasiaan. Siksi olisi tärkeää, että erityisesti uudet, suunnitteilla olevat biojalostamot keskittyisivät korkean jalostusasteen biotuotteisiin.

Toinen tärkeä näkökulma on biotuotteiden ilmastovaikutukset. Hallituksen asettama yleinen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen edellytyksenä on kaksi tärkeää asiaa biotuotteisiin liittyen: metsien eli hiilinielujen määrä on säilytettävä riittävänä sekä valmistettavien biotuotteiden on oltava riittävän pitkäikäisiä. Myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa korostuu tulevaisuuden biotuotteiden korkea jalostusarvo. Jo nykyisellä metsien käytöllä hiilitase on heilahtanut niin, että liialliset hakkuut aiheuttavat melkein liikenteeseen verrattavan ilmastovaikutuksen.

Ehkä tärkein näkökulma on kuitenkin se, osaammeko visioida tarpeeksi pitkäjänteisesti uusia biotuotteita kehitettäessä ja estää ne virheet, joita on tehty fossiilisten materiaalien kehityksessä ja käytössä. Elämme tällä hetkellä teknologisen kehityksen nousukautta, jossa korostuu digitaalisuus. Siksi tarvitaankin erityistä kaukonäköisyyttä ja hahmotuskykyä oivaltaa ne nousevat tulevaisuuden tarpeet, joihin biomateriaaleja jatkossa tarvitsemme.

On todennäköistä, että pelkät aikaisempia tuotteita korvaavat materiaalit eivät riitä kiihtyvän teknologisen kehityksen vauhdissa. Toisaalta jo nyt on nähtävissä, että joistain teknologioista tullaan luopumaan tai niiden painoarvo vähenee. Vielä muutama vuosikymmen sitten painopaperin ajateltiin olevan ylivertainen tuote tiedonvälityksessä. Tänä päivänä voi puolestaan kriittisesti kysyä, ovatko esimerkiksi biopolttoaineet tulevaisuuden kestävä ratkaisu samalla kun energiantuotanto siirtyy yhä enemmän pois polttotekniikoista.  

Mihin tulevaisuuden biomateriaaleja voisi sitten parhaiten hyödyntää? Uudet vihreät ja toiminnalliset pakkaus- ja tekstiilimateriaalit ovat kiinnostava mahdollisuus jo lähitulevaisuudessa. Mielenkiintoinen ja jatkuvasti merkitykseltään korostuva alue ovat digitaalisuuden ja elektroniikan sovellukset. Näiden sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti samalla kun yksittäisen tuotteen elinkaari lyhenee. Vihreä elektroniikka, green electronics, onkin kasvava tutkimusalue, ja se perustuu biopohjaisten materiaalien käyttöön elektroniikan komponenteissa ja tuotteissa. Esimerkiksi nanoselluloosasta voitaisiin valmistaa näyttöjä, sensoreita ja antennimateriaaleja, joista voidaan tuotteen käytön jälkeen erotella metallit ja biomateriaali voidaan puolestaan vaikka kompostoida.  

Yksilölliset lääketieteen sovellukset, jotka perustuvat yhä enemmän nanomateriaalien hyödyntämiseen, ovat myös kiinnostava kohde tulevaisuuden biomateriaaleille. Biomateriaaleja voidaan hyödyntää kudosten kasvattamiseen, lääkeaineiden ja DNA:n kuljettamiseen elimistössä ja soluissa sekä erilaisessa diagnostiikassa. Biomateriaalien etuina ovat niiden saatavuus, edullisuus, muokattavuus ja yhteensopivuus elimistön kanssa.

Selvää on, että kaikkia tulevaisuuden biomateriaaleja ja niiden käyttökohteita on vaikea ennustaa. Pelkkä uusiutuva raaka-ainepohja ei ole kuitenkaan ratkaisu tai keskeisin myyntivaltti kehitystyössä. Tulevaisuuden biotuotteilta vaaditaan korkeaa jalostusastetta, uutta toiminnallisuutta ja niiden yhdistettävyyttä muihin kehittyviin teknologioihin. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja kaukonäköisyyttä, sekä ennen kaikkea rohkeutta biomateriaalien kehittäjiltä, rahoittajilta ja alan teollisilta toimijoilta.

Tags: 

Last updated: 22.8.2019

Comments

i am ERIC BRUNT by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my wife after three(3) years of marriage just because another Man had a spell on her and she left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address AKHERETEMPLE@gmail.com have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a man had a spell on my wife and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my wife back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my wife. Thanks for helping me Dr Akhere contact him on email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 i am ERIC BRUNT by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my wife after three(3) years of marriage just because another Man had a spell on her and she left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address AKHERETEMPLE@gmail.com have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a man had a spell on my wife and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my wife back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my wife. Thanks for helping me Dr Akhere contact him on email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

Thank you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if its possible but couldnt get it done. Now that i have seen the way you https://tracktrace.onl/usps/ did it, thanks guys with regards

you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if its possible but couldnt get it done. Now that i have seen the way you did it, thanks guys with regards

this. I was into this issue and tired to tinker around to check if its possible but couldnt get it done. Now that i have seen the way you did it, thanks guys with regards

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Great can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Great . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his E-mail:  infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 website http://infinitylovespell.website2.me/

EFFECTIVE AND POWERFUL LOVE SPELL CASTER AND LOTTERY SPELL 2019 GBOJIESPIRITUALTEMPLE@GMAIL. COM OR WHATSAPP HIM :+2349066410185 Hi i am from USA I have just experience the wonders of Dr. gbojie love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restored back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people how he help to bring back ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all i had.. Dr GBOJIE only told me to smile and have a rest of mind he will handle all in just 24 hours, After the second day my husband called me, i was just so shocked, i pick the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on phone.. He came back home and also got me a new car just for him to proof his love for me. i was so happy and called Dr Gbojie and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr gbojie Via email: gbojiespiritualtemple@gmail.com, gbojiespiritualtemple@yahoo.com or Call or WhatsApp: +2349066410185 website : http://gbojiespiritualtemple.website2.me/

I want to thank Dr Osebor for the Herbal HIV medicine he gave to me and my daughter, i was suffering from HIV when i gave birth to my daughter and that was how my daughter got the sickness indirect from me, but to God be the glory that i am heal with the herbal medicine that Dr Osebor gave to me when i emailed him. i want to use this medium to tell everyone that the solution to our sickness has come,so i will like you to contact this great healer on his email address, oseborwinbacktemple@gmail.com with him all your pains will be gone,i am really happy today that i and my daughter are cured from HIV, we are now Negative after the use of his Herb medicine, my specialist doctor confirm it. once more i say a big thank to you Dr Osebor for healing hands upon my life and my daughter, i say may God continue to bless you abundantly and give you more power to keep helping those that needs your help. email him now he is waiting to receive you. { oseborwinbacktemple@gmail.com } or call him +2348073245515 DR osebor CAN AS WELL CURE THE FOLLOWING DISEASE:- 1. HIV/AIDS 2. HERPES 3. CANCER 4. ALS 5.cancer eye problem etc.

Add new comment