Opintojen suorittaminen ja toteutus

Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot

Alla on lista Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tutkinto-ohjelmista verkkosivulinkkeineen, joista löytyy tarkempaa tietoa kustakin tutkinto-ohjelmasta sekä opintojen rakennekaaviot eli mitä kursseja kuhunkin tutkintoon sisältyy ja mitä valinnaisuuksia on tarjolla. Luonnontieteiden kandidaattitutkinto (LuK) biokemiasta on kolmivuotinen ja maisteriohjelmat (FM) kestävät kaksi vuotta.

Tarkempaa tietoa biokemian tutkinto-ohjelman kursseista löytyy sähköisestä opinto-oppaasta, WebOodista. Päästäksesi tutustumaan kurssitarjontaan ja kurssien sisältöön sinulla tulee olla Oulun yliopiston opiskelijasähköpostitunnus.  Kurssikuvauksiin on hyvä tutustua etukäteen viimeistään ilmoittautuessasi kurssille Weboodissa.

Opetus ja opiskelu tiedekunnassa

Tiedekunnassa noudatetaan akateemisen vartin -sääntöä eli luennot alkavat aina vartin yli tasan (”akateeminen vartti”). Laboratorioharjoitustyökurssien ensimmäisen päivän alkamiskellonaika löytyy Weboodista kurssikuvauksesta, mutta loppujen kurssipäivien aikataulu annetaan kurssin aikana. Huom! Biokemian tentit alkavat yleensä tasalta tai heti, kun samassa luentosalissa mahdollisesti oleva luento päättyy.

Opintojen laajuuden yksikkö on opintopiste (op). Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan 60 op.

Kieliopinnot

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto sisältää 6 op pakollisia kieliopintoja (englanti ja ruotsi).

Sivuaineet

Tavallisimmat sivuaineet, joita biokemian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat, ovat kemia ja biologia. Mikään ei kuitenkaan estä sinua ottamasta sivuaineeksi esimerkiksi kauppatieteitä, tuotantotaloutta, yrittäjyyttä, tietotekniikkaa, prosessitekniikkaa, matematiikkaa tai muuta sinua kiinnostavaa ainetta, josta ajattelet olevan hyötyä tulevaisuudellesi.

Vapaavalintaiset opinnot

Pakollisten sivuainekurssien lisäksi LuK-tutkintoon sisältyy 48 op vapaavalintaisia opintoja. Suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa, jolloin luentojen päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän.

Viimeksi päivitetty: 3.7.2018