Tutkijat varoittavat: Äärilämpötiloihin liittyvät kuolemat tulevat lisääntymään huomattavasti, ellei Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästä

The MCC Collaborative Research Network, jossa mukana CERH:n tutkijat professori Jouni Jaakkola, dosentti Yuming Guo ja tutkijatohtori Niilo Ryti, julkaisivat Climatic Change -lehdessä artikkelin "Temperature-mortality impacts under and beyond Paris Agreement climate change scenarios." Tutkijoiden mallinnukset osoittavat, että Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttaminen on ratkaisevaa, jotta vältytään lämpötilaan liittyvien kuolemien lisääntymiseltä.

Pariisin ilmastosopimuksessa asetetiin tavoitteeksi rajoittaa ilmastonlämpeneminen 1,5 C verrattuna teollistumista edeltäneeseen tilanteeseen. Mallinnuksessa arvioitiin optimista poikkeavan lämpötilan vaikutuksia, mikäli tavoitteita ei saavuteta ja lämpötila nousee 2,0, 3 ja 4 Co. Jo lämpötilan nousu 2 C:lla lisäisi kuumaan liittyvää kuolleisuutta huomattavasti erityisesti päiväntasaajan lähellä olevissa maissa, mutta esimerkiksi Pohjois-Euroopassa kylmäkuolemien väheneminen kompensoisi kokonaisvaikutuksissa. Lämpötilan noustessa 4 C lämpötiloihin liittyvä kokonaiskuolleisuus lisääntyisi lähes kaikissa ilmastotyypeissä, erityisesti päiväntasaajaa ympäröivillä alueilla, joilla asuu valtaosa maapallon väestöstä. ”Mallinnuksissa tarkasteltiin ainoastaan ilmastonlämpenemisen suoria vaikutuksia, mutta ei huomioitu ekosysteemin kautta välittyviä vaikutuksia, esimerkiksi lisääntyvän kuivuuden vaikutuksia ravinnontuotantoon ja aliravitsemukseen tai lisääntyvää konfliktiherkkyyttä ja sen aiheuttamaa muuttoliikettä”, arvio Jaakkola. ”Nämä vaikeammin arvioitavat ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset saattavat olla suoria vaikutuksia monikertaisesti suurempia,” Jaakkola jatkaa.

Artikkeli:
Vicedo-Cabrera AM, Guo Y, Sera F, Huber V, Schleussner CF, Mitchell D, Tong S, de Sousa Zanotti Stagliore Coelho M, Nascimento Saldiva PH, Lavigne E, Matus Correa P, Valdes Ortega N, Kan H, Osorio S, Kysely J, Urban A, Jaakkola JJK, Ryti NRI, Pascal M, Goodman PG, Zeka A, Michelozzi P, Scortichini M, Hashizume M, Honda Y, Hurtado-Diaz M, Cruz J, Seposo X, Kim H, Tobias A, Iniguez C, Forsberg B, Åström DO, Ragettli MS, Röösli M, Guo YL, Wu CF, Zanobetti A, Schwartz J, Bell ML, Dang TN, Dung DV, Heaviside C, Vardoulakis S, Hajat S, Haines A, Armstrong B, Ebi KL, Gasparrini A. Temperature-mortality impacts under and beyond Paris Agreement climate change scenarios. Letter. Climatic Change 13.9.2018. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2274-3

Lisätietoa:
Jouni J. K. Jaakkola, Johtaja ja kansanterveystieteen professori, Ympäristöterveyhden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Oulun yliopisto
Sähköposti: jouni.jaakkola (at) oulu.fi, puh. +358 40 6720 927

Viimeksi päivitetty: 14.9.2018