Tiedekunnan toiminta

Visiomme on, että Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta on johtava biokemian yksikkö Suomessa, ja että tiedekunnan tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja edistää tilaisuuksia uusille tutkimusaiheille. Tiedekunta on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu biokemian ja molekyylilääketieteen laadukkaasta perus- ja jatkokoulutuksestaan. Monitieteellisessä tiedekunnassa on edustettuna sekä lääketieteen että perusluonnontieteiden osaaminen niin, että yksikössä on riittävä asiantuntemus biologisten prosessien mekanismien ymmärtämiseksi. Yksikön sisäinen rakenne on interaktiivisuutta tukeva ja työkieli on englanti. Yksikön tutkimusfokuksia ovat sidekudostutkimus, proteiinien ja biomolekyylien tutkimus ja biologisten prosessien säätelymekanismit.

Lisätietoa tiedekunnan toiminnasta tiedekunnan englanninkielisiltä nettisivuilta.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2020