Sivuaineopinnot

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tarjoamille kursseille voivat vapaasti osallistua muiden tiedekuntien ja laitosten opiskelijat. Poikkeuksena ovat käytännön laboratorio-osuuden sisältävät kokonaisuudet, joihin muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua vain jos laboratorio-osuuden resurssit sen sallivat ja opiskelijalla on riittävästi aikaisempaa kokemusta käytännön laboratoriotyöskentelystä.

Kaikkiin tiedekunnan järjestämiin kursseihin ja tentteihin ilmoittaudutaan Weboodin kautta ennen ilmoittautumisen takarajaa

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun opintoja on suoritettu hyväksytysti vähintään 15 opintopisteen verran (merkintä "Biokemian opintoja"). Merkintään "Biokemian sivuainekokonaisuus" vaaditaan 25 opintopistettä biokemian opintoja.

Osa kursseista, jotka ovat osa sivuaineopintoja, on mahdollista suorittaa myös ilman laboratorio-osuutta (ks. alla oleva taulukko).

Kurssit sivuaineopiskelijoille:

  op lukukausi
Biomolecules (740148P) 5 syksy-kevät
Biomolecules for Bioscientists (740147) 8 syksy-kevät
Aineenvaihdunta I (740149P) 4 kevät
Aineenvaihdunta II (740367A) 6 syksy
Mikrobiologia (740374A) 3 kevät
Molekyylibiologia I (740373A) 4 syksy
Biokemian menetelmät I (740144P) 8 syksy-kevät

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017