CERH tutkijoita mukana New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimpien artikkelien joukkoon valitussa julkaisussa

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola ja tutkijatohtori Niilo Ryti ovat kirjoittajina artikkelissa, joka on valittu maailman johtavan lääketieteellisen julkaisun, New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimpien artikkelien joukkoon.

Tunnustuksen saanut artikkeli “Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities” käsittelee lyhytaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksia päivittäiseen kuolleisuuteen  ja se on alun perin julkaistu New England Journal of Medicinessä 22. elokuuta 2019. Tutkimus pohjautuu 652 kaupungin tai alueen aineistoon neljässä maanosassa ja 24 maassa. Tutkimuksen perusteella 10 ug/m3 hiukkaspitoisuuden (PM10) nousu lisää päivittäistä kuolleisuutta 0.44%. Vastaavasti pienhiukkasten (PM2.5) vaikutus on 0.68%. Haitalliset vaikutukset ovat havaittavissa eri puolilla maailmaa. Tulokset osoittavat terveyshaittojen esiintymisen kaikkia nykyisiä ilmansaastenormeja alemmilla pitoisuuksilla.

Julkaisun tekijät ovat kansainvälisen Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network -verkoston jäseniä. He ovat mukana ohjelmassa, jonka tavoitteena on tuottaa epidemiologista näyttöä ympäristöstressitekijöiden, ilmaston ja terveyden välisistä yhteyksistä. Jaakkola johtaa tällä hetkellä yhteistyössä professori Jaakko Kukkosen kanssa, Suomen Akatemian rahoittamaa GLORIA-projektia, jossa arvioidaan globaalien laivapäästöjen osuutta pienhiukkasten aiheuttamassa kuolleisuudessa hyödyntäen MCC-verkoston aineistoa.

NEJM-julkaisun toimitus valitsee merkittävimmät julkaisut havaintojen tieteellisen merkityksen ja tulosten vaikuttavuuden perusteella. Julkaisun aiheesta on erillisjulkaisun pääkirjoituksessa ja jokaisesta artikkelista on myös erillinen pääkirjoitus niiden julkaisuvaiheessa.

Artikkeli: Liu C, Chen R, Sera F, Vicedo-Cabrera A, Guo Y, Tong S, de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho M, Hilario P Saldiva N, Lavigne E, Matus Correa P, Valdes Ortega N, Osorio Garcia S, Pascal M, Stafoggia M, Scortichini M, Hashizume M, Honda Y, Hurtado M, Cruz J, Nunes B, Teixeira JP, Kim H, Tobias A, Íñiguez C, Forsberg B, Åström C, Ragettli MS, Guo YLL, Chen BY, Bell ML, Wright CY, Scovronick N, Garland R, Milojevic A, Kyselý J, Urban A, Orru H, Indermitte E, Jaakkola JJK, Ryti NRI, Zanobetti A, Schwartz J, Cohen A, Gasparrini A, Kan H. Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities. N Engl J Med 2019; 381:705-715. DOI: 10.1056/NEJMoa1817364.

New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimmät artikkelit: https://cdn.nejm.org/pdf/Notable-Articles-of-2019.pdf

Alkuperäinen artikkeli: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817364

Videotiivistelmä artikkelista: https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo005566/full/

Pääkirjoitus artikkelista: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1909053

Viimeksi päivitetty: 27.1.2020