University of Oulu, 2019

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti arkikokemuksia koronakriisistä

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista ihmisten arkeen. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -hankkeen aineistoa on tarkoitus hyödyntää useilla eri tieteenaloilla muun muassa mahdollisten uusien kriisien hoidossa.

Hankkeessa dokumentoidaan pandemian aiheuttamia arkielämän huolia ja murheita ja myös miellyttäviä, mutta normaalista poikkeavia kokemuksia. Vastaajat voivat kertoa vapaasti omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan.


Hankkeen sivulla olevan verkkolomakkeen avulla kerättävillä tarinoilla ja ajatuksilla on useita käyttötarkoituksia. Ne auttavat muun muassa kehittämään uutta ihmiskeskeistä teknologiaa, jonka avulla tulevien kriisien vaikutusta voidaan potentiaalisesti pienentää. Hankkeen tuottamia tuloksia välitetään päätöksentekijöille kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta tulevaisuuden kriisien vaikutuksia voidaan lieventää oikea-aikaisilla ja oikein mitoitetuilla poliittisilla toimilla ja paremmalla varautumisella.


Hankkeessa mukana olevia tieteenaloja ovat muun muassa sosiologia, kasvatustiede, psykologia, jokapaikan tietotekniikka ja kulttuurintutkimus. Suuren aineiston käsittelyssä ja kyselystä syntyvien ideoiden jalostamisessa käytetään joukkoälyn periaatteisiin nojaavia työkaluja.
Aineiston keruu on aloitettu, ja sitä kerätään niin pitkään kuin pandemia-tilanne vaatii. Aineiston analyysi aloitetaan ja alustavia tuloksia julkaistaan mahdollisimman pikaisesti.  


Hanke tarjoaa vastaajille mahdollisuuden osallistua muihin kriisiin liittyviin tutkimuksiin maailmanlaajuisesti. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -sivu on käännetty useille kielille, ja lisäksi tekoälyyn nojaavan automaattikäännöksen avulla se toimii käytännössä kaikkialla maailmassa. Oulun yliopisto toteuttaa hankkeen yhdessä slovenialaisen Mariborin yliopiston kanssa.

Kyselyjen verkkosivut suomeksi ja englanniksi.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2020