Tutustu alaan ja hae opiskelijaksi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tarjoama luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkinto biokemiasta on osa viisivuotista tutkinto-ohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa Opintopolussa (Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v).

Kevään 2020 yhteishaku on 18.3.2020 klo 8:00 - 1.4.2020 klo 15:00. Löydät yleistä tietoa haku- ja valinta-asioista

- Oulun yliopiston Opiskelijaksi-sivustolta mukaan lukien mm.

tärkeät päivämäärät

valintakoeinfoa

esimerkki aineistokoetehtävästä

- valinnan tulokset

hakijatilastot 

Biokemian tutkinto-ohjelmaan on myös siirtohaku, joka järjestetään 2.5.2020 klo 8:00 - 16.5.2020 klo 15:00. Siirtohaun valintaperusteet ovat samassa hakukuulutuksessa yhteishakukuulutuksen kanssa.

Tiedekunta järjestää myös kansainvälistä maisterikoulutusta tutkinto-ohjelmassa Biochemistry, Master’s Programme in Biochemistry, Master of Science (2y).  Hakuaika Opintopolussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan on 8.1.2020 klo 8:00 - 22.1.2020 klo 15:00.  Tutkinto-ohjelmaan valituilla on mahdollisuus hakeutua myöhemmin sisäisen hakuprosessin kautta Ulmin yliopiston (Saksa) kanssa yhteistyössä toteutettavaan molekyylilääketieteen kaksoistutkinto-ohjelmaan (Molecular Medicine Double Degree).  Ohjelmaan on tarjolla viisi (5) paikkaa.

Lisätietoja palveluosoitteesta hakijapalvelut(at)oulu.fi.

Tiedekunnan antama opetus on todettu korkeatasoiseksi sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston sisällä. Tutkintojen sisällöt vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia, joka on todettu myös kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Tutkinto-ohjelman sisällössä painottuu tiedollisten opintojen lisäksi käytännön laboratoriotaitojen hallitseminen ja ongelmanratkaisulähtöinen oppiminen. Opiskelijat harjaantuvat käyttämään nykyaikaisimpia biokemiallisessa työssä käytettäviä laitteistoja ja saavat sitä kautta käsityksen työskentelystä tutkimuksen parissa tai bioalan yrityksessä.

Voit erikoistua maisteriopintojen aikana joko proteiinitieteeseen (FM, Protein Science and Biotechnology -suuntautumisvaihtoehto) tai molekyylilääketieteeseen (FM, molekyylilääketieteen suuntautumisvaihtoehto), ja suorittaa sellaisia kursseja tiedekunnan ulkopuolella, joita katsot tarvitsevasi myöhemmin urallasi.

Useita biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuneita alumneja toimii professoreina, tutkijoina, tutkimusryhmien johtajina, tai muissa asiantuntijatehtävissä yliopistoissa tai teollisuudessa sekä Suomessa että ulkomailla.

Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat, niiden reaktioita ja biologisiin tapahtumiin liittyviä kemiallisia muutoksia.

Yksinkertaisinkin elävä organismi on rakenteeltaan monimutkainen ja se sisältää lukuisia toisiinsa kytkeytyneitä toimintoja. Geenit hallitsevat solun tapahtumia ja geneettinen koodi määrää mitä ja millaisia meistä tulee. Geenit eivät kuitenkaan yksin riitä: niiden sisältämä tieto käännetään proteiineiksi. Proteiinit solun työjuhtina huolehtivat solun toiminnasta. Solun sisältämät pienet molekyylit ovat osa aineenvaihduntaa, ja ne säätelevät geenien ja proteiinien toimintaa.

Joskus solun toiminta häiriintyy niin, että ihminen sairastuu esimerkiksi syöpään, diabetekseen, kystiseen fibroosiin tai Alzheimerin tautiin. Tautitilojen synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi on ymmärrettävä kuinka 30 000 geeniä, miljoonat erilaiset proteiinit ja tuhannet aineenvaihdunnan molekyylit toimivat yhdessä. Sairauksien hoidossa voidaan käyttää tarkasti suunniteltuja pieniä molekyylejä, jotka kohdekudokseen ohjattuina estävät tietyn reaktion. Lääkkeenä käytettäviä proteiineja voidaan tuottaa suuria määriä biotekniikan avulla. Geeniterapian avulla voidaan korvata viallinen geeni toimivalla muodolla. Kaikkiin näihin kysymyksiin biokemisti etsii vastausta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa koulutusta näillä avainalueilla kaikilla eri koulutuksen tasoilla, luonnontieteiden kanditaatista filosofian maisteriksi ja edelleen filosofian tohtoriksi.