ARAHAT reindeer

Professori Jouni Jaakkolalle ARAHAT työryhmineen Suomen Kulttuurirahaston jatkoapuraha

Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni J. K. Jaakkolalle työryhmineen on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston jatkoapuraha. Apuraha myönnettiin Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja indikaattorien luominen ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiselle kulttuurille (ARAHAT) -projektille, jonka työryhmässä on Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen tutkijoita sekä tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Lapin yliopistosta. Jatkoapuraha 100 000 € myönnettiin Paavo Koskisen rahastosta.

Projektin tavoite on tuottaa uutta tieteellistä ja populaaria tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta niin saamelaisille, elinkeinoelämälle, viranomaisille, tutkijoille, saamelaiselinkeinojen harjoittajille kuin myös koulutusta varten ja yksityiselle sektorille.

Hanke yhdistää kansaterveystieteen epidemiologisia ja kulttuurintutkimuksen metodeja. Suomen Kulttuurirahasto myönsi hankkeen ensimmäiselle vuodelle apurahan vuonna 2017, nyt myönnetty jatkoapuraha mahdollistaa hankkeen kahden vuoden jatkon toteuttamisen suunnitellusti. Tavoitteena on hankkeen aikana luoda indikaattorit ilmastonmuutoksen seurantaan. Indikaattorit mahdollistavat luotettavien aikasarjojen laadinnan, eli niiden avulla voidaan verrata muutoksen astetta, nopeutta ja saamelaiskulttuurin kehitystä luotettavasti ja vaikuttavasti. Hankkeen aineiston perusteella valitaan avainindikaattorit, joiden avulla voidaan selvittää parhaiten ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tuotetut indikaattorit julkaistaan avoimena datana. Tulevaisuuden visiona on kehittää vuosikymmeniä kestävä ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantajärjestelmä, joka mahdollistaisi ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkän kulttuurin kestävän sopeutumisen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Apurahat ja palkinnot jaettiin Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2019.

Lisätietoja:

Jouni J. K. Jaakkola, kansanterveystieteen professori ja johtaja, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH),
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
sähköposti: jouni.jaakkola (a) oulu.fi
puh. 040 6720 927

(Kuva: Inga-Briitta Magga)

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019