Reindeers in Finnish Lapland / SAAMI project

Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuus Helsingissä 11.2.

Tutkimushankkeen Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen keskeisiä tuloksia esitellään Helsingissä Opetus- ja kulttuuriministeriössä 11.2.2020 klo 8.30-12.00. Oulun yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa syvästi saamelaisten ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avaa esittelytilaisuuden.

Hankkeessa tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin vuosina 1960-2018. Tutkimuksessa on luokiteltu saamelaisten tekemät ilmastonmuutoksen suorat, epäsuorat ja välilliset havainnot ja verrattu niitä muiden arktisten alkuperäiskansojen havaintoihin. Ilmastonmuutoksen ensimmäiset havainnot ovat 1960-luvulta, ja muutos on kiihtynyt 1990-luvun loppupuolelta lähtien.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut syvästi Suomen porosaamelaisten ja myös arktisten alkuperäiskansojen ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Hankkeessa todetaan, että saamelaisten vaikutusmahdollisuudet ilmastopolitiikkaan ovat nykyisellään vähäiset.

Tutkimuksen pohjalta on laadittu 14 toimenpide-ehdotusta, jotka tähtäävät saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen parempaan huomioimiseen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Aika: 11.2.2020 klo 8.30-12.00

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoushuone Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki.

Tilaisuus on suomenkielinen ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta tilajärjestelyjen takia vaatii ennakkoilmoittautumisen – ilmoittaudu viimeistään 6.2.2020, https://www.oulu.fi/cerh-fi/node/196424

Tilaisuus on seurattavissa etäyhteydellä:  https://www.mediaserver.fi/live/oulu

Tilaisuuden järjestävät Ympäristöministeriö ja Oulun yliopisto. Tutkimushanke toteutettiin osana Valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeella on Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen vapaaseen tietoon perustuva ennakkosuostumus.

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja, professori Jouni Jaakkola
Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
p. +358 40 6720927
jouni.jaakkola(a)oulu.fi

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Heikkinen
Ympäristöministeriö
p. +358 295 250 079
ilkka.heikkinen(a)ym.fi

Hankkeen kotisivut:
Suomeksi, pohjois-, inarin- ja koltansaameksi: https://www.oulu.fi/cerh-fi/saami
Englanniksi: https://www.oulu.fi/cerh/saami

Viimeksi päivitetty: 30.1.2020