Kesäopinnot

Kesällä voit myös suorittaa opintoja!

Opintojakson tunniste

Opintojakson nimi

Laajuus (op)

Vastuuopettaja

Ilmoit.

Lisätietoja

740376A

Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma)

8 op:n osuus

Tuomo Glumoff

opiskelija sopii asiasta Tuomo Glumoffin kanssa

Kesällä voi suorittaa osuudet: kirjallisuustutkielma 6 op ja populaariesitys 2 op. Kurssiosuus 2 op suoritetaan syyslukukaudella

744617S

Orientation to research work

12-20 op

yleensä 6 op/ jakso

Jari Heikkinen

opiskelija sopii työskentely-jaksosta itsenäisesti biokemian alan tutkimusryhmän kanssa

maisteritutkintoon kuuluva opinto, voidaan suorittaa kandivaiheesta alkaen (3v)

744624S

Orientation to biochemical work

12-20 op

yleensä 6 op / jakso

Jari Heikkinen

opiskelija sopii työskentely-jaksosta itsenäisesti biokemian alan työnantajan kanssa

maisteritutkintoon kuuluva opinto, voidaan suorittaa kandivaiheesta (2v) alkaen.

743694S/

747691S

Erikoistyö

28 op

Lloyd Ruddock

opiskelija sopii asiasta Lloyd Ruddockin ja tutkimusryhmän johtajan kanssa

erikoistyötä (6 kk/28 op) voi tehdä myös kesällä

743695S/

747692S

Pro gradu -tutkielma

20 op

Tuomo Glumoff

 

Pro gradu-tutkielmaa voi kirjoittaa myös kesällä

740078Y Työelämäkurssi 6 op Anne Mäkelä vähintään 1 kk kesätöitä miltä alalta tahansa, lisätietoja antaa Anne Mäkelä (anne.makela@oulu.fi) Kandivaiheen opiskelijat. Kesätyön aloittamista edeltää kolme työpajaa toukokuun aikana.
744618S Dissertation 18 op Lloyd Ruddock opiskelija sopii asiasta Lloyd Ruddockin ja tutkielman ohjaajan kanssa maisteritutkintoon kuuluva opinto

 

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016