Biokemia sivuaineena

Opiskelijat Oulun yliopiston muista tiedekunnista voivat osallistua vapaasti biokemian kursseille ainoana rajoituksena laboratorioharjoitustyökursseille osallistuminen. Biokemian opiskelijoilla on etuoikeus laboratorioharjoituksiin, joiden osanottajamäärää rajoittavat työtilat ja käytettävissä olevien laitteiden määrä. Lisäksi muiden tiedekuntien opiskelijoilla täytyy olla riittävät käytännön työskentelytaidot ennen harjoitustyökursseille osallistumista.

Kaikkiin tiedekunnan järjestämiin kursseihin ja tentteihin ilmoittaudutaan Weboodin kautta ennen ilmoittautumisen takarajaa.

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun opintoja on suoritettu hyväksytysti vähintään 15 op verran.

Osa kursseista, jotka ovat osa sivuaineopintoja, on mahdollista suorittaa myös ilman laboratorio-osuutta (ks. alla oleva taulukko).

Kurssit sivuaineopiskelijoille:

  op lukukausi
Biomolecules (740148P) 5 syksy-kevät
Biomolecules for Bioscientists (740147) 8 syksy-kevät
Aineenvaihdunta I (740149P) 4 kevät
Mikrobiologia (740374A) 3 kevät
Molekyylibiologia I (740373A) 4 syksy

 

Viimeksi päivitetty: 21.4.2015