Lääketieteen opiskelijoille annettava opetus

Tiedekunta opettaa biokemian opiskelijoiden lisäksi 15 opintopisteen verran lääketieteellistä biokemiaa ja molekyylibiologiaa lääketieteellisen tiedekunnan 1. vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Opetus koostuu luennoista, laboratorioharjoituksista ja paneelikeskusteluista. Lisäksi tiedekunta järjestää opetusta 3 opintopisteen verran kliinisessä vaiheessa oleville 3., 5. ja 6. vuoden lääketieteen opiskelijoille.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016