Siirto-opiskelijavalinnat

Biokemian tutkinto-ohjelmaan voi hakea siirto-opiskelijavalinnassa suorittamaan  luonnontieteiden kandidaatin (LuK, 180 op) ja filosofian maisterin tutkintoa (FM, 120 op) seuraavilla edellytyksillä:

  • hakija on opiskellut yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden ja
  • hakijalla on tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä opintosuorituksia sekä
  • hakija kykenee perustelemaan siirtonsa sosiaalisilla tai muilla syillä ja resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen.

Hakijalla tulee olla jonkin yliopiston tai tiede- tai taidekorkeakoulun vastaavan tai alaltaan läheisen koulutusohjelman opinto-oikeus tai muu vastaava opinto-oikeus ja hän ei ole suorittanut siellä vielä kandidaatintutkintoa (tutkinto ei valmistu 31.7. mennessä). Myös ulkomaisessa yliopistossa opinto-oikeuden omaava voi hakea siirto-opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

Opinto-oikeuden siirtoa biokemian tutkinto-ohjelmaan haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuaika on 2.5. - 16.5.2019 klo 15.00. Opinto-oikeus valinnassa hyväksytyillä alkaa 1.8.2019.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vapaamuotoinen kuvaus suoritetuista opinnoista sekä perustelut siirrolle. Liitteenä tulee toimittaa myös opintosuoritusote suoritetuista opinnoista.

Hakemuksen liitteet toimitetaan hakuajan päättymiseen 16.5.2019 klo 15.00 mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin osoitteella:

 
Hakijapalvelut
PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

 

Muista merkitä liitteisiin nimesi, henkilötunnuksesi sekä koulutukset, johon haet. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.

 

Huom!

1.8.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan, kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa (Yliopistolaki 558/2009, 43 §).

Tarkemmat ohjeet löytyvät Opintopolusta.

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.12.2018