Uutiset

19.11.2020 Uutinen

Artikkeli Environmental Research -lehdessä: Oireilu kylmässä ennustaa sairastavuutta ja kuolleisuutta

Kylmän sään aiheuttamat sydän- ja hengitystieoireet ennustavat suurempaa sairastavuutta ja kuolleisuutta. Tutkijat yllätti havainto, että kylmään säähän liittyvä oireilu lisäsi sairastavuutta ja kuolleisuutta terveillä henkilöillä. Tieto käy ilmi Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksessa tehdystä tutkimuksesta.

29.4.2020 Uutinen

SAAMI hankkeen loppuraportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia

Saamelaiset ovat havainneet ilmastonmuutoksen ensi merkkejä jo 1960-luvulla ja muutokset ovat kiihtyneet 2000-luvulla, kertoo Oulun yliopiston tutkimus. Tutkimus on selvittänyt miten saamelaiset ovat sopeutuneet ilmastonmuutokseen poronhoidossa ja etsineet keinoja, miten saamelaiset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen kulttuurisesti kestävällä tavalla.

29.1.2020 Uutinen

Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuus Helsingissä 11.2.

Tutkimushankkeen Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen keskeisiä tuloksia esitellään Helsingissä Opetus- ja kulttuuriministeriössä 11.2.2020 klo 8.30-12.00. Oulun yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa syvästi saamelaisten ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avaa esittelytilaisuuden.

20.1.2020 Uutinen

CERH tutkijoita mukana New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimpien artikkelien joukkoon valitussa julkaisussa

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola ja tutkijatohtori Niilo Ryti ovat kirjoittajina artikkelissa, joka on valittu maailman johtavan lääketieteellisen julkaisun, New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimpien artikkelien joukkoon.

10.12.2019 Uutinen

Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä

Kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavanomaisessa talvisessa kylmäaltistuksessa, mikä kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten esiintymistä. Tiedot selviävät Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Työterveyslaitoksen yhteisestä tutkimuksesta.

14.10.2019 Uutinen

Dál lea ON: a álgoálbmotgielaid jahki – sámegiel videologaldat dálkkádatrievdamis ja sápmelaččain

Ovttastuvvan našuvnnat lea julggaštan jagi 2019 álgoálbmotgielaid jahkin. Ulbmilin lea čalmmustahttit álgoálbmotgielaid mávssolašvuođa oba máilmmi kultuvrralaš riggodahkii.

14.10.2019 Uutinen

Nyt on YK:n alkuperäiskansakielten vuosi - saamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2019 alkuperäiskansakielten vuodeksi. Tarkoituksena on tuoda esille alkuperäiskansakielten merkitystä koko maailman kulttuuriselle rikkaudelle.

6.9.2019 Uutinen

Avoimia työpaikkoja: tohtorikoulutettava ja tutkijatohtori (Kansanterveystiede / ympäristöterveys)

Yksi tohtorikoulutettavan ja yksi tutkijatohtorin paikka on nyt haettavissa Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksessa (CERH) . Työpaikat liittyvät Biocenter Oulu tutkimushankeeseen “Molecular and Environmental Basis for Asthma in a Changing Climate” jota johtavat Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola sekä Keuhkolääketieteen tutkimusprofessori Maritta Jaakkola.

21.8.2019 Uutinen

Säännöllinen kuntoliikunta parantaa aikuisten astman tasapainoa – hengästyttävää liikuntaa ei kannata välttää

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen tutkijat havaitsivat, että kuntoliikunta vähentää astmaatikkojen hengenahdistusta ja keuhkoputkia avaavien lääkkeiden tarvetta.

11.4.2019 Uutinen

Tutkimushanke selvittämään saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on käynnistänyt tutkimushankkeen SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen.

14.3.2019 Uutinen

Haemme osallistujia Diabetes ja ympäristön lämpötila tutkimukseen

Haemme Oulusta ja lähiseudulta kokeelliseen tutkimukseen 40-70 vuotiaita miehiä, joilla on todettu kakkostyypin diabetes.

15.2.2019 Uutinen

Professori Jouni Jaakkolalle ARAHAT työryhmineen Suomen Kulttuurirahaston jatkoapuraha

Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni J. K. Jaakkolalle työryhmineen on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston jatkoapuraha. Apuraha myönnettiin Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja indikaattorien luominen ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiselle kulttuurille (ARAHAT) -projektille, jonka työryhmässä on Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen tutkijoita sekä tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Lapin yliopistosta. Jatkoapuraha 100 000 € myönnettiin Paavo Koskisen rahastosta.

22.1.2019 Uutinen

Kävely talvipakkasessa kuormittaa sepelvaltimotautipotilaan sydäntä

Sepelvaltimotautia sairastavien sydän kuormittuu terveysliikunnan aikana enemmän kylmässä ympäristössä verrattuna lämpimään, osoittaa Oulun yliopistossa tehty tutkimus. Muuta poikkevaa verenkiertoelimistön toimintaa ei havaittu vakaata sepelvaltimotautia sairastavien miesten reippaan puolen tunnin kävelyn aikana. 

29.10.2018 Uutinen

Saamelaiset yhä alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille - Sápmelaččat leat ain suojeheamit dálkkádatrievdadusa biehtadahkes váikkuhusaide

Perinteinen saamelainen elämäntapa ja ruokavalio ovat suojanneet saamelaisten fyysistä ja henkistä terveyttä. Uusimman tutkimuksen mukaan sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset ovat kuitenkin lisänneet saamelaisten elämäntapasairauksia ja tuoneet uhkia mielenterveydelle. Monet yhteiskunnalliset ja elämäntapaan liittyvät muutokset ovat tehneet saamelaiset myös entistä alttiimmiksi ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille.

14.9.2018 Uutinen

Tutkijat varoittavat: Äärilämpötiloihin liittyvät kuolemat tulevat lisääntymään huomattavasti, ellei Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästä

The MCC Collaborative Research Network, jossa mukana CERH:n tutkijat professori Jouni Jaakkola, dosentti Yuming Guo ja tutkijatohtori Niilo Ryti, julkaisivat Climatic Change -lehdessä artikkelin "Temperature-mortality impacts under and beyond Paris Agreement climate change scenarios." Tutkijoiden mallinnukset osoittavat, että Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttaminen on ratkaisevaa, jotta vältytään lämpötilaan liittyvien kuolemien lisääntymiseltä.

6.9.2018 Uutinen

Haetaan osallistujia Diabetes ja ympäristön lämpötila -tutkimukseen

Haemme Oulun seudulta kokeelliseen tutkimukseen 40-70 vuotiaita miehiä, joilla on todettu kakkostyypin diabetes.

3.8.2018 Uutinen

Hellekuolemien määrä uhkaa kasvaa merkittävästi Suomessa

Ilmastonmuutos lisää maailmanlaajuisesti hellejaksojen lukumäärää ja voimakkuutta.

20.6.2018 Uutinen

WHO:n yhteistyökeskus jatkaa globaalimuutoksen ja terveyden kysymysten ratkaisemista Oulussa

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH), on hyväksytty jatkamaan maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena teemalla globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys (WHO Collaborating Centre in Global Change, Environment and Public Health). Nykyinen nelivuotiskausi on voimassa 20.5.2018 alkaen ja jatkuu vuoteen 2022. Oulun yliopistolla sijaitseva keskus on ainoa yliopistollinen WHO yhteistyökeskus Suomessa. Sen johtajana toimii kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola.

23.4.2018 Uutinen

Artikkeli BMJ Open -lehdessä: Kätkytkuolemien ja ilmansaasteiden välillä yhteys

Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys, tuore tutkimus osoittaa. CERH:in johtaja, kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola yhteistyökumppaneineen osoitti tutkimuksessaan mahdollisen yhteyden lyhytaikaisen ilmansaasteille altistumisen ja kätkytkuolemien välillä.

10.11.2017 Uutinen

CERH tutkija mukana Vuoden 2017 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voittoryhmässä

Anna-Maiju Leinonen ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2017 liikuntalääketieteellinen tutki

31.10.2017 Uutinen

Uutta tietoa perimän vaikutuksesta tupakoitsijoiden astmariskiin

Ihmisen immuunijärjestelmään kuuluvan Interleukiini 6 (IL6) -geenin variaatiot lisäävät tupakoitsijoiden herkkyyttä sairastua astmaan.