Opetuksen palautepäivä

Rakentava palaute on erittäin tärkeää sekä opettajille että opiskelijoille. Opetuksen laadun varmistus- ja palautejärjestelmän lisäksi järjestämme vuosittain opetuksen palautepäivän. Palautepäivä on opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen tapahtuma, jolloin ei järjestetä muuta opetusta.

Palautepäivässä opiskelijat esittelevät opetuksesta annettujen palautteiden yhteenvedot ja opetuksesta vastaava puolestaan antaa yleistä palautetta opiskelijoiden menestyksestä. Näiden pohjalta käydään yhteistä keskustelua mahdollisista muutoksista järjestelmässä ja miten opetusta voisi kehittää. Päivä huipentuu henkilökunnan ja opiskelijoiden väliseen jalkapallo-otteluun.

Viimeksi päivitetty: 24.3.2015