Tutustu alaan ja hae opiskelijaksi

Tiedekunnan antama opetus on korkeatasoista sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston sisällä. Tutkintojen sisällöt vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia, joka on todettu myös kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Tutkinto-ohjelman sisällössä painottuu tiedollisten opintojen lisäksi käytännön laboratoriotaitojen hallitseminen ja ongelmanratkaisulähtöinen oppiminen. Opiskelijat harjaantuvat käyttämään nykyaikaisimpia biokemiallisessa työssä käytettäviä laitteistoja ja saavat sitä kautta käsityksen työskentelystä tutkimuksen parissa tai bioalan yrityksessä.

Useita biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuneita alumneja toimii professoreina, tutkijoina, tutkimusryhmien johtajina, tai muissa asiantuntijatehtävissä yliopistoissa tai teollisuudessa sekä Suomessa että ulkomailla.

Tutustu biokemian- ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustarjontaan ja hakukohteisiin:

Muut hakuväylät:

Hae opiskelijaksi Oulun yliopistoon: https://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle

Lisätietoja palveluosoitteesta hakijapalvelut(at)oulu.fi.

Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat, niiden reaktioita ja biologisiin tapahtumiin liittyviä kemiallisia muutoksia.

Yksinkertaisinkin elävä organismi on rakenteeltaan monimutkainen ja se sisältää lukuisia toisiinsa kytkeytyneitä toimintoja. Geenit hallitsevat solun tapahtumia ja geneettinen koodi määrää mitä ja millaisia meistä tulee. Geenit eivät kuitenkaan yksin riitä: niiden sisältämä tieto käännetään proteiineiksi. Proteiinit solun työjuhtina huolehtivat solun toiminnasta. Solun sisältämät pienet molekyylit ovat osa aineenvaihduntaa, ja ne säätelevät geenien ja proteiinien toimintaa.

Joskus solun toiminta häiriintyy niin, että ihminen sairastuu esimerkiksi syöpään, diabetekseen, kystiseen fibroosiin tai Alzheimerin tautiin. Tautitilojen synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi on ymmärrettävä kuinka 30 000 geeniä, miljoonat erilaiset proteiinit ja tuhannet aineenvaihdunnan molekyylit toimivat yhdessä. Sairauksien hoidossa voidaan käyttää tarkasti suunniteltuja pieniä molekyylejä, jotka kohdekudokseen ohjattuina estävät tietyn reaktion. Lääkkeenä käytettäviä proteiineja voidaan tuottaa suuria määriä biotekniikan avulla. Geeniterapian avulla voidaan korvata viallinen geeni toimivalla muodolla. Kaikkiin näihin kysymyksiin biokemisti etsii vastausta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa koulutusta näillä avainalueilla kaikilla eri koulutuksen tasoilla, luonnontieteiden kanditaatista filosofian maisteriksi ja edelleen filosofian tohtoriksi.