Professori Jouni Jaakkolalle Suomen Kulttuurirahaston apuraha - Professor Jouni Jaakkolai Suoma kulturruhtaráju veahkkeruhta

Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni J. K. Jaakkolalle työryhmineen on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston apuraha. Apuraha myönnettiin Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja indikaattorien luominen ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiselle kulttuurille -projektille, jonka työryhmässä on Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen tutkijoita sekä tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Lapin yliopistosta.

Projektin tavoite on tuottaa uutta tieteellistä ja populaaria tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta niin saamelaisille, elinkeinoelämälle, viranomaisille, tutkijoille, saamelaiselinkeinojen harjoittajille kuin myös koulutusta varten ja yksityiselle sektorille.

Hanke yhdistää kansaterveystieteen epidemiologisia ja kulttuurintutkimuksen metodeja. Myönnetty apuraha mahdollistaa projektin ensimmäisen vuoden toteuttamisen suunnitellusti. Tavoitteena on kolmen vuoden aikana luoda indikaattorit ilmastonmuutoksen seurantaan. Indikaattorit mahdollistavat luotettavien aikasarjojen laadinnan, eli niiden avulla voidaan verrata muutoksen astetta, nopeutta ja saamelaiskulttuurin kehitystä luotettavasti ja vaikuttavasti. Hankkeen aineiston perusteella valitaan avainindikaattorit, joiden avulla voidaan selvittää parhaiten ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tuotetut indikaattorit julkaistaan avoimena datana. Tulevaisuuden visiona on kehittää vuosikymmeniä kestävä ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantajärjestelmä, joka mahdollistaisi ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkän kulttuurin kestävän sopeutumisen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Apurahat ja palkinnot jaettiin Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa Finlandia-talossa maanantaina 27.2.2017.

Lisätietoja:

Jouni J. K. Jaakkola, kansanterveystieteen professori ja johtaja, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
sähköposti: jouni.jaakkola (a) oulu.fi
puh. 040 6720 927

-------

Oulu universiteahta álbmotdearvvašvuođa diehtaga professor Jouni J. K. Jaakkolai lea mieđihuvvon Suoma kulturruhtaráju veahkkeruhta. Veahkkeruhta mieđihuvvui Sápmelaččaid vuogáiduvvan dálkkádatrievdamii ja indikáhtoriid duddjon dálkkádatrievdama váikkuhusaid čuovvumii sámi kultuvrii –prošektii, man bargojoavkkus leat Oulu universiteahta Birasdearvvašvuođa ja geahpesdávddaid dutkanguovddáža dutkit sihke dutkidoavttir Klemetti Näkkäläjärvi Lappi universiteahtas.

Prošeavtta ulbmil lea buvttadit ođđa dieđalaš ja populára dieđu dálkkádatrievdamis, dan váikkuhusain ja dasa vuogáiduvvamis sápmelaččaide, ealáhuseallimii, eiseválddiide, dutkiide, sámi ealáhusaiguin bargiide dego maid skuvlema várás ja priváhta sektorii.

Fidnu ovttastahttá álbmotdearvvašvuođa epidemologalaš ja kulturdutkamuša metodaid. Juolluduvvon veahkkeruhta dahká vejolažžan prošeavtta vuosttaš jagi olláhuhttima plána mielde. Ulbmilin lea golmma jagi áigge duddjot indikáhtoriid dálkkádatrievdama čuovvumii. Indikáhtorat dahket vejolažžan luohtehahtti áigodatráidduid ráhkadeami, dehege daiguin sáhttá veardiduvvot earáhuvvama dássi, jođánvuohta ja sámi kultuvra gárganeapmi luohtehahtti ja váikkuheaddji vugiid mielde. Prošeavtta materiála vuođul válljejuvvojit čoavddaindikáhtorat, maiguin sáhttet čilgejuvvot buoremusat dálkkádatrievdama váikkuhusat. Buvttaduvvon indikáhtorat almmustuhttojit rabas dáhtan. Boahtteáiggi višuvdnan lea gárgehit logijagiid bisti dálkkádatrievdama váikkuhusaid čuovvunmekanisma, mii dagalii vejolažžan dálkkádatrievdama váikkuhusaide hearkkes kultuvrra ceavzilis vuogáiduvvama birrasis, mii earáhuvvá jođánit.

Veahkkeruđat ja bálkkašumit juhkkojuvvoje Suoma kulturuhtarádjosa jahkásaš ávvudeamis Finlandia-dálus 27.2.2016.

Lassidieđut:

Jouni J. K. Jaakkola, álbmotdearvvašvuođa diehtaga professor ja hoavda, Birasdearvvašvuođa ja geahpesdávddaid dutkanguovddáš (CERH), Dálkkasdiehtaga dieđagoddi, Oulu universiteahtta
rávdnjeboasta: jouni.jaakkola (a) oulu.fi
tel. 040 6720 927

Viimeksi päivitetty: 28.2.2017