WHO:n yhteistyökeskus jatkaa globaalimuutoksen ja terveyden kysymysten ratkaisemista Oulussa

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH), on hyväksytty jatkamaan maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena teemalla globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys (WHO Collaborating Centre in Global Change, Environment and Public Health). Nykyinen nelivuotiskausi on voimassa 20.5.2018 alkaen ja jatkuu vuoteen 2022. Oulun yliopistolla sijaitseva keskus on ainoa yliopistollinen WHO yhteistyökeskus Suomessa. Sen johtajana toimii kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola.

CERH:n toiminta yhteistyökeskuksena tukee Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimistoa vahvistamalla terveysriskin arviointiin pohjautuvaa sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen lieventämistä. Keskuksen toimintaan liittyy tutkimusta, koulutusta sekä tutkimukseen pohjautuvan tiedon jakamista eri sidosryhmille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

CERH:n tutkimusohjelma selvittää ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia, kuten sääilmiöiden vaikutuksia terveyteen, sekä epäsuoria ympäristömuutosten aiheuttamia vaikutuksia, kuten siitepölyn vaikutuksia astmaan ja allergioihin. Tutkimusohjelma arvioi kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia kulttuuriin, hyvinvointiin ja terveyteen, sekä ennustaa sään terveysvaikutuksia vuosisadan kuluessa eri ilmastonmuutosskenaarioissa. 

CERH hyödyntää tutkimustuloksia lääketieteen opiskelijoiden koulutuksessa sekä järjestää kansainvälisiä ilmastonmuutosta ja terveyttä käsitteleviä kursseja tohtorikoulutettaville. Tutkimustuloksista tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

CERH:n tärkeä rooli WHO:n yhteistyökeskuksena on edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimustuloksiin perustuvaa varautumista ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille sekä kehittää suosituksia ja malleja ilmastonmuutokseen, kuten äärilämpötiloihin, sopeutumisesta. Oulun yhteistyökeskus jatkaa Suomen vahvaa panostusta ratkaiseviin globaalin terveyden haasteisiin. Ajankohtaista keskuksen toiminnassa on muun muassa Pariisin ilmastosopimukseen kytkeytyvä tutkimus.

Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sijaitseva tutkimuskeskus on ainoa yliopistollinen yksikkö Suomessa ja aikoinaan kolmas vastaavalla teemalla toimiva maailmassa, joka on hyväksytty WHO:n yhteistyökeskukseksi. Toiminnan taustalla on CERH:n tutkijoiden vuosien yhteistyö maailman terveysjärjestön kanssa. Yhteistyökeskuksen toiminta alkoi vuonna 2014.

Lisätietoja:

Kansanterveystieteen professori Jouni J. K. Jaakkola
Johtaja, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH)
Johtaja, WHO Collaborating Centre in Global Change, Environment and Public Health
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
sähköposti: jouni.jaakkola(a)oulu.fi
puh. 040 6720 927
www.oulu.fi/cerh

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018