Valintakoe

17.5.2019 klo 12.00-15.00

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Biokemian valintakoe pidetään 17.5.2019 klo 12-15 Linnanmaan kampuksella saleissa L3, L10 ja PR104. Salit on merkitty Linnanmaan kampuskarttaan. Sisäänkäynti valintakokeeseen Erkki Koiso-Kanttilan kadulta R-ovesta.

Salijako ja ohjeet valintakokeeseen osallistuville

Biokemian valintakoe on aineistokoe, johon ei ole erikseen määriteltyä ennakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan aineisto jaetaan kokeen alkaessa. Aineistoissa käsitellään yleisiä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai bioteknologiaan liittyviä teemoja ja asioita, jotka ovat oletettavasti jossain määrin tuttuja joko lukion oppimääristä tai tiedotusvälineiden uutisoinnista. Aineistokokeella pyritään mittaamaan hakijoiden kykyä ymmärtää esitettyä tietoa, tehdä päätelmiä, ajatella loogisesti ja hallita asiakokonaisuuksia. Osa aineistosta voi olla englanniksi, osa suomeksi, mutta koekysymykset ovat suomeksi ja kokeessa vastataan suomeksi.

Biokemian valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 100 pistettä. Valintakokeista alin mahdollinen hyväksyttävä pistemäärä on 33 pistettä.

 

Valintakoekirjallisuus

Biokemian valintakoe on aineistokoe, jossa aineisto jaetaan koetilaisuudessa. Etukäteen opiskeltavaa valintakoekirjallisuutta ei ole.

 

Huom! Valintakoe on suomeksi, mutta biokemian opinnot sisältävät osaksi englanninkielistä opetusta jo ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Huom! Valintakokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.

Huom! Hakija saa osallistua vain hakemansa tutkinto-ohjelman valintakokeeseen.

Vilppi valintakokeessa

Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, koe hylätään.

Linnanmaan kampuskartta ja valintakoesalit

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

 

Esimerkki aineistokoetehtävästä

Tässä esimerkki aineistokokeesta. Huomaathan, että aineistoa voi olla myös suomeksi ja tehtäviä voi olla myös muunlaisia.

 

Viimeksi päivitetty: 6.5.2019