Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaikutus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa (APTA)

Projektin nimi:

Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaikutus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa (APTA)

Vastaava tutkija:

Jouni Jaakkola (Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, CERH, Oulun yliopisto)

Muut vastaavat tutkijat:

Jaakko Kukkonen (Ilmatieteenlaitos, Helsinki)

Jan Hjort (Maantieteen yksikkö, Oulun yliopisto)

Maritta Jaakkola (Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, CERH, Oulun yliopisto)

Muut tutkijat:

Timo Hugg, Simo Näyhä, Taina Lajunen, Aino Rantala (CERH)

Mikhail Sofiev, Mia Aarnio, Leena Kangas ja Ari Karppinen (Ilmatieteen laitos)

Harri Antikainen, Jarmo Rusanen (Maantieteen laitos, Oulun yliopisto)

Tohtorikoulutettavat:

Elina Mäkikyrö, Niilo Ryti, Sirpa Heikkinen (CERH)

Tiina Lankinen, Tiina Huotari (Maantieteen laitos, Oulun yliopisto)

Marje Prank, Mari Kauhaniemi (Ilmatieteen laitos)

Tavoitteet:

Yleistavoitteena on arvioida ilmanstonmuutokseen liittyvien ympäristöaltisteiden vaikutuksia astmaan, allergioihin sekä kuolleisuuteen. Tutkimushankkeessa keskitytään erityisesti ilmansaasteiden, allergiaa aiheuttavien siitepölyhiukkasten ja äärimmäisten sääolosuhteiden terveysvaikutuksiin. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti herkät väestönosat, jotka määrittyvät muun muassa iän, sukupuolen, kroonisten sairauksien, sosioekonominen aseman ja geneettisten tekijöiden mukaan. Tutkimus sisältää geeni-ympäristö vuorovaikutukset sekä erilaisten ympäristövaikutusten yhdysvaikutukset.

Kuvaus:

Tutkimuksessa arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristöaltisteiden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia astmaan, allergioihin ja kuolleisuuteen. Tutkimus pohjautuu kahteen prospektiiviseen, väestöpohjaiseen aineistoon, jotka ovat Espoon kohorttitutkimus (ECS) sekä Ympäristö ja astma -tutkimus (FEAS). Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään rekisteripohjaisia tietokantoja (THL, Tilastokeskus).

Tutkimuksessa sovelletaan monitieteellisiä, toisiaan täydentäviä tutkimusmenetelmiä - mukaan lukien ilmansaasteiden ja siitepölyjen leviämisen mallintaminen sekä tilastotieteellisiä, informaatioteknologisia (GIS, maankäyttöregressio), geneettisiä, epidemiologisia ja kliinisen lääketieteen menetelmiä.

Aikataulu/kesto:

Rahoituskausi 01.09.2013 – 31.08.2017. Tämä projekti on osa käynnissä oleva prospektiivista kohorttitutkimusta, joka on aloitettu 1990.

Rahoitus:

Suomen Akatemia rahoituspäätös no. 266314

APTA paneelitutkimus

APTA paneelitutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt.

APTA tapaus-verrokkitutkimus

APTA tapaus-verrokkitutkimuksen rekrytointi on meneillään.

Lisätietoa:

APTA projektin nettisivu

Viimeksi päivitetty: 5.8.2016