Kuvassa vasemmalta Vasiliki Mylonopoulou, henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen ja Pia Askonen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnot Vasiliki Mylonopouloulle ja Pia Askoselle

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on myöntänyt vuoden 2019 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon tohtorikoulutettava Vasiliki Mylonopouloulle ja johdon assistentti Pia Askoselle.

Vasiliki Mylonopoulou

Vasiliki Mylonopoulou on aktiivisesti parantanut tietoisuutta lukihäiriöstä ja oppimisvaikeuksista ja aloittanut niihin liittyviä tempauksia. Hän on esimerkiksi esitellyt Tutkijoiden yössä, miten lukihäiriöinen voi navigoida tohtoriopintojen läpi. Hän on myös järjestänyt yhdessä tohtoriopiskelijoiden jaoston, Telluksen, kielikeskuksen ja yliopiston opintopsykologien kanssa oppimisvaikeusteemaisen tapahtuman, jossa osa osallistujista huomasi, että heillä saattaa olla oppimisvaikeuksia. Lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita lukihäiriöstä sosiaaliseen mediaan (esim. Research Blog) sekä osallistunut kansainvälisen tutkijayhteisön tapahtumiin, joissa työskennellään tasa-arvon ja moninaisuuden puolesta. Tällä hetkellä hän on työstämässä ehdotusta COST-toimelle, joka toisi yhteen oppimisvaikeuksista kiinnostuneita tutkijoita. COST-toimessa tutkittaisiin, miten teknologia voi auttaa oppimisvaikeuksista kärsiviä ihmisiä ja miten Euroopan politiikkaan voisi vaikuttaa niin, että oppimisvaikeuksista kärsivät integroituisivat paremmin työelämään.

Pia Askonen

Pia Askonen ohjaa ulkomailta saapuvia tulokkaita. Hän valmistelee ”selviytymispakkauksia” auttaakseen uusia apurahatutkijoita ja työntekijöitä asettumaan aloilleen. Hän auttaa kädestä pitäen asunnon vuokraamisessa, paikallisessa rekisteröinnissä, pankkitilin avaamisessa ynnä muussa vastaavassa. Lisäksi hän esittelee paikallisia menettelytapoja, sääntöjä ja tapoja. Pia Askonen on innostunut tiedonjakaja myös muille. Hän on aina muistuttelemassa yliopiston tai muiden virallisten organisaatioiden tärkeistä ilmoituksista ja tiedoista. Hän auttaa erilaisissa käytännön asioissa kuten viisumin pidennyksissä, perheenyhdistämisessä ja veronpalautuksissa. Näiden vaikuttavien toimien lisäksi Pia Askonen myös ilmaisee kiinnostuksensa kulttuureihin ja historiaan sekä ymmärtää ulkomaalaisten työntekijöiden huolia ja murheita. Pia Askonen on ennen kaikkea luotettava silta ulkomaalaisten työntekijöiden ja esimiesten, tai biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan suomalaisten työntekijöiden, välillä. Pia Askonen konkretisoi ja tuo näkyväksi yliopiston arvot tasa-arvoisesta ja moninaisesta työ- ja opiskeluympäristöstä.

Kuvassa vasemmalta Vasiliki Mylonopoulou, henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen ja Pia Askonen.

Viimeksi päivitetty: 14.10.2019