Raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää sikiön kohtukuolemariskiä - Artikkeli Occupational & Environmental Medicine -lehdessä

Uudet tutkimustulokset viittaavat siihen että altistuminen ilmansaasteille, erityisesti viimeisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön kohtukuolemariskiä. Tulokset julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä, ympäristölääketieteen johtavassa tieteellisessä julkaisussa 25. toukokuuta (IF 3.267; JUFO 3).

Ilmansaasteille altistumisen vaikutuksia kohtukuolemariskiin on aiemmin tutkittu erityisesti kehitysmaissa, mutta kahden tähänastisen katsauksen mukaan havainnot ovat ristiriitaisia. Uuden, useita hiljattain julkaistuja tutkimuksia sisältävän systemaattisen katsauksen perusteella kohtukuolemariski kasvaa 2 % jokaista 4 µg/m3 pienhiukkasaltistumisen lisäystä kohden ja 6,6% jokaista 10 ppb typpidioksidialtistumisen lisäystä kohden. Kohtukuolemariskillä havaittiin yhteys myös altistumiseen hiilidioksidille, hengitettäville hiukkasille ja otsonille

Vaikka tutkijoiden mukaan käytettävissä olevat tutkimustulokset viittaa siihen, että ilmansaasteet lisäävät kohtukuolemariskiä, lisätutkimuksia tarvitaan. Vaikka vuonna 2015 maailmassa arvioitiin olleen 2,6 miljoonaa kohtukuolemaa, sitä voidaan pitää yhtenä unohdettuna globaalisena terveysongelmana. Mikäli havainnot ilmansaatealtistumisen kohtukuolemariskistä vahvistuvat, vaikutukset ovat laajuudeltaan kansanterveydellisesti merkittäviä, koska altistuminen ilmansaasteille on yleistä. Ilmansaasteiden aiheuttamia kohtukuolemia ja muita terveysvaikutuksia voidaan ehkäistä lisäämällä tietoa haitoista ja vähentämällä ilmansaastepitoisuuksia liikenteen, energian tuotannon ja teollisuuden aiheuttamia päästöjä.  

Artikkeli:

Siddika N, Balogun HA, Amegah AK, Jaakkola JJK. Prenatal ambient air pollution exposure and the risk of stillbirth: systematic review and meta-analysis of the empirical evidence. Occupational and Environmental Medicine 2016 (doi 10.1136/oemed-2015-103086).

Lisätietoja: Jouni J. K. Jaakkola, kansanterveystieteen professori ja johtaja, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Oulun yliopisto.  sähköposti: jouni.jaakkola (a) oulu.fi, p. +358 40 6720927

Viimeksi päivitetty: 5.8.2016