Lääkekehitystä ja toksikologiaa

Satu Juhila

FM 2001, FT 2007
(Oulun Yliopisto, Farmakologian ja Toksikologian laitos)

Nimike: Senior Scientist

Työnantaja: Orion Pharma, R&D, Investigative Toxicology and ADME

Toimenkuva: lääkeainetoksikologia ja –metabolia sekä lääkeaineiden yhteisvaikutukset  (uusien lääkeaineiden varhaisvaiheen kehitys ja in vitro -testimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto), uusien lääkeainekohteiden turvallisuusarviointi, Orionin edustajana toimiminen erilaisissa yhteistyöprojekteissa (CRO:t, akateemiset partnerit, EU:n IMI-hankkeet)

Ura lyhyesti: Opiskelujen loppuvaiheessa suoritin Lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian ja toksikologian kurssin. Koin farmakologian mielenkiintoisena ja soveltavana alana ja kyselin siksi erikoistyöpaikkaa samaiselta laitokselta. Sain sieltä erikoistyöprojektin (aiheena vierasainemetaboliaan osallistuvien entsyymien säätely), joka jatkuikin väitöskirjaksi asti.

Väitöskirjatyön jälkeen ehdin olla vajaat kaksi vuotta tutkijatohtorina yliopistolla Dublinissa, jossa osallistuin uuden labran perustamiseen ja tutkimusohjelmaan, jossa tehtiin myös soveltavaa tutkimusta lääkeyhtiön kanssa. Suomeen palatessani sain tutkijan paikan Orionilta Nonclinical safety -osastolta.

Avainsanoja ja työssä tarvittavaa osaamista: Lääkekehitys, farmakologia, toksikologia, molekyyli- ja solubiologia, tutkimustyö, menetelmänkehitys, projektityö, kansainvälinen yhteistyö. Toksikologia on monipuolinen tutkimusala; syitä toksisuuteen on lukemattomia ja jo yksittäisen yhdisteen toksisuus voi johtua useasta eri vaikutusmekanismista, joiden ymmärtämiseen ja tutkimiseen tarvitaan mm. kemian, fysiologian ja solu- ja molekyylibiologian osaamista. Myös yhdisteiden ADME-ominaisuudet, yhteisvaikutukset ja potilaiden yksilölliset tekijät vaikuttavat toksisuuteen. Toksikologiassa on suuri tarve uusille menetelmille (erityisesti in vitro- ja erilaiset mallintamismenetelmät), joilla voitaisiin ennustaa kehitettävien lääkeaineiden tai muiden kemikaalien turvallisuutta ihmisessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koska lääkekehitys on haasteellista, sitä tehdään koko ajan enemmän yhteistyössä sekä akateemisten yhteistyöryhmien että toisten lääkeyhtiöiden kanssa.

Viimeksi päivitetty: 2.10.2018