Research seminar 2011

Date: 
24.11.2011 08:30
Place: 
Oulun yliopisto, sali IT138

Ohjelma ja aikataulu (pdf)

 

08.30 – 9.00   kahvi    
09.00 – 9.10   Tilaisuuden avaus   Veikko Heikkinen
0 9.10 – 9.30   Biomassan käyttö metallurgisessa teollisuudessa (pdf)   Hannu Suopajärvi
09.30 – 9.50   Masuunin öljyinjektion mallinnus (pdf)   Ari Vuokila
09.50 – 10.10   Konvertteriprosessin ilmiöpohjainen mallintaminen (pdf)   Ville-Valtteri Visuri
10.10 – 10.30   Tauko    
10.30 – 10.50   Lämpötilan ja valssausvoiman tilastollinen mallintaminen levyvalssauksessa (pdf)   Ilmari Juutilainen
10.50 – 11.10   Tankoterästen päästöparametrien optimointi riskitodennäköisyysmallien avulla (pdf)   Satu Tamminen
11.10 – 11.30   Yliopistoyksikön kehittäminen osana yliopistoa (pdf)   Mirja Väänänen
11.30 – 12.30   Lounas (omakustanteinen)    
12.30 – 12.50   Ferriittisten ruostumattomien terästen erkautumisilmiöt (pdf)   Timo Juuti
12.50 – 13.10   Miksi DQ-teräs vaurioituu särmättäessä   Antti Kaijalainen
13.10 – 13.30   Teräksen ominaisuuksien muuttaminen paikallisella laserlämpökäsittelyllä (pdf)   Antti Järvenpää
13.30 – 14. 00   Kokemuksia yhteistutkimuksesta (pdf)   Jarmo Lilja/Ruukki
14.00 – 14.15   Kahvi    
14.15 – 15.15   Workshop pienryhmissä aiheesta yhteistutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet    
15.15 – 16.00   Ryhmätyön purku ja loppukeskustelu    

Last updated: 27.9.2016