Väliarvioinnin kautta voittoon

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi vuonna 2015 käynnistyneelle BCDC Energia –tutkimushankkeelle vuodet 2018–2021 kattavan jatkorahoituksen.

STN:n määrittelyn mukaan strateginen tutkimus on ilmiölähtöistä, monitieteistä ja korkealaatuista; ratkaisukeskeistä, yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa sekä sidosryhmien kanssa vuorovaikutteista.

Käyn nyt keskeisiä asioita tiivistetysti läpi Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) antamasta hankekohtaisesta palautteesta ja peilaan BCDC Energian näkemykseen. STN toteaa BCDC Energian tutkimuksen edenneen tieteellisten saavutusten – etenkin laskennallisten mallien ja eri mallien integraation – osalta suunnitelman mukaan. Arvio osuu oikeaan: Olemme kehittäneet pohjoismaisen sähkömarkkinan mallin, jossa on mahdollista laajentaa merkittävästikin aurinko- ja tuulienergian tuotannon osuutta, samalla säädämme vesivoiman käytön tasaamaan näiden luonnonvarojen vaihtelevuutta. Osoitamme, kuinka tämä yhteispeli toimii kaikkien kannalta edullisesti.

STN toteaa palautteessaan myös, että pilvipalveluarkkitehtuurin kehittämisessä on edistytty ja palveluita on pilotoitu. Tämä pitää paikkansa, joskin kehitys olisi voinut olla ripeämpää. Piloteissa on päästy laskemaan potentiaalisen yhteistoiminnan tuottamaa kysyntävastetta, ja erilaisia virtuaalivoimaloiden käsitteellisiä konsepteja on kehitetty co-creation-yhteistyönä Advisory Boardin kanssa. Käytännössä näiden kahden elementin yhdistäminen on vielä alasimella. Totta kuitenkin myös on, että alkuperäisessä suunnitelmassamme lupasimmekin tämän kokonaisuuden tuloksia vasta hankkeen toisen eli vuoden vaihteessa käynnistyvän vaiheen aikana.

STN:n palautteen mukaan hankkeellamme on ollut kohtalaisesti julkaisutoimintaa ja suuri osa on julkaistu avoimesti. Kohtalaisuus nostattaa tässä kohden kulmakarvaa. BCDC Energia on kahden ensimmäisen vuoden aikana julkaissut 28 tieteellistä julkaisua ja 12 avoimen tieteen julkaisua. Mielestäni tulos on kohtalaista parempi, kun huomioidaan, että hanke käynnistettiin puhtaalta pöydältä – tulos on siis aidosti vajaan kahden kalenterivuoden aikana saavutettu.

Vuorovaikutuksen osalta STN toteaa, että hankkeessamme on toteutettu alkuperäistä suunnitelmaa hyvin. Eritysansiona STN pitää sitä, että hanketta on esitelty sekä tulevaisuusvaliokunnalle että pääministerille. STN toteaa myös hankkeen verkkopalveluiden saaneen huomattavaa kansallista huomiota. Tämä pitää paikkansa, onhan hankkeen energiasääennuste-palvelussa vierailtu yli 11 000, ja verkkosivuilla yli 40 000 kertaa.

Erityisesti mieltä lämmittää STN palautteen toteamus, että BCDC Energia -hanke on tuonut onnistuneesti yhteen eri energia-alan toimijoita ja sen rooli dynaamisempien markkinoiden kehittäjänä on mahdollisesti suuri. Luonnollisesti tämä asettaa suurta painetta ja odotusta jatkokauden saavutuksille. Alasinta on taottava raivokkaasti!

Erityismaininnan saa myös hankkeemme tapa kannustaa tutkijakuntaa aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Tähän on kehitetty oma toimintamalli, jonka ydin on työpaketeittain kiertävä twiittaus- ja blogausvuoro. Työtä on tuettu ulkopuolisella koulutuksella, johon tutkijat ovat aktiivisesti osallistuneet.

Konkreettisempaa palautetta olisimme odottaneet vaikuttavuuskertomuksistamme, joiden suhteen emme ole saaneet selkeää etenemisohjetta. Luulen myös muiden konsortioiden vielä hapuilevan tämän uuden seurantaindikaattorin kanssa.

Yhtä kaikki – STN teki myönteisen jatkopäätöksen BCDC Energialle, ja olemme tästä aidosti kiitollisia. Koko tutkijayhteisö uskoo, että hankkeemme on tärkeän asian äärellä; meillä on todellakin mahdollisuus tuottaa järkeviä, tehokkuutta parantavia ja ympäristön kuormitusta vähentäviä ratkaisuja. Niiden etsintään innolla sukellamme.


  Rauli Svento
  rauli.svento(a)oulu.fi
  Svento on BCDC Energia -tutkimushankkeen tutkimusjohtaja ja taloustieteen professori
  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

 

 

  Julkaistu BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla 8.12.2017.
  Kirjoitus on lyhennetty versio BCDC Energian Tarina -sarjan 10. osasta.

 

Last updated: 11.12.2017

Add new comment