Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja tarkastusvaihe

Koska työnohjaaja on velvollinen ohjaamaan myös kirjoitusprosessia, on suositeltavaa, että opiskelija ja ohjaaja yhdessä varmistavat, että tutkielma on valmis tarkastettavaksi määräaikaan mennessä huomioiden mahdolliset ohjaajan ehdottamat korjaukset, lisäykset ja poistot. Opiskelijan ja ohjaajan on syytä tutustua Pro gradu -tutkielman kirjoitusohjeisiin, yksityiskohtaiseen ohjeistukseen ja arvosteluperusteisiin ennen kuin opiskelija aloittaa kirjoitusprosessin.

Tutkielma jätetään tarkastettavaksi Laturi-järjestelmässä, ja se tarkastetaan automaattisesti Urkund-analyysillä plagioinnin varalta, ellei opiskelija kiellä analyysin suorittamista.

Pro gradu -tutkielman tarkastus

Tiedekunta nimeää kaksi tarkastajaa, joille annetaan enintään kolme viikkoa aikaa arvosanaehdotuksen jättämiseen. Tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto, jossa he perustelevat ehdottamansa arvosanan. Lisäksi heidän on annettava opiskelijalle mahdollisuus saada palautetta kasvokkain. Tarkastajilla on arvosanan harkinnassa apunaan työnohjaajan lausunto ja opiskelijan työpäiväkirjat. Mikäli tarkastajat ovat arvosanaehdotuksessaan yksimielisiä, päättää siihen valtuutettu tiedekunnan edustaja arvosanasta ehdotuksen mukaisesti. Mikäli tarkastajat ovat arvosanasta eri mieltä, päätetään arvosanasta tai ylimääräisen tarkastajan nimeämisestä seuraavassa tiedekunnan koulutustoimikunnan kokouksessa. Arvosana ja tarkastajien perustelut saatetaan opiskelijan tietoon välittömästi arvosanapäätöksen jälkeen.

Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen arvosanaan, hän voi esittää vastineen. Se on vapaamuotoinen ja siinä on yksityiskohtaisesti perusteltava, miksi arvosana on opiskelijan mielestä väärä. Vastine osoitetaan tiedekunnan koulutusdekaanille, joka nimittää yhden tai kaksi ylimääräistä tarkastajaa ja arvosanasta päätetään uudelleen seuraavassa tiedekunnan koulutustoimikunnan kokouksessa.

Pro gradu -tutkielman kirjoitusohjeet (englannin kielinen dokumentti)

Pro gradu -projektin yksityiskohtainen ohjeistus (englanninkielinen dokumentti)

Pro gradu -tutkielman arvosteluperusteet (englanninkielinen dokumentti)

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016