MEDigi päivittää lääketieteen koulutuksen

MEDigi päivittää lääketieteen koulutuksen

Oulun yliopiston koordinoima MEDigi-hanke harmonisoi lääketieteen alojen perusopetuksen Suomessa ja kehittää sitä digitalisaation osalta. Jälkimmäinen näkyy niin opetussisällöissä kuin -menetelmissäkin.

Digitalisaatio on jo terveydenhuollon arkipäivää, mutta lääketieteen koulutukseen sitä ei ole systemaattisesti tuotu. Keväällä 2018 alkanut, puoliväliin ehtinyt MEDigi-hanke vastaa haasteeseen sekä oppisisältöjen että opetusmenetelmien tasolla.

MEDigin päätavoite on lääketieteen ja hammaslääketieteen opetussisältöjen valtakunnallinen harmonisointi ja yhtenäistäminen. Fokus on ennen kaikkea eri alojen perustaidoissa, kertoo hankejohtaja, työelämäprofessori Jarmo Reponen.

”Perustaidot ovat hankkeen leipä, mutta voina leivän päällä on ympäröivään digitalisaatioon liittyviä asioita, joita tullaan tuomaan opetukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi potilaan kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä, terveydenhuollon päätöksentekojärjestelmät ja tekoäly sekä kyberturvallisuus, joka liittyy sähköisten potilaskertomusten ja tietolähteiden käyttöön.”

”Tähän ympäristöön opiskelijoita tulee valmentaa, samoin kuin lääketieteellisten alojen opettajia.”

Lisäksi MEDigi panostaa terveydenhuollon sähköisten työkalujen eli eHealthin opetukseen, jota Oulun yliopistossa on annettu jo vuodesta 2016.

Taustalla vaikuttaa työelämän digitalisaatio, joka etenee lääketieteenkin aloilla. ”Esimerkiksi sähköiset potilaskertomukset ovat käytössä kaikkialla Suomen terveydenhuollossa. Filmikuvia ei enää käytetä, vaan kaikki kuvantaminen on digitaalista. Kansalaiset käyttävät digitaalisia terveyspalveluita, kuten Omakantaa, ja potilaan kohtaaminen voi tapahtua chatissa tai videovastaanotolla. Kasvava alue ovat potilaan omat seurantavälineet, joilla potilaat voivat raportoida omia mittaustuloksiaan ja vointiaan lääkärille”, Reponen luettelee.

”Tähän ympäristöön opiskelijoita tulee valmentaa, samoin kuin lääketieteellisten alojen opettajia.”

Digiratkaisut pilotoidaan lukuvuonna 2020–2021

Enemmän kuin opetussisältöihin digitalisaatio liittyy MEDigin toiseen tavoitteeseen, sähköisten opetusmenetelmien kehittämiseen. Tämä kattaa paitsi oppi-, tentti- ja arviointimateriaalien digitalisaation, myös teknisen ympäristön, jossa digimateriaaleja voi käyttää.

”Ensin määrittelemme, millaista lääketieteen eri alojen koulutuksen tulee olla ja mietimme sen sisällön. Sitten pohdimme, mikä osa sisällöstä viedään digitaaliseen ympäristöön”, Reponen kuvaa työjärjestystä.

”Tekeillä on kaksi asiaa: Ensinnäkin digitaalinen palveluympäristö – ’rauta’ ja ohjelmistot, jotka tulevat tukemaan opetusta. Toisena tulee sisältöyhteistyö, jossa opetuksen ydinaineksia viedään raudan ja ohjelmistojen päälle.”

Koska sisältöpäätökset tehdään oppialakohtaisissa työryhmissä, digiratkaisut etenevät vaihtelevassa aikataulussa. Tavoitteena on, että ne pilotoidaan useimmissa oppiaineissa lukuvuonna 2020–2021. Kysymys siitä, kuinka suuri osa materiaaleista tulee olemaan digitaalista, on vielä auki. Reponen kuitenkin huomauttaa, ettei digitalisaatio ei ole itsetarkoitus.

”Monissa oppiaineissa on mahdollisuus käyttää sähköisiä materiaaleja. Koulutuksen kokonaisuudesta ne ovat silti vain osa, sillä lääketieteessä ja hammaslääketieteessä keskeisiä ovat käden taidot ja potilaan kohtaaminen. Tarkoitus ei ole korvata sitä opetusta, joka on järkevää ei-digitaalisena tai potilaan kanssa, vaan täydentää ja tukea sitä.”

Käytännönläheinen potilastyö pysyy opetuksen perustana

Opetusta tukevia digimenetelmiä on toki käytössä jo entuudestaan. Esimerkiksi videomateriaalia hyödynnetään toistoa vaativissa oppisisällöissä. Virtuaalilasien avulla on mahdollista harjoitella vaikkapa kirurgintaitoja, ja Oulussa on simulaatiolaboratorio sekä Oysissa että hammaslääketieteilijöiden Dentopoliksessa.

MEDigin tavoitteena on koota sähköiset oppimateriaalit yhdelle sivustolle, jolta ne ovat valtakunnallisesti saavutettavissa. Tällä hetkellä sijoituspaikkana on digicampus.fi-sivusto.

”Jotkin oppiaineet ovat jo tuoneet sinne kurssejaan. Sivulta löytyy esimerkiksi lastentautien ja patologian verkko-opetusmateriaalia: tekstimateriaalia, videoluentoja, kuvia ja linkkejä oppikirjoihin”, Reponen kertoo.

Verkossa on hyvä jakaa muun muassa digitaalisia kuvamateriaaleja, toteaa hankekoordinaattori Anna Levy. ”Hankkeessa luodaan esimerkiksi sisältöä webbimikroskooppiin, jolla näytteitä ja leikkeitä voi tutkia.”

MEDigin etenemisen myötä mukaan tulee myös virtuaalisia potilascaseohjelmistoja. Ne mahdollistavat diagnosointi- ja päättelykyvyn harjoittelun turvallisessa oppimisympäristössä.

”Ennen MEDigiä virtuaalisia potilascaseohjelmistoja on hyödynnetty Suomessa varsin vähän. Käytännössä kyse on siitä, että opettajat luovat virtuaaliseen ympäristöön potilastapauksia, joiden ratkaisemista opiskelijat voivat harjoitella: millaisia tutkimuksia on tehtävä, millaista hoitoa määrättävä. Ohjelmisto antaa sitten palautetta opiskelijalle.”

Tällä hetkellä keskeinen tulos on se, ettei näin laajaa yhteistyötä ole ennen tehty.

Menetelmien rinnalla kehitetään digipedagogiikkaa. ”Opetushenkilöstölle tarjotaan koulutusta digimateriaalien työstämisen ja käyttämisen sekä kurssikokonaisuuksien muodostamisen osalta”, Levy sanoo, mutta uskoo käytännönläheisen potilastyön pysyvän opetuksen perustana.

”Muutosta on se, että lähi- ja klinikkaopetukselle tuodaan tukimateriaalia – opiskelijat voivat esimerkiksi ennen lääkärikiertoa tutustua alan materiaaliin.”

MEDigi-hankkeen käytännön tulokset alkavat näkyä keväällä 2021, jolloin opiskelijat ovat jo mukana piloteissa. Tällä hetkellä keskeinen tulos on se, ettei näin laajaa yhteistyötä ole ennen tehty, sanoo Reponen.

”Hankkeen aikana saadaan rakennettua yhteinen tekninen toiminta-alusta sekä opitaan antamaan yhtenäistä, harmonisoitua opetusta ja opettamaan digitaalisia menetelmiä käyttäen. Ajatuksena on jatkuva kehittäminen ja pysyvät käytänteet.”

Teksti: Jarno Mällinen

Kuva: Hankejohtaja, työelämäprofessori Jarmo Reponen ja hankekoordinaattori Anna Levy vievät MEDigi-hanketta eteenpäin. Kuva: Mikko Törmänen

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.2.2020