Nyt on YK:n alkuperäiskansakielten vuosi - saamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2019 alkuperäiskansakielten vuodeksi. Tarkoituksena on tuoda esille alkuperäiskansakielten merkitystä koko maailman kulttuuriselle rikkaudelle. Alkuperäiskansojen kielten vuotta koordinoi UNESCO. Akateeminen yhteisö osallistuu alkuperäiskansojen vuoteen jakamalla alkuperäiskansakielillä pidettyjä luentoja globaalisti. Yhteistyötä koordinoi Translation commons -yhteisö.

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen (CERH) tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi pitää videoluennon pohjoissaameksi aiheesta saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Luento tekstitetään englanniksi. Luennon oheismateriaali on saatavilla pohjoissaameksi ja englanniksi tapahtuman sivuilta. Näkkäläjärvi työskentelee SAAMI-hankkeessa, joka tutkii saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen.

”Tutkimme ilmastonmuutoksen holistisia vaikutuksia saamelaisiin ja haluamme olla mukana juhlistamassa saamenkieltä ja muita alkuperäiskansakieliä”, kertoo CERH:in johtaja, professori Jouni Jaakkola. ”Terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvien vaikutusten ohella ilmastonmuutoksen pitkäaikaiset vaikutukset uhkaavat saamelaisten kieltä ja kulttuuria. Klemetti Näkkäläjärven saamenkielinen luento ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisiin on täten tärkeä kahdesta ajankohtaisesta näkökulmasta, se sekä vahvistaa saamenkielen käyttöä että kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen kulttuurillisiin vaikutuksiin”, Jaakkola jatkaa.

CERH:illä on käynnissä kaksi saamelaisia käsittelevää tutkimushanketta, joista on saatavilla tietoa pohjoissaamen kielellä CERH:in nettisivuilta. Luento tulee osaksi Oulun yliopiston ympäristöterveyden opintojaksoa ja CERH jatkaa työtään alkuperäiskansakielten edistämiseksi akateemisessa maailmassa myös merkkivuoden jälkeen. CERH on tällä hetkellä ainoa alkuperäiskansakielten vuoden suomalainen akateeminen partneri, joka järjestää luennon alkuperäiskansakielellä.

”Kieli on kulttuurin muisti ja se säilyy ja kehittyy vain puhumalla. Saamen kielissä on hyvin rikas terminologia, joka liittyy ympäristön havainnointiin, mutta se on vaarassa ohentua elinkeinojen ja luonnonympäristön muuttumisen myötä. On tärkeää, että alkuperäiskansakieliä kehitetään ja tuodaan esille akateemisena kielenä pysyvästi”, Näkkäläjärvi painottaa.

Luento on saatavilla 31.10.2019 alkaen oheisista linkestä: 

Effects of Climate Change to Saami People, Part 1
https://youtu.be/LP-1BOsQmqA

Effects of Climate Change to Saami People, Part 2
https://youtu.be/t2IGEp-5LqE

Lisätietoa (SAAMI hankekuvaus inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi): https://www.oulu.fi/cerh/saami

Voit seurata akateemisen yhteisön osallistumista alkuperäiskansojen kielten vuoteen sosiaalisessa mediassa: hashtags #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous #IYIL2019 #Universities4IYIL.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi
Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Oulun yliopisto
klemetti.nakkalajarvi(a)oulu.fi, puh. 046 96206370

Viimeksi päivitetty: 1.11.2019