CERH

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus - The Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) on Oulun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan monitieteellinen tutkimus-ja koulutusyksikkö, joka sijaitsee  Kontinkankaan kampuksella. Tutkimuskeskus perustettiin virtuaalikeskuksena 2009 ja omat tilat se sai vuonna 2011.

Tutkimuskeskuksessa työskentelee noin kolmekymmentä henkeä osa-aikaisista tutkimusapulaisista vieraileviiin tutkijoihin ja emeritusprofessoreihin. Kansainvälisen tutkimuskeskuksen työkieli on englanti, ja henkilöstö koostuu eri kansallisuuksista.

Tutkimuskeskuksessa on tutkijoita muun muassa entiseltä Terveystieteiden laitokselta sekä Kliinisen lääketieteen laitoksen Keuhkosairauksien yksiköstä. Kansanterveystieteen oppialan opetus ja tutkimus siirtyi CERH:iin tiedekunnan rakenneuudistuksen yhteydessä vuonna 2015.

CERH:in tutkijoilla on laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ympäristöterveyden saralla. Maailman terveysjärjestö on nimittänyt CERH:in yhteistyökeskukseksi teemalla "WHO Collaborating Centre in Global Change, Environment and Public Health" toukokuusta 2014 alkaen.

Vuonna 2013 toteutetussa Oulun yliopiston RAE arvioinnissa CERH:in koordinoima tutkimusyhteisö “GlobalHealth – Global Change, Geography, Environment and Public Health Research”, sai parhaimman A kategorian luokituksen ja yhteispisteet 5,5/6 (erinomainen, pisteytys 1–6). Raportti löytyy kokonaisuudessaan: http://www.oulu.fi/english/RAE2013/report.

CERH:n tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti ilmastonmuutokseen kytkeytyvät terveysvaikutukset. Tutkimustoiminta kohdistuu kansanterveydellisesti keskeisten riskitekijöiden kuten ilmansaasteiden ja lämpötilan terveysvaikutuksiin erityisesti astmaa ja allergioita sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen herkkiin väestöryhmiin kohdistuvista terveysvaikutuksista ja ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimista tiedetään edelleen vähän, CERH pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

 

Viimeksi päivitetty: 4.8.2016