YLIOPISTOJEN TUOTTAMA HYÖTY KOROSTUU RAHOITUKSEN MURROKSESSA

Yliopistoihin sitoutuu merkittävä määrä kansallista osaamispääomaa. Osaamispääoma on omaisuutta, jota voidaan tarkastella sen kartuttamisen tai hyödyntämisen lähtökohdasta.

Yliopistolaki ei ota kovin selvästi kantaa siihen, tulisiko yliopiston toimintaa painottaa osaamispääoman luomiseen vai hyödyntämiseen. Laissa kirjoitetaan näin: “Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Lain kirjain korostaa arvon luomista vaikka hyödyntämisen näkökulma on loppuun tiiviisti kirjattukin.

Oli niin tai näin, tässä ajassa yliopistoilta tarvitaan ja odotetaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin. Luotua osaamispääomaa on nyt käytettävä hyödyksi niin, että myös yhteiskunnan ongelmat saadaan ratkaistua. Yliopistoilta odotetaan läpimurtoihin tähtäävää perustutkimusta, innovaatioiden synnyttämistä ja ratkaisukeskeisen toimintatavan omaksumista. Totuttua konkreettisempiin tavoitteisiin tähtäävien tutkimusasetelmien ei tarvitse olla ristiriidassa osaamisen synnyttämisen kanssa, sillä myös tekemällä oppii. 10-15 vuotta sitten konkreettista hyötyä tavoittelevaa tutkimusta pidettiin yliopistojen sisällä suorastaan paheksuttavana. Nykyisin moista asennetta ei enää ole. Yliopistojen tämänhetkinen ohjauskin korostaa voimakkaasti osaamispääoman hyödyntämistä.

Yliopistojen toimintaa ohjaavat, perimmiltään poliittisesti päätetyt rahoitusjärjestelmät ovat murroksessa. Perinteisesti Suomen Akatemia on tukenut etupäässä osaamisen synnyttämistä, kun taas suoraa hyötyä tuottava tutkimus on tehty hyödynsaajan rahoittamana, usein innovaatiorahoituskeskus Tekesin tukemana. Nyt Tekesin yliopistorahoitus on leikattu pois valtion budjetista. Sen loppuminen pienentää merkittävästi erityisesti tekniikan alaa sisältävien yliopistojen rahoitusta. Esimerkiksi Oulun yliopiston rahoituksesta noin kahdeksan prosenttia on tullut Tekesiltä.

Rahoituksen murrosvaihe vaatii valtiovallalta toimenpiteitä. Käytännössä Akatemian tutkimusrahaa on ohjautunut perinteisesti enemmän niille aloille, joissa hyöty on olennaisesti kauempana. Tekesin rahoitus taas on kantanut aloja, joissa hyöty on suoremmin hahmotettavissa. Tekesin rahoituksellakin on tehty korkeatasoista akateemista tutkimusta juuri edellä mainitussa tekemällä oppii -hengessä. Nyt Tekesistä tuleva rahoitus loppuu niin nopeasti, ettei yliopiston saama Akatemian rahoitus voi edes teoriassa kehittyä niin, että se korvaisi tuota menetystä. Tässä hetkessä tarvitaan kehittämiseen tähtäävää erillisrahoitusta, jolla yliopisto muuntautuu uuteen rahoitusmaailmaan sopivaksi. Hallitsematon siirtyminen vanhasta rahoitusmallista uuteen johtaisi osaajien menettämiseen ja sitä kautta vakaviin innovaatiojärjestelmän vaurioihin.

Yliopistojen rahoitusmallissa olevaa harkinnan mukaan jaettavaa strategista rahoitusosuutta ollaankin nostamassa 48 miljoonalla, mikä mahdollistaa yliopistojen rakenteellisen muutoksen tukemisen tässä tilanteessa. Yliopistopiireissä on laajalti epäilty, että lisätty strategiarahoitus on tarkoitus käyttää Helsingin yliopiston nk. apteekkirahan poiston kompensointiin. Toivon, että tilannetta tullaan kuitenkin tarkastelemaan laajemmin. Olisi suuri vahinko, jos eri ministeriöiden leikkausten yhteisvaikutuksia yliopistoihin ei huomioitaisi ja rahoituksen murroksen seurauksena jotkut yliopistot ikään kuin sattumavaraisesti raunioituisivat. Vieläpä niin, että leikkaukset kohdistuisivat siihen tutkimuksen osaan, jossa yhteiskunnallista hyötyä on saatu suorimmin.

Joka tapauksessa kokonaisrahoituksen vähentyminen pakottaa yliopistot muuttumaan. Pienimpiä koulutuksia joudutaan joko lopettamaan tai yhdistämään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tutkimuspuolella on keskityttävä teemoihin, joissa on kriittistä massaa ja vaikuttava tekeminen yltää kansalliselle huipulle ja kansainvälisesti hyvälle tasolle. Kyky houkuttaa EU:n ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta nousee välttämättömyydeksi. Nykyisin strategia ohjaa yliopistoja enemmän kuin on perinteisesti totuttu.

Oulun yliopistossa strategia tähtää läpimurtoihin viidellä suurten haasteiden fokusalueella; kestävä luonnonvarojen käyttö, elinikäinen terveys, digitalisaation mahdollisuudet, ilmaston ja lähiavaruuden muutos sekä ihmisten muuttuva mm. sosio-ekonominen ympäristö. Juuri parhaillaan olemme rakentamassa fokusalueille ajankohtaisia temaattisia tutkimusohjelmia, joissa juuri Oulun yliopiston huippuosaaminen antaa parhaat mahdollisuudet menestyä.

Jouko Niinimäki

Teksti on julkaistu Kalevassa vieraskolumnina 19.4.2016

Last updated: 20.4.2016

Comments

Hei kaikki! Olen Elena Vasil, joka asuu tällä hetkellä Helsingissä. Olen leski tällä hetkellä neljän lapsen kanssa, ja olin jumissa taloudellisessa tilanteessa tammikuussa ja minun piti jälleenrahoittaa ja maksaa laskut. Yritin etsiä lainoja eri lainayrityksiltä sekä yksityisiltä että yrityksiltä, ​​mutta ei koskaan menestyksekkäästi, ja useimmat pankit hylkäsivät luottani. Mutta kuten Jumala olisi saanut sen, Jumalan MIES, yksityinen lainanantaja, joka antoi minulle 80 000 euron suuruisen lainan, esiteltiin yhteisyritykselle, ja tänään olen yrityksen omistaja ja lapseni tekevät hyvää tällä hetkellä, jos sinun on otettava yhteyttä mihinkään yritykseen, jossa viitataan lainan turvaamiseen ilman vakuutta, luottotarkastus, ei ole allekirjoittajaa, jolla on vain 2 prosentin korko ja paremmat takaisinmaksusuunnitelmat ja aikataulu, ota yhteyttä Dante Paolaan sähköpostitse: dantecooperativehelp@hotmail.com Hän ei tiedä, että teen tämän, mutta olen niin onnellinen nyt ja päätin antaa ihmisille enemmän tietoa hänestä ja haluan myös, että Jumala siunaisi häntä enemmän. Voit ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse: dantecooperativehelp@hotmail.com pikaviestipuheluun tai whatsappiin / +35677926593 Kiitos Elena Vasil

Rychlá a pohodlná financní pujcka, kterou mužete použít na cokoliv. Nízká úroková sazba je stabilní po celou dobu splácení úveru. Díky široké škále poskytnutých financních pujcek muže tento úver získat témer každý žadatel v Ceské republice. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky služby. Finance mužete použít pro cokoliv potrebujete. Tato nabídka platí pro celou Ceskou republiku. Email: lubicapotocka4@gmail.com

Tämä on täyttä huijausta. Älkää uskoko mitä Dante lupaa sähköpostilla dantecooperativehelp@hotmail.com Lupaa paljon lainaa edullisella korolla, mutta todellisuudessa kerää rahaa erilaisiin ennakkomaksuihin, jotta lainan saisi. Maksoin tuhansia euroja, jotta olisin saanut 50 000 euron lainan, mutta kaikki oli suurta huijausta ja petosta.

Dante Paola on Huijari ja pettäjä - lupaa lainaa, mutta todellisuudessa vain kerää erilaisia maksuja kertoen että pitää maksaa ennenkuin laina saa. Häpeä sanoa Jumalan mieheksi - on täysi petturi!!!!!

Hei kaikki, nimeni on Sofia Soininen, Espoosta. Olen täällä todistaakseni, kuinka sain lainaani rouva Anna Figolta sen jälkeen, kun hain useita kertoja eri lainanantajilta, jotka lupasivat auttaa, mutta eivät koskaan antaneet minulle lainaa. Kunnes ystäväni esitteli minut rouva Anna Figolle, hän lupasi auttaa minua ja todellakin teki niin kuin lupasi ilman minkäänlaista viivytystä. En ole koskaan uskonut, että luotettavia lainanantajia on edelleen, kunnes tapasin rouva Anna Figon, joka todellakin auttoi lainalla ja muutti uskoni. En tiedä, tarvitsetko jollain tavalla aitoa ja kiireellistä lainaa, ota rohkeasti yhteyttä Anna Figoon hänen sähköpostitse: annaloanfinance@gmail.com nopeaa chat-puhelua varten tai whatsapp / +35677926593. Kiitos . sofia

Add new comment