Viestinnän proffa

Näkökantoja imagoon, brändiin, maineeseen, poliittiseen viestintään, tietoyhteiskuntaan, tieteen popularisointiin, tieteen tutkimukseen.

21.10.2015 blog

Lännen lokarien kova elämä

Kesälomien aikaan näkyy mummon mökkien pihoissa ruotsalaisin rekisterikilvin varustettuja autoja. On tultu lomille Suomeen, tosin monet ovat palanneet pysyvästikin. Kyläteillä huristelee väkeä suurista kasvukeskuksista: pääkaupunkiseudulta, Tampereelta, Oulusta. Jonkin verran sukulaisten luona majailee vanhoja amerikansuomalaisia tai heidän jälkeläisiään.

21.10.2015 blog

Kilpailu vaikuttaa myös kielteisesti

Suomikin on nykyään pitkälle "läpimarkkinoistunut" kilpailuyhteiskunta, jossa liiketalouden arvot ovat tunkeutuneet kaikkialle muuhun yhteiskuntaan. Uskotaan vapaan kilpailun ja kilpailuttamisen myönteisiin vaikutuksiin: turha vetelyys ja tehottomuus katoavat, syntyy säästöjä muualla käytettäväksi.

21.10.2015 blog

Median etiikkakin kaipaa pohdintaa

Eettisyys ja sosiaalinen vastuuntuntoisuus olivat 2000-luvun alun asennetutkimusten mukaan nousussa kansalaisten keskuudessa. Ahne, lyhytnäköinen, muista piittaamaton oman edun tavoittelu sai yhä enemmän kritiikkiä osakseen. Toiminnan vapauteen haluttiin liittää myös vastuunkantaminen sen seuraamuksista. Tiedotusvälineiden toiminta tuottaa seuraamuksia maailmassa, joten myös tämä toiminta kaipaa eettistä pohdintaa. Mediaetiikka tai kapeammin journalistietiikka oli filosofisen aikakausilehti Niin & Näin 4/2000 numeron teemana.

21.10.2015 blog

Kriisiviestinnässä parantamisen varaa

Aikoinaan Suomen Hiihtoliitto oli doping-tapausten vuoksi kriisissä. Kriisissä on ollut myös Pesäpalloliitto sopupelien takia. Yhtä lailla kriisissä ovat olleet naudanlihan tuottajatkin. Kriisissä on vakavasti uhattuna toimialan, organisaation tai yksilön asema jonkin "onnettomuuden" vuoksi. Käytännössä organisaatioiden kriisit ovat luottamuskriisejä: tukijat, rahoittajat, asiakkaat, kansalaiset menettävät luottamuksensa organisaatioon.

21.10.2015 blog

Teknorealismi välttää katteettoman optimismin ja liian synkistelyn

Jos et ole teknisten vempainten intohimoinen ystävä, teknofiili, niin sitten sinun täytynee olla seinille hyppivä teknofoobikko. Jos et todista kiivaasti teknologisen uskosi puolesta ja julista sen tuomaa utooppista onnelaa, niin taidat sitten olla noita koneensärkijöitä, uusluddiitteja, pärevalon kaipailijoita.

21.10.2015 blog

Pyöräraivoilua ja toimittajatappeluita

"…sisään syöksyy ensin ojennettu petolinnun koura, sitten toinen samanlainen koura, pieni pää, piippoparta, pörrötukka ja tulta hehkuvat silmät. Hirviö parkuu, kiljuu, syljeksii ja karkaa Teotorin tukkaan, partaan, kaulukseen, ja pienessä kammarissa syntyy taistelu elämästä ja kuolemasta."

21.10.2015 blog

Internet kiihdyttää kulttuurievoluutiota

Kivikaudella teknologinen ja yhteiskunnallinen kehitys oli hidasta. Uusi tietämys ja keksinnöt levisivät kovin verkkaisesti ihmiskunnan keskuuteen. Esimerkiksi pronssin käsittelyn taidon kulkeutuminen Välimeren piiristä Englantiin kesti yli tuhat vuotta. Kehityksen hitaus johtui mm. siitä, että pieninä eristyneinä ryhminä elävät ihmiset olivat vain harvoin viestinnällisessä vuorovaikutuksessa toisten ryhmien kanssa. Lisäksi ylivoimainen uusi teknologia oli "liikesalaisuus" jota ei paljastettu muille.

21.10.2015 blog

Vertauskuvista näkymiä työyhteisöön

Työyhteisön luonne ja henki riippuu hyvin paljon siitä, minkä metaforan eli vertauskuvan pohjalta se mielletään. On organisaatioita, jotka käsitetään kuin vääjäämättä jauhaviksi koneiksi, joiden uumenissa työntekijät ovat kuluvia, vaihdettavissa olevia osia. Toista työyhteisöä taas pidetään joustavana ja sopeutuvana eliönä, joka yrittää selviytyä hengissä ympäristön muuttuessa. Organisaatiot voidaan mieltää myös oppiviksi aivoiksi, poliittiseksi taistelutantereeksi, kulttuuriksi jne.

21.10.2015 blog

Roska onkin katsojan silmässä

Mary Douglasille lika on epäjärjestystä

Miksi hiekka on likaa lattialla, mutta ei pihamaalla? Miksi kengät pöydällä ovat ärsyttävää törkyä, mutta eivät eteisen lattialla? Siksi, että lika luonteeltaan epäjärjestystä, jotain mikä on liikahtanut pois oikealta paikaltaan. Siivoaminen on järjestyksen palauttamista. Näin kuvaa likaa ja törkyä antropologi Mary Douglas suomennetussa kirjassaan "Puhtaus ja vaara" (Vastapaino 2000).

21.10.2015 blog

Sosiaaliseen pääomaan kannattaa sijoittaa

Viime vuosikymmenten uusliberaalissa ajattelussa hyvinvointiyhteiskunta on nähty kalliina menoeränä, joka syö pohjaa kansakunnan taloudelliselta kilpailukyvyltä. Tämän mukaan sairaaloiden, koulujen, yliopistojen menoja on aina vain leikattava, jotta kansakunta olisi riittävän tehokas pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.