Sulavassa ikiroudassa piilee terveysriski

Ikirouta kuulostaa sanana ikuiselta, mutta ilmaston lämmetessä senkin pintakerrokset ovat alkaneet sulaa. Arktisilla rannikkoseuduilla on paljon asutusta, jossa muutokset jo näkyvät. Rakennusten, teiden ja rantavallien sortumiset siirtävät kyliä ja kaupunkeja kauemmaksi rannasta turvallisimmille paikoille. Sulana pitkään pysyvä meri vaikuttaa yhteisöjen jokapäiväiseen elämään, kalastamiseen ja metsästämiseen esimerkiksi silloin, kun rannikkoalueilla joet ja järvet kuivuvat, tai vesi täyttää alavia maita. Lisäksi kulkeminen vaikeutuu, kun jää ei enää peitä rannikkoja ja jokia.

Euroopan Unionin viisivuotinen Nunataryuk-tutkimushanke pyrkii usean tieteenalan yhteistyönä hakemaan vastauksia ikiroudan sulamisen vaikutuksiin Venäjällä, Kanadassa, Grönlannissa ja Huippuvuorilla, sekä siihen, miten yhteisöt voivat näihin muutoksiin parhaiten varautua. Mittavassa hankkeessa on mukana tutkimusorganisaatioita kahdestatoista eri maasta. Oma tutkimusryhmämme Oulun yliopistossa keskittyy ikiroudan sulamisen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin ja -riskeihin ihmisten ja eläinten terveydelle.

Ensimmäisen tutkimusvuoden aikana olemme muun muassa kartoittaneet ihmisen altistumista ympäristökemikaaleille, infektiotautien esiintymistä sekä eläinten välittämiä tauteja arktisilla alueilla.

Ikiroutaan on myös haudattu pernaruttoon kuolleita eläimiä, ja maaperän sulaessa tauti saattaa lähteä leviämään uudelleen. Pyrimme yhdessä muiden tutkijoiden kanssa arvioimaan pernaruton vapautumiseen ja kulkeutumiseen liittyviä tekijöitä. Tiedämme, että pernaruton itiöt voivat säilyä infektiokykyisinä jopa sata vuotta. Ihminen voi saada taudin suorasta kontaktista bakteerin sairastuttamaan eläimeen tai johonkin siitä valmistettuun tuotteeseen.

Ilmaston lämpötilalla ja ilmankosteudella on myös yhteys esimerkiksi punkin levittämiin tauteihin ja jänisruttoon. Uusia tauteja voi vieraslajien leviämisen myötä vielä paljastua. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa tautien leviämiseen myös välillisesti esimerkiksi ihmisten ja eläinten liikkumisen ja muuttoliikkeen myötä.

Yksi mielenkiintomme kohde on, mitä kemikaaleja ikirouta pitää sisällään. Ainakin elohopeaa, mutta myös muita terveydelle haitallisia ympäristökemikaaleja voi löytyä. Kahden ensimmäisen vuoden aikana keräämme näytteet ja teemme pitoisuusmääritykset, minkä jälkeen voimme arvioida riskiä eläinten ja ihmisten terveydelle.

Ympäristön ja sen myötä perinteisen elämänmuodon ja elinkeinojen nopea muuttuminen vaikuttaa ihmisten elämään kokonaisvaltaisesti lisäten epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Eräs kiinnostuksen kohteemme onkin se, miten ikiroudan sulaminen vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen. Erityisryhmänä tässä ovat syrjäytymis- ja itsemurhavaarassa olevat alkuperäiskansojen nuoret miehet.

Ilmasto muuttuu arktisilla alueilla muuta maapalloa nopeammin, mikä asettaa haasteita sekä tutkijoille että paikalliselle väestölle. Tavoitteenamme on, että Nunataruyk-tutkimushankkeen tulosten myötä sekä viranomaiset että paikalliset ihmiset saavat tietoa oman alueensa tilanteesta ja voivat paremmin varautua ikiroudan sulamisen riskeihin.

 

Linkkejä tutkimusartikkeleihin:

Abass, K., Emelyanova, A. & Rautio, A. Environ Sci Pollut Res (2018) 25: 28834. Temporal trends of contaminants in Arctic human populations: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2936-8

Waits, A., Emelyanova, A., Oksanen, A., Abass, K., & Rautio, A. Environ Int (2018) 121: 703. Human infectious diseases and the changing climate in the Arctic https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.09.042

 

Last updated: 24.10.2018

Comments

https://fullhds.com/aquaman-fullmovie/: Aquaman 2018: Every thing All of us Figured out from the ‘Aquaman’ Push Meeting, “Whoa! ” Jason Momoa’s deep, raspy tone of voice exclaimed on setting his eye on the Dame Tussaud polish mannequin of himself in Aquaman Full Movie click meeting inside New York Metropolis. Abruptly, the 39-year-old actor was similar to a child within a candy store, gazing seriously from his or her incredibly correct feel likeness along with the type of shimmer in the eyes restricted to children discovering any superhero with regard to the first-time. Yet he’s certainly not the only one to have that exact effect. “My 1st experience wearing the match, it was truly stunning and I have actually never told James Wan] this specific, ” Momoa stated. “I wear it, We didn’t possess a mirror, and I actually turn out of wardrobe and We get to see his or her face. He has constantly incredibly passionate and tells you straight away. https://filmhds.com/Aquaman-full-movie/ But the complete joy — this individual looked like a youngster — this individual beamed, ‘I achieved it. ’ He was very very pleased, and he or she did not have to point out something, I possibly could find it on his deal with. ” For Momoa, overseer James Wan, and many other cast members Amber Heard and Patrick Wilson, who became a member of all of them at Aquaman Full Movie press junket a prior weekend not too long ago, December 1 in New York Town, Aquaman is about extending that childlike ponder of viewing a popular superhero turn on to a whole movie. With no, it is not just about wax mannequins — however eerily similar they may be (“I may pin the consequence on exactly what does not go right into it! ” Momoa exclaimed). Momoa, Wan, Heard, and Wilson reviewed the personal and mythological elements that will went directly into Aquaman, and the lengthy highway to bringing that to the giant screen. Here are a few of the splashiest items we all learned all about the making of Aquaman Full Movie ahead of the film’s release on December 21, 2018. Jason Momoa Drew Coming from Their own Life to Play Aquaman He was born within Beautiful hawaii and raised within Grand rapids, Momoa understands something special in being torn among a couple of sides. The half-Hawaiian, half-Caucasian actor may have been the daring casting option with has been says having been playing the typically blonde-haired, blue-eyed Aquaman 2018 Full Movie inside 2014, yet the casting couldn’t have been much more ideal: “The great problem is, is just having the ability to relate to a person who’s truly a couple of various ethnicities. Every of all those civilizations don’t know about the additional one particular. People in Beautiful hawaii certainly do not understand any aspect with Grand rapids and Iowans certainly do not know about Hawaii to ensure that had been anything I can draw upon. ” https://netflixhds.com/aquaman/: The some other point that really helped me out was being elevated by an individual parent, ” Momoa included. “I simply got merely myself and our mother our whole life, ” relevant his scenario growing up to be able to Arthur Curry and getting elevated by just one daddy (played by Temuera Morrison). Each Momoa and Morrison are of Hawaiian ancestry, that aggregates an additional coating of ethnical specificity to be able to Momoa’s casting. “Coming from the Polynesian islands there’s a lot of drinking water gods we have, and a lot folklore, and a great deal mythology close to just how the island destinations came about: Kanaloa, Tangaroa, and Maui, ” Momoa mentioned, including: “With Aquaman Watch Online there’s Poseidon-like figure] and I be able to play that will, and actually be the very first mixed-race superhero. In 2018, it may be like, “Really? Is there not one? ” And that is a huge respect. And also to enjoy it near to who else We are and just about all of his or her flaws. Dont really have to be Terme conseillé, don’t determine myself. I get to enjoy that in such a way just where he has split in between these 2 sides. ” Aquaman Full Movie 123Movies Experienced A few of the Toughest Stunts for Each Actors and Stop Groups Tales of large-scale production with regard to superhero films are something we’re used to hearing, but Aquaman had been on another degree, the celebrities described. “Just how large the scale of this particular movie was, this needed a lot of groups and individuals and folks, ” Heard explained. “Sometimes we would maintain the lunchtime covering and notice about increases of yourself. https://netflixhds.com/aquaman-full/ Used to do work our ass off…but I am grateful in order to the stop team, I will not are already in a position to take action without them. ” Yet Wilson additional which also regarding the stop team, Aquaman was a difficult film. Which is saying anything for any crew of professionals who else work on superhero films for any residing. Aquaman Full Movie: “We got stop fellas, saying, ‘Wow, I have personally never ever been in four different types of departments in one day time. ’ And also you realize whenever your stunt crew — that by the method will superhero films for a living — you understand while they’re stating which, which youre within uncharted oceans, reduce the pun. “I think i was just about all like that, ” Wilson additional. “Jason’s completed stunts his or her whole specialist profession and you know — “Hardest currently, ” Momoa interjected. https://tvhds.com/aquaman2018/ “Hardest to date, with regard to almost everything, ” Wilson continuing. “And I’d also move a step further and state at the very least inside stunts, you’re speaking about a matter of secs carrying out a particular actions 30, 40 periods. If you need to suspend in numerous wiring and as well as and devices for minutes at any given time simply to talk and make it seem to be easy, that will weirdly took its fee even more so for me, because it had been simply a continuous state of dangling. ” However for Heard, filming Aquaman Watch Online had a minumum of one benefits. “It has been the the majority of covered up I’ve have you been within a arranged, ” the lady raved, with reference to her body-covering bright eco-friendly wetsuit. “He’s the one particular who is partially nude all the moment! ” the lady pointed in order to Momoa. It may be genuine — dangling on wires while shirtless can’t be comfortable. The majority of of the Marine Displays Had been Photo “Dry for Wet” You can’t possess Aquaman without drinking water — it may be virtually in the subject. However which offered a distinctive problem regarding Wan, who had to cope with a central part that many filmmakers might stay away from. https://fullhds.com/aquamanfreeonline/ “You read it almost all the moment from filmmakers which make films along with h2o. It’s certainly not the most enjoyable point, it’s not comfortable and it really simply decreases the filmmaking process, ” Wan stated. Their option: capturing everything “dry with regard to moist, ” which this individual discussed: “The paradox is, any of the stuff that is really completely immersed under the sea, that has been really shot ‘dry for wet. ’ Honestly, that is virtually actually seems like, in which utilize the process ‘dry regarding wet’ where you capture, as the famous actors have said, in these rigs which simulate swimming, flying and all of that. Yet we all performed take drinking water as nicely. Really dont consider you can make an Aquaman Online Free and not have access to anyone obtain wet. And once more the paradox is actually, when we’re actually over the drinking water, whenever we’re dry, that is when I have to drench the famous actors without stopping. Whenever they’re actually out of water, that is whenever that they are dripping wet. An excellent they are under the sea the paradox will be people in fact seem dried and therefore that’s exactly why all of us shot that with no water. ” Yet that doesn’t imply Aquaman 2018 Full Movie didn’t have got big, pricey sequences which proved a pain with regard to both cast and team. You’ve seen it, or possibly meme’d that. It may be the splashy sub collection. A fresh series which be expensive of blood, perspiration, and cry, Wan stated: “I would declare the largest drinking water set that individuals had inside the film has been the sub series from the commence of the film. That was a huge setpiece that individuals constructed the boat over a drinking water tank that we immersed once more, and once again, and again. Like we might enjoy the scene, we may submerge it, and we may bring it out there of the drinking water fish tank. We might blow-dry this straight down, and we would do get 2. It was a significant time consuming process, and the new little bit of a pain. ” https://4kplex.com/aquamanfullmovie/: The Bulk of the Motion picture Has been Done in Article “I do not consider I have actually seen any film…where so much is done within article, ” Wilson mentioned. Momoa hasn’t also observed the done film yet, which usually Wilson stated generally been around in Wan’s use the whole of production. It took a little time for Wan and his or her modifying group — including five-time collaborator Kirk M. Morri together with Kelvin McIlwain and Star Charles Gibson as general enhancements administrators — over a 12 months to finish post-production. Wilson said during filming, that a lot of of just what the famous actors have got to see has been restricted to idea art: Aquaman 123Movies: “You see all this pre-vis and exactly what looks like a little computer game. After which the thing is the a muslim. Yet actually it may be bleary that will guy’s head over presently there, thus actually honestly, that is the thing that was awesome, would be to observe what having been performing with regard to the past 12 months. ” “You really see it regarding the first time, ” Heard additional. Honestly, that is the reason why Momoa provides waited to view Aquaman Online with regard to the first time: “I’m waiting around to view that along with the kids. It is the first time I’ll have the ability to watch items along with my youngsters regarding the first-time. As well as I’m will be truly mental and impacted, and in order to hold their palms — a 10-year-old and a great 11-year-old child — it is going to become a great moment. ”

beautiful site and very liked, merry christmas to everyone

canadianorderpharmacy.com canada medication cost prescriptions from canada without http://canadianorderpharmacy.com/ global pharmacy canada http://canadianorderpharmacy.com/#buy-generic-viagra canadian medications canada medication list

I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics , i will be always checking your blog thanks

canadianpharmacyes.com trust pharmacy canada reviews canadian online pharmacies http://canadianpharmacyes.com/ northwest pharmacies online http://canadianpharmacyes.com/#low-cost-viagra-20mg trusted pharmacy canada canadian government approved pharmacies

canadianorderpharmacy.com aarp recommended canadian online pharmacies online pharmacies in usa http://canadianorderpharmacy.com/ canadianpharmacyusa24h http://canadianorderpharmacy.com/#viagra-levitra canada rx drugstore online reviews

Add new comment