Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Tutkinnon anomiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

  1. Päivitä EHOPS (tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS) ja tarkista samalla, että kaikista tutkintoon tulevista opinnoista on merkintä opintorekisterissäsi. Mikäli suoritusmerkintä/merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu (BMTK:lla opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen at oulu.fi)).  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä EHOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
  2. Pyydä sivuaineiden koostaminen (= kurssit, jotka haluat sisällyttää sivuainekokonaisuuteen) sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt => esim. biologia: stydy.science at oulu.fi; kemia: toistaiseksi koostetaan BMTK:ssa  (kaisa.tuominen at oulu.fi) samalla kuin pääainekin. Sivuainemerkintää pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät os: http://www.oulu.fi/sites/default/files/20/Mist%C3%A4%20apua.pdf
    Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan BMTK:ssa  (kaisa.tuominen at oulu.fi).
  3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (kaisa.tuominen at oulu.fi).
  4. Varmista myös, että tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.
  5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä (https://osat.oulu.fi/). Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä: BMTK_osat-tutkintoanomusmalli.pdf
     Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit noutaa Lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (K201). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019