Opiskelu

 
Biokemia tutkii elämää molekyylien ja soluelinten tasolla. Biokemistit tutkivat biologisia systeemejä erilaisissa eliöissä, yksittäisissä soluissa, koeputkessa ja käyttäen rakenteellisia ja laskennallisia tietokoneohjelmia, jotka pohjautuvat kemiallisiin periaatteisiin. Yksinkertaisimmatkin elävät systeemit ovat erittäin monimutkaisia ja sisältävät monia toisiinsa kytkeytyneitä toimintoja ja tapahtumia. Näitä tapahtumia ohjaavat eliöiden, kuten meidän ihmisten, geenit ja niiden sisältämä geneettinen koodi tekee meistä sen mitä me olemme. Geenit eivät kuitenkaan yksinään määritä kaikkea, vaan niiden sisältämä tieto käännetään proteiineiksi, jotka osallistuvat solun normaalien toimintojen ylläpitoon. Proteiinien toiminnan ja rakenteen tuntemus onkin yksi biokemian kulmakivistä. Pienemmillä molekyyleillä on myös tärkeitä tehtäviä solun monimutkaisissa metabolisissa reiteissä tuottaen energiaa ja välttämättömiä solun rakennusosasia ravinnosta ja ne vaikuttavat myös geenien ja proteiinien toimintaan.

Solun toiminta voi kuitenkin olla häiriintynyt geneettisen mutaation tai ulkopuolisen ympäristötekijän vaikutuksesta tai sattuman seurauksena aiheuttaen sairauden, kuten diabeteksen, syövän, kystisen fibroosin tai Alzheimerin taudin. Sairauden ymmärtämiseksi ja tehokkaan hoidon kehittämiseksi sairauden biokemiallinen tausta täytyy tuntea eli miksi muutos yhdessä geenissä muuttaa tietyn proteiinin toimintaa ja sen vuorovaikutuksia muiden solun proteiinien ja molekyylien kanssa niin, että mutaatiota perimässään kantava ihminen sairastuu. Sairauksien hoitoa varten voidaan suunnitella pienmolekyylejä, joiden toiminta voidaan kohdentaa estämään tietty solun prosessi tietyssä elimistön kudoksessa, tai hoitoa varten voidaan tuottaa makromolekyylejä, kuten proteiineja, teollisessa mittakaavassa, tai virheellinen proteiini voidaan korvata toimivalla geeniterapian avulla.

 

Viimeksi päivitetty: 17.2.2017