Väliarvioinnin kautta voittoon

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi vuonna 2015 käynnistyneelle BCDC Energia –tutkimushankkeelle vuodet 2018–2021 kattavan jatkorahoituksen.

STN:n määrittelyn mukaan strateginen tutkimus on ilmiölähtöistä, monitieteistä ja korkealaatuista; ratkaisukeskeistä, yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa sekä sidosryhmien kanssa vuorovaikutteista.

Käyn nyt keskeisiä asioita tiivistetysti läpi Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) antamasta hankekohtaisesta palautteesta ja peilaan BCDC Energian näkemykseen. STN toteaa BCDC Energian tutkimuksen edenneen tieteellisten saavutusten – etenkin laskennallisten mallien ja eri mallien integraation – osalta suunnitelman mukaan. Arvio osuu oikeaan: Olemme kehittäneet pohjoismaisen sähkömarkkinan mallin, jossa on mahdollista laajentaa merkittävästikin aurinko- ja tuulienergian tuotannon osuutta, samalla säädämme vesivoiman käytön tasaamaan näiden luonnonvarojen vaihtelevuutta. Osoitamme, kuinka tämä yhteispeli toimii kaikkien kannalta edullisesti.

STN toteaa palautteessaan myös, että pilvipalveluarkkitehtuurin kehittämisessä on edistytty ja palveluita on pilotoitu. Tämä pitää paikkansa, joskin kehitys olisi voinut olla ripeämpää. Piloteissa on päästy laskemaan potentiaalisen yhteistoiminnan tuottamaa kysyntävastetta, ja erilaisia virtuaalivoimaloiden käsitteellisiä konsepteja on kehitetty co-creation-yhteistyönä Advisory Boardin kanssa. Käytännössä näiden kahden elementin yhdistäminen on vielä alasimella. Totta kuitenkin myös on, että alkuperäisessä suunnitelmassamme lupasimmekin tämän kokonaisuuden tuloksia vasta hankkeen toisen eli vuoden vaihteessa käynnistyvän vaiheen aikana.

STN:n palautteen mukaan hankkeellamme on ollut kohtalaisesti julkaisutoimintaa ja suuri osa on julkaistu avoimesti. Kohtalaisuus nostattaa tässä kohden kulmakarvaa. BCDC Energia on kahden ensimmäisen vuoden aikana julkaissut 28 tieteellistä julkaisua ja 12 avoimen tieteen julkaisua. Mielestäni tulos on kohtalaista parempi, kun huomioidaan, että hanke käynnistettiin puhtaalta pöydältä – tulos on siis aidosti vajaan kahden kalenterivuoden aikana saavutettu.

Vuorovaikutuksen osalta STN toteaa, että hankkeessamme on toteutettu alkuperäistä suunnitelmaa hyvin. Eritysansiona STN pitää sitä, että hanketta on esitelty sekä tulevaisuusvaliokunnalle että pääministerille. STN toteaa myös hankkeen verkkopalveluiden saaneen huomattavaa kansallista huomiota. Tämä pitää paikkansa, onhan hankkeen energiasääennuste-palvelussa vierailtu yli 11 000, ja verkkosivuilla yli 40 000 kertaa.

Erityisesti mieltä lämmittää STN palautteen toteamus, että BCDC Energia -hanke on tuonut onnistuneesti yhteen eri energia-alan toimijoita ja sen rooli dynaamisempien markkinoiden kehittäjänä on mahdollisesti suuri. Luonnollisesti tämä asettaa suurta painetta ja odotusta jatkokauden saavutuksille. Alasinta on taottava raivokkaasti!

Erityismaininnan saa myös hankkeemme tapa kannustaa tutkijakuntaa aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Tähän on kehitetty oma toimintamalli, jonka ydin on työpaketeittain kiertävä twiittaus- ja blogausvuoro. Työtä on tuettu ulkopuolisella koulutuksella, johon tutkijat ovat aktiivisesti osallistuneet.

Konkreettisempaa palautetta olisimme odottaneet vaikuttavuuskertomuksistamme, joiden suhteen emme ole saaneet selkeää etenemisohjetta. Luulen myös muiden konsortioiden vielä hapuilevan tämän uuden seurantaindikaattorin kanssa.

Yhtä kaikki – STN teki myönteisen jatkopäätöksen BCDC Energialle, ja olemme tästä aidosti kiitollisia. Koko tutkijayhteisö uskoo, että hankkeemme on tärkeän asian äärellä; meillä on todellakin mahdollisuus tuottaa järkeviä, tehokkuutta parantavia ja ympäristön kuormitusta vähentäviä ratkaisuja. Niiden etsintään innolla sukellamme.


  Rauli Svento
  rauli.svento(a)oulu.fi
  Svento on BCDC Energia -tutkimushankkeen tutkimusjohtaja ja taloustieteen professori
  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

 

 

  Julkaistu BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla 8.12.2017.
  Kirjoitus on lyhennetty versio BCDC Energian Tarina -sarjan 10. osasta.

 

Last updated: 11.12.2017

Comments

I will forever be indebted to the great Doctor TAKUTA for fixing my broken marriage after my husband left me for his mistress for 3 months. I never believed in spells until my friend introduced me to him. At first, I was skeptical about him because I heard a lots about false spell casters but I put my doubts behind me for i was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after months of divorce and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialize in money spells, lottery spells, sickness spells E.T.C. Get connected with Doctor Takuta now, his email is takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp on +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

My ex-husband and I had always managed to stay friendly after our divorce in February 2017. But I always wanted to get back together with him, All it took was a visit to this spell casters website last December, because my dream was to start a new year with my husband, and live happily with him.. This spell caster requested a specific love spell for me and my husband, and I accepted it. And this powerful spell caster began to work his magic. And 48 hours after this spell caster worked for me, my husband called me back for us to be together again, and he was remorseful for all his wrong deeds. My spell is working because guess what: My “husband” is back and we are making preparations on how to go to court and withdraw our divorce papers ASAP. This is nothing short of a miracle. Thank you Dr Emu for your powerful spells. Words are not enough. here is his Email: emutemple@gmail.com or call/text him on his WhatsApp +2347012841542 He is also able to cast spell like 1: Lottery 2: Conceive 3: Breakup 4: Divorce 5: Cure for all kinds of diseases and viruses.

Add new comment