Ympärivuotinen terveysliikunta ja sepelvaltimotauti: satunnaistettu kokeellinen tutkimus (CadColdEx)

Tarkoitus: Sepelvaltimotautia (CAD) sairastavat henkilöt voivat passivoitua sairautensa ja erityisesti talvikautisen lisääntyneen oireilun (rintakipu) myötä. CAD-potilaiden inaktiivisuus voi pahentaa sairauden kulkua ja on kansanterveydellinen haaste.  Sairauden hoidon, toimintakyvyn ylläpitämisen ja itsenäisen elämäntyylin säilyttämisen kannalta on keskeistä, että nämä henkilöt harrastavat säännöllistä liikuntaa, myös kylmänä vuodenaikana. Tällöin varsinaisen kestävyysliikunnan lisäksi korostuu myös arkiliikkuminen (esim. lumenluonti, polttopuiden teko). Tällä hetkellä ei tiedetä onko CAD:ia sairastavien hoitosuositusten mukainen liikunta kylmässä terveellistä, koska sekä liikunta että kylmä erikseen kuormittavat sydän- ja verisuoniston toimintaa. Yhteisvaikutusten tunteminen on tärkeää potilaiden heikentyneen sydämen hapensaannin ja toiminnan vuoksi. Eri liikuntamuodot (ylä- ja alavartalo) voivat kuormittaa potilaita eri tavalla kylmässä, mutta näiden vaikutuksia ei tunneta.

Tavoitteet: Tutkimuksessa selvitetään kuinka terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta yhdessä kylmäaltistuksen kanssa vaikuttaa CAD-potilaiden sydän-ja verisuonitoimintoihin. Käytetyt liikunnan muodot ja taso, vaatetus sekä kylmäaltistus jäljittelevät tavanomaista talvista liikuntatapahtumaa pohjoisessa ilmastossa ja on näkökulmaltaan ainutlaatuinen. Tutkimuksessa selvitetään eri liikuntamuotojen (ylä- ja alavartalotyö) sekä lihasten etukäteislämmittämisen vaikutusta välittömiin ja viivästyneisiin sydän- ja verisuonivasteisiin CAD-potilailla.

Toteutus: Tutkittavat ovat Oulun yliopistosairaalan CAD-potilaita. Hanke jakautuu pilottitutkimukseen sekä kahteen varsinaiseen kokeelliseen mittaussarjaan. Tutkittavat (n=20) osallistuvat tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa yhteensä neljään kokeelliseen tilanteeseen: lepo ja liikunta sekä kylmässä (-15°C) että lämpimässä (+22°C). Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkittavat (n=20) suorittavat ala- ja ylävartaloliikuntaa (kävely ja käsiergometria) ilman lämmittelyä ja lämpimässä huoneessa tehtävän etukäteislämmittelyn kanssa. Kokeellisten mittausten kokonaismäärä on 160.

Tutkimustulokset ja niiden sovellettavuus: Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa kylmäaltistuksen ja liikunnan erillis- ja yhteisvaikutuksista CAD:ia sairastavien sydän ja verisuonitoimintoihin. Tämän lisäksi hankkeen perusteella räätälöidään CAD-potilaiden ympärivuotinen terveysliikuntaohjeistus.  Hanke fokusoituu suureen ryhmään potilaita, joiden oireet, sairauskohtaukset ja kuolemantapaukset ovat yleisiä ja provosoituvat kylmässä ympäristössä. Tutkimustieto mahdollistaa CAD:ia sairastavien nykyisen liikuntasuosituksen tarkentamisen ympärivuotista liikuntaa tukevaksi. Yksittäiset kansalaiset voivat käyttää tutkimustietoa sairautensa omahoitoon liittyvässä liikkumisessa mahdollistaen heidän toiminta- ja työkykynsä ylläpitämisen talvella ja jonka mukaan toimien sairauskohtausten määrä ja näistä aiheutuvat kustannukset vähentyvät, toimintakyky paranee ja terveydenhuollon potilaskäynnit vähenevät. Perusterveydenhuollon henkilöstö voi hyödyntää hankkeen tuloksia potilaiden terveysneuvonnassa ja hoidossa. Tutkimustulokset hyödyttävät erityisryhmää, joka on vaarassa passivoitua puutteellisen ohjauksen ja neuvonnan takia. Väestön ikääntyessä CAD-potilaiden määrä kasvaa ja terveydenhuollon kustannukset lisään-tyvät. Ennaltaehkäisevällä työllä ja ohjauksella on yhä enemmän merkitystä potilaiden hoitotyössä.

Eettiset näkökohdat: Hankkeen kokeelliseen tutkimusosioon on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin lupa (EETTMK: 97/2012, 267 §).

Aikataulu: Tutkimus alkoi 2015, jona aikana suoritetaan pilottimittauksia. Koko hankkeen kesto on 2015-2018.

Rahoitus: Yrjö Jahnssonin Säätiö rahoittaa tutkimuksen pilottimittauksia 2015, sen lisäksi tutkimukselle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus (liikuntatieteelliset tutkimusprojektit).

Hankkeen johtaja: Ympäristöterveyden dosentti Tiina Ikäheimo, Ympäristöterveyden ja Keuhkosairauksien Tutkimusyksikkö (CERH), Oulun yliopisto.

Muut osallistujat: CERH/Oulun yliopisto: Professori Jouni Jaakkola, Tohtorikoulutettava Heidi Hintsala, Tohtorikoulutettava Rasmus Valtonen, Emeritusprofessori Juhani Hassi, Tutkimusapulainen Riitta Aittamaa, Tutkimushoitaja Miia Länsitie; Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusryhmä/Oulun yliopisto: Professori Heikki Huikuri, Dosentti, Juha Perkiömäki, Dosentti Antti Kiviniemi, Dosentti Mikko Tulppo, Dosentti Arto Hautala; Puolustusvoimat: Dosentti Matti Mäntysaari; Jyväskylän yliopisto: Professori Markku Alén, Työterveyslaitos: Tutkimusprofessori Hannu Rintamäki; University of Texas Southwestern Medical Center: Professori Craig Crandall, University of Maastricht: Professori Wouter van Marken Liechtenbelt.

Yhteystiedot: FT Tiina Ikäheimo, Ympäristöterveyden ja Keuhkosairauksien Tutkimuskeskus (CERH)/Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto, puh.: +358 40 5422 968, sähköposti: tiina.ikaheimo (a) oulu.fi

Julkaisut:

 

Viimeksi päivitetty: 5.10.2018